Začiatok prázdnin s vladykom Cyrilom na Závadke

Košice 5. júl (TSKE)V nedeľu, 2. júla poctil svojou návštevou vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup farnosť Závadka. Spoločný deň sa začal slávením svätej liturgie, za účasti vladyku Cyrila, synkela pre rusínov jeromonacha Kassiána a miestneho o. Juraja. V homílii sa otec arcibiskup prihovoril Závadčanom a poukázal na tri aspekty evanjeliá o posadnutých v Gadarskom kraji - byť za život, za život s Kristom a vedieť sa zriekať pre Krista. S veriacimi strávili čas nie len pri liturgickom slávení, ale aj poobedným stretnutím sa v miestnom kultúrnom dome, kde bol priestor na diskusiu, v ktorej vladyka odpovedal na otázky o svojej práci a záľubách. Spríjemnením diskusie bol spev miestného ženského folklórneho súboru. Na záver vladyka obohatil všetkých prítomných svojimi skúsenosťami a priblížil kultúru a zvyky iných východných cirkví.

TSKE informovala Mgr. Veronika Semančíkova

Foto: Jakub Baran