Vladyka Cyril Vasiľ navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov

Košice, 27. december (TSKE)Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke 26. decembra navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov vladyka Cyril Vasiľ, SJ arcibiskup - košický eparchiálny biskup.  Jedným z dôvodov jeho návštevy bolo 25. výročie založenia chrámového zboru sv. Archanjela Michala, ktorý svojim spevom sprevádzal aj slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu.  

Vo svojej homílii otec arcibiskup poukázal na špecifiká  nábožnosti  muža  na pozadí biblickej postavy sv. Jozefa - Máriinho ženícha. Zaoberal sa aj dôležitosťou  mužskej náboženskej identity v živote rodiny. Návšteva vladyku Cyrila pre farnosť bola veľkou radosťou a to práve v období sviatkov Narodenia Pána, kedy si Cirkev pripomína vtelenie Božieho Slova.


TSKE informoval Tomáš Muszka

Foto: Štefan Puci