Košická eparchia oslávila svojich svojich patrónov

Košice 5. júl (TSKE) V stredu 5. júla vyvrcholili s Sečovciach celoeparchiálne oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda, patrónov Košickej eparchie. V predvečer sviatku slávil archijerejskú sv. liturgiu vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Vyvrcholením osláv bola stredajšia archijerejská sv. liturgia slávená vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom – košickým eparchiálnym biskupom. Spoločne s ním liturgiu slávili emeritný košický biskup vladyka Milan Chautur CSsR a duchovenstvo eparchie. Vladyka Milan vo svojej homílii pripomenul význam politický vodcov a duchovných učiteľov ako boli knieža Rastislav a sv. Cyril a Metod. Každá doba a každá spoločnosť potrebuje mať podľa príkladu týchto mužov autority, ktoré rešpektujú pravdu a morálne hodnoty.
Vzácnym hosťom celej slávnosti bol Mons. Francesco Mancinelli, rektor mariánskej svätyne Crea v Taliansku. Táto svätyňa je duchovne spojená so slovenským Klokočovom od roku 2021, kedy arcibiskup Cyril Vasiľ SJ navštívil severotaliansku diecézu Casale Monferrato a s miestnym biskupom Mons. Gianni Sacchim podpísali podpísali vyhlásenie o duchovnom príbuzenstve Crey a Klokočova. Konkrétnym ovocím duchovného puta bolo veľké množstvo humanitárnej pomoci, ktoré diecéza Casale Monferrato a svätyňa Crea distribuovali na Ukrajinu v predchádzajúcich rokoch vojny prostredníctvom Košickej eparchie.
V závere otec Martin Mráz, tajomník a kancelár Košickej eparchie, prečítal pozdravný list Mons. Sacchiho, v ktorom ubezpečil vladyku Cyrila o svojich modlitbách za neho i za celé Košické biskupstvo. Otec Mráz, ktorý je zároveň predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda, poďakoval prítomným cyrilometodským ctiteľom za účasť. Sviatok solúnskych bratov je dňom, kedy sa slávi liturgia za všetkých členov Spolku.
Otcovi arcibiskupovi Cyrilovi k jeho meninám zablahoželal otec Miroslav Pohár, sečovský farár a protopresbyter a poďakoval domácim veriacim za prípravu slávnosti a pútnikom za spoločnú modlitbu.

Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením Lucie Lovašovej.


TSKE

Foto: Kamil Ščerba