Vianočný večierok programu CM Exchange

Košice, 18. december (TSKE) Na pravidelnom večierku výmenného programu CM Exchange sa jeho členovia stretli v sobotu 16. decembra v spoločenských priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach. Stretnutie organizovala Komisia pre zahraničné vzťahy, zastrešená Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Komisia má okrem iného za cieľ vytvárať spoločenstvo mladých, angažovaných katolíkov, starať sa o ich komplexný osobnostný rozvoj a vzdelanostnú úroveň. V tomto duchu takmer tridsať prítomných pozdravil otváracím príhovorom moderátor Peter Hospodár.  Poukázal na štyri zložky programu: religio, patria, scientia, amicitia, ktoré integrálne formujú mladého človeka k zrelosti.  Činnosť výmenného programu za rok 2023 predstavil jeho riaditeľ o. Miroslav Házy. V komentovanej dokumentačnej prezentácii ukázal na bohatú činnosť pri posilňovaní nábožensko-národnej identity mladých ľudí. V uplynulom čase sa aj za podpory nadácií podarilo zorganizovať stretnutia s významnými osobnosťami. Osvedčil sa aj trojdňový formačný program, tzv. Summer camp, ktorý je platformou pre vytváranie spoločenstva mladých z celého Slovenska. Ako o. Miroslav zdôraznil: „podstatná je duchovná formácia, spočívajúca v sviatostnom živote a osobnom sprevádzaní kňazom.“ Za Úrad vlády SR sa zhromaždeným prihovoril expert na politiku ľudských talentov Ján Tkáč. Za kľúčové momenty pre rozvoj Slovenska označil nadobudnutie dôvery v štátne orgány a vyhľadávanie talentov u mladých, ktorí by chceli ostať pracovať pre svoju krajinu.

V ďalšej časti programu sa so svojimi skúsenosťami zo študijného pobytu v Bavorsku podelili študenti z Trstenej, Košíc a Bratislavy. Kultúrnu vložku programu obohatila spevom koledy Mária Štyráková a vianočnou poéziou o. Michal Hospodár. Za Spolok sv. Cyrila a Metoda mladých ľudí pozdravil jeho predseda o. Martin Mráz. Radosť z toho, že sa mladí angažujú aj v spoločenskom priestore vyjadril manažér Pavol Miroššay. Vyvrcholením oficiálnej časti bolo odovzdávanie certifikátov o absolvovaní zahraničného výmenného programu CM Exchange. Certifikáty v nemeckom jazyku odovzdali o. Miroslav Házy a o. Martin Mráz. Spoločné agapé dotvorilo vydarený večer s pohľadom nádeje na mladú generáciu a jej poslanie pre život cirkvi i spoločnosti. V Nedeľu svätých praotcov sa viacerí mladí zúčastnili na sv. liturgii v Chráme Najsv. Trojice v Košiciach-Pereši.

TSKE

Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda