Metodický deň učiteľov Košickej eparchie 2022

Košice, 29. október (TSKE)Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení sa 27. októbra uskutočnil Metodický deň pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice (naposledy bol v roku 2019). Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch kinosály v Trebišove a spojilo vyše 190 pozvaných učiteľov a hostí. Službu lektorov a metodikov prijali: sestra Eva Rušinová SDB, lektorka a metodička ako aj don Peter Naňo SDB, kňaz a lektor. Obaja sa už druhé desaťročie venujú vzdelávaciemu projektu „Cesty zrenia“ venovanému príprave animátorov a učiteľov. Téma metodického dňa niesla názov „Svet detí a mladých dnes“.

Stretnutie začal úvodnou modlitbou a privítaním všetkých účastníkov vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. V úvodných slovách prirovnal dvojicu svätcov Demetera a Nestora, ktorých pamiatku si východná cirkev pripomínala práve v tento deň, ku vzťahu učiteľa a žiaka. Každý žiak pre svoj životný boj tiež potrebuje slová povzbudenia a požehnania. Stretnutie pokračovalo striedavým slovom hostí o pohľade na mladého človeka v stupňoch jeho vývoja, ako chlapca a dievčaťa. Veľmi výstižne pomenovali svet mladého človeka ako žiaka, či študenta no zároveň aj možnosti prístupu cez kompetencie učiteľa.

Metodický deň bol ukončený spoločným obedom všetkých zúčastnených v reštaurácií Mladosť na Strednej odbornej škole služieb a priemyslu svätého Jozafáta za účasti primátora mesta Trebišov Mareka Čižmára, ktorý zabezpečil  priestory pre tento metodický deň.

TSKE informoval Karol Knap

Foto: Samuel Bombár