Farnosť Košice – Ťahanovce oslávila svojich patrónov

Košice, 14. november (TSKE) V nedeľu 13. novembra slávila farnosť bl. hieromučeníkov P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Košiciach na Sídlisku Ťahanovce odpustovú slávnosť svojich dvoch patrónov.

Nedeľná slávnosť bola vyvrcholením trojdňovej duchovnej obnovy, počas ktorej veriacich svojím duchovným slovom sprevádzal o. Miroslav Bujdoš, misionár CSsR. Ten okrem iného vyzval veriacich k upriameniu pozornosti nie na náš hriech, ale na dobro, ktoré je v nás a o snahu šíriť ho a znásobovať, rovnako aj na neustále odovzdávanie sa do Božích rúk so všetkým, čo nás na tejto našej pozemskej púti postretne.

Hlavným celebrantom nedeľnej sv. liturgie bol vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný biskup, za účasti kňazov, ktorí pôsobili či stále pôsobia vo farnosti. Pri tejto príležitosti vladyka vo svojej homílii poukazujúc na evanjelium o milosrdnom Samaritánovi pripomenul, že Boh nám vždy do našich životov posiela ľudí, ktorí nás potrebujú a je len na nás, či na toto volanie budeme odpovedať.

Rovnako na príklade patrónov farnosti vyzdvihol aj samotný spôsob života týchto blahoslavených, ktorý bol veľkou oslavou lásky k Bohu a blížnemu. Ich konkrétne skutky lásky majú byť povzbudením i pre nás, aby sme aj dnes pochopili, že ak v našom duchovnom živote bude chýbať láska, nič nám to neosoží. Veriacich vyzval k otvorenosti srdca, prejaveniu súcitu a ľudskosti, ktorá je vpísaná hlboko do našich sŕdc a má svoj pôvod v Bohu, pretože len vďaka tejto ceste budeme raz schopní zažívať plnosť Božej lásky, ktorá je pre nás pripravená.

V závere poďakoval miestny farár o. Martin Mikula celému farskému spoločenstvu, ktoré následne zakončilo slávnosť obchodom okolo chrámu a farským obedom.

TSKE informovala Veronika Marcinová

Foto: Veronika Marcinová