„Naša prepodobná matka Mária Egyptská“

Košice, 29. apríla 2024 (TSKE) Výtvarná súťaž Východní svätí pre súčasnosť je výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. Túto súťaž organizujú Katechetické úrady Prešovskej aj Košickej eparchie. Súťažiaci môžu výtvarne stvárniť životopis, dielo či posolstvo daného svätca. V tomto školskom roku bola predmetom súťaže „Naša prepodobná matka Mária Egyptská“.

Cieľom tohto projektu je nielen oboznámiť sa so životopismi svätých a blahoslavených, ale aj prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu, posilniť povedomie gréckokatolíka, prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti. Odborná komisia pod vedením výtvarníčky Mgr. Michaely Benedikovej a členov Katechetického úradu sv. prvomučeníka Štefana v Košiciach vyhodnotila dňa 24. apríla 2024 doručené výkresy v eparchiálnom (krajskom) kole súťaže. Všetky ocenené výkresy postupujú na metropolitné (celoslovenské) kolo, ktoré sa uskutoční 7. mája 2024.


1. Kategória: MŠ:

-

2. Kategória: 1. -2. ročník ZŠ 

 1. Miesto: Nikola Schneiderová (ZŠ s MŠ Helcmanovce)
 2. Miesto: Izabela Plachetková (ZŠ s MŠ Helcmanovce)
 3. Miesto: -

3. Kategória: 3. – 4. ročník

 1. Miesto: Katarína Kolibašová (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
 2. Miesto: Hugo Lopatník (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
 3. Miesto: Vanesa Baranová (ZŠ J. Švermu, Michalovce)

4. Kategória: 5. – 6. ročník

 1. Miesto: Sofia Lovásová (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
 2. Miesto: -
 3. Miesto: -

5. Kategória: 7. – 9. ročník

 1. Miesto: Samanta Mojsejová (ZŠ J. Švermu, Michalovce)
 2. Miesto: Soňa Sorokáčová (ZŠ Postupimská, Košice)
 3. Miesto: Miriam Diheneščíková (Gréckokat. farnosť Košice - Ťahanovce)