Púť farností N. Žipov a Z. Hradište do Medjugorja pri príležitosti 55. výročia obnovenia cirkvi

Košice 19. jún (TSKE) V dňoch od 11. do 17 júna farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali púť k Presvätej Bohorodičke do Medjugorja. Poďakovali pri nej za obnovenie činnosti gréckokatolíckej cirkvi, ktorú po formálnom zrušení pred 55 rokmi legalizoval štátny zákon. Pútnici navštívili mariánske pútnické miesto na Makarskej riviére - Vepric, miesta zjavení Podbrdo a Križevac v Medjugorji, slziaci Kríž, komunitu Cenacolo a vodopády Kravice v Bosne a Hercegovine. Záver púte tvorila vyhliadková plavba na polostrov Pelješac a ostrov Hvar. Povzbudením bola každodenná bohoslužba s apoštolským vizitátorom arcibiskupom Mons. Aldom Cavallim.


TSKE informoval: Tomáš Haburaj

Foto: Tomáš Haburaj