Liturgiu vo Viedni svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice 9. jún (TSKE) V dňoch 30. mája až 1. júna vo Viedni sa uskutočnilo spomienkové podujatie a konferencia gréckokatolíckych biskupov strednej Európy pri príležitosti 250. výročia „Viedenskej synody“ gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti Habsburskej monarchie. 

Hostiteľom bol Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku na čele s jeho ordinárom, kardinálom Christophom Schönbornom. Konferenciu a stretnutie organizoval Ordinariát pre východných katolíkov v Rakúsku v spolupráci s Katolíckou univerzitou ITI v Trumau a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach, ktoré je vedecko-výskumným pracoviskom Trnavskej univerzity.

Konferencia sa zavŕšila slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále sv. Štefana vo Viedni, ktorej predsedal jej arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a homíliu predniesol kardinál Christoph Schönborn. Pred liturgiou preniesli maďarskí biskupi do svätyne ikonu presvätej Bohorodičky z Mariapocse, ktorej slziaci originál je vo Viedni uchovávaný už po stáročia. Liturgiu svojim spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

Chceli by sme sa úprimne poďakovať Košickej eparchii a arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi SJ za poctu a príležitosť aktívne sa zúčastniť tejto oslavnej spomienky udalosti, tak určujúcej pre existenciu našej miestnej cirkvi i každého z nás. Je to pre nás aj vyjadrenie Vašej dôvery a priazne, ktoré si nesmierne vážime a sú pre nás povzbudením. 

Taktiež ďakujeme o. Jurajovi Terekovi z Medzinárodného teologického inštitútu (ITI) z Trumau v Rakúsku a jeho manželke Katherine Elizabeth Terekovej za vrelé prijatie a bohaté chutné pohostenie.

Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí a tešíme sa na každé spoločné slávenie na Božiu oslavu.

TSKE informoval Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda v Košiciach