Kňazský deň Košickej eparchie

Košice 20. október (TSKE) Vo štvrtok 19. októbra sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. V prvých dvoch blokoch kňazského dňa vystúpila autorka knihy „Mladým pravdu“ Renáta Ocilková. So svojou prednáškou o kríze identity poukázala na dôležitosť toho, aby mladí ľudia vedeli, ako v životnom spoločenstve muža a ženy dosiahnuť plný rozvoj duše, ducha i tela. Následne kňazský deň pokračoval informáciám biskupského úradu týkajúci sa pastoračných a ekonomických záležitostí.

TSKE

Foto: Jozef Kmec