Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom

Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumentáciu, hospodárenie farnosti, matriky i archív. Spolu s farárom a zároveň dekanom otcom Jozefom Miňom sa porozprávali o duchovných a pastoračných aktivitách vo farnosti. Po piatkovej večernej svätej liturgii sa stretol aj s farskou radou na farskom úrade, kde sa porozprávali o aktuálnom fungovaní farnosti i plánoch aké by chceli realizovať vo farnosti Košice – Západ.

Zavŕšením kanonickej vizitácie bola archijerejská svätá liturgia slávená 22. januára vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, ktorá bola výnimočná z dôvodu slávenia malého odpustu sviatku Poklonám úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

TSKE informoval Jozef Miňo

Foto: Jozef Miňo