Predvianočná spoveď na železničnej stanici v Košiciach

Košice, 21. december (TSKE)V týchto dňoch sa spoločne blížime k zavŕšeniu pôstneho obdobia Filipovky, počas ktorého sme sa pripravovali na príchod narodenia nášho Pána. Práve toto obdobie má byť zavŕšené tou najdôležitejšou prípravou, v ktorej si nanovo očistíme svoje srdcia vo sviatosti zmierenia a budeme tak schopní úplného prijatia narodeného Krista do našich životov.

Preto sa aj kňazi v Košickej eparchii, aj tento rok, rozhodli poskytnúť ďalšiu možnosť svätej spovede, a to práve 2 dni pred nadchádzajúcimi sviatkami Narodenia Pána. Na železničnej stanici v Košiciach budú v priebehu dvoch dní (piatok 22.12. a sobota 23.12.) gréckokatolícki kňazi v časoch 10:00 - 12:00 a 16:00 - 18:00 vykonávať sviatosť zmierenia, a to konkrétne na 2. poschodí (výstup z eskalátora a smer k výťahu v rohu) košickej železničnej stanice.

Všetkých srdečne pozývame pripraviť sa na jedny z najdôležitejších sviatkov tohto roka a spoločne tak zakúsiť pravú radosť z narodenia Krista do našich sŕdc a životov.

TSKE