Odpustová slávnosť v Klokočove pri príležitosti sviatku Patrónky Zemplína

Košice, 9. október (TSKE) V nedeľu 8.októbra sa uskutočnila v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove odpustová slávnosť. Stalo sa tak pri príležitosti sviatku ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove - Patrónky Zemplína, ktorá pred viac ako 350 rokmi zázračne slzila.

Program sa začal slávnostným svätým ružencom, ktorý sa modlili veriaci z Klokočova. Pokračoval akatistom k Presvätej Bohorodičke na počesť je divotvornej Klokočovskej ikony, ktorý slúžil miestny farár otec Peter Čintala. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola archijerejská svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Spolu s ním slávil svätú liturgiu vladyka Milan Chautur CSsR. emeritný košický biskup a prítomní kňazi. V rámci liturgie počas malého vchodu vladyka Cyril udelil titul protojerej a právo nosiť nábederník a zlatý kríž otcovi Petrovi Čintalovi za zveľaďovanie pútnického miesta a realizáciu pútnického domu v Klokočove.

Po záambonnej modlitbe nasledoval moleben ku Klokočovskej ikone, ktorý sa modlil vladyka Milan.

Na záver sa otec Peter poďakoval obom biskupom, svojej rodine i celému farskému spoločenstvu. V Klokočove pôsobí už 16 rokov, v priebehu ktorých spolu prekonávajú všetky prekážky a pomáhajú si aj v tých najťažších skúškach. Po svätej liturgii nasledovalo myrovanie.

TSKE informoval Marek Bogdaň