Slávnostné sväté prijímanie vo Veľkých Kapušanoch

Košice 12. jún (TSKE)Po mesiacoch príprav a štúdia mohli deti prijať sviatosť sviatostí. V gréckokatolíckom chráme vo Veľkých Kapušanoch 4.júna v rámci krásnej svätej liturgie pod vedením otca protosynkela Jaroslava Lajčiaka bolo prvé sväté prijímanie. K svätému prijímaniu pristúpilo dvanásť detí maďarskej, slovenskej a ukrajinskej národnosti. Tým sa realizoval duch mučeníka biskupa P.P. Gojdiča, ktorý bol sám patrónom národností.

Vo svätej liturgii sa chlieb a víno stávajú Kristovým telom a krvou . Cirkev prijíma Eucharistiu ako najväčší dar, novú a definitívnu zmluvu, sviatosť Kristovej živej a stálej prítomnosti.

Otec Jaroslav vo svojej kázni pripomenul, že Nedeľa všetkých svätých je naozaj dobrou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, aké dôležité je každý deň vyznávať vieru a voliť si Krista vo svojom živote.

Na tento krásny deň, deti svedomito pripravoval o. Barnabáš  Iván

TSKE informoval Barnabáš  Iván