Kňazský deň Košickej eparchie

Košice, 25. október (TSKE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu sa 25. októbra uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie. Jeho ústrednou témou boli úpravy slávenia sv. liturgie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Zídení kňazi sa na začiatku zjednotili v modlitbe tretieho času. Po modlitbe sa kňazom prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Otec arcibiskup kňazom priblížil dôvod liturgických úprav. Poukázal na skutočnosť, že nejde o nejaké “liturgické novoty”, ale o prinavrátenie liturgických prvkov, ktoré neodmysliteľne patria k liturgickej tradícii východných cirkví, avšak v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa nepraktizovali. Následne vystúpil so svojou prednáškou o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie, ktorý detailnejšie priblížil už spomenuté liturgické úpravy.

V družnej diskusii sa vladyka Cyril dotkol aj aliturgických dni, ktoré sú súčasťou východnej tradície. Kňazov pozval k ich praktizovaniu v období Veľkého pôstu. Rovnako ich povzbudil, aby sa nebáli tieto dni vo svojich farnostiach zavádzať. Taktiež vladyka navrhol kňazom venovať vo Veľkom pôste priestor katechézam a v nich, aby sa venovali priblíženiu Starého zákona, či spisov cirkevných otcov. Poukázal aj na skutočnosť, že aliturgické dni neznamenajú dni bez liturgie, sú to dni bez eucharistického slávenia, avšak s inou formou liturgie (večiereň, utiereň). Po prestávke pokračoval kňazský deň pastoračnými, ekonomickými a hospodárskymi záležitosťami. 

TSKE

Foto: Jozef Kmec