Eparchiálna slávnosť sv. veľkomučeníka Juraja v Slovinkách

Košice, 28. apríl (TSKE) Gréckokatolíci zo Spiša sa 27. – 28. apríla stretli na celoeparchiálnej slávnosti patróna chrámu v Slovinkách sv. veľkomučeníka Juraja. Tento chrámový sviatkov otvára každý rok sériu siedmych eparchiálnych odpustových slávnosti Košickej eparchie.

V sobotu večer slávil liturgiu protojerej Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie. Vyvrcholením osláv bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, spolu s duchovenstvom Spišského protopresbyterátu. Vladyka v úvode predstavil archimandritu Jaroslava Lajčiaka, nového protosynkela – generálneho vikára.

Nový protosynkel, vychádzajúc z evanjelia Tomášovej nedele, vo svojej homílii poukázal na centrálnu vitráž zhorenej parížskej katedrály Notre-Dame. Tak ako jej majestátnosť prepúšťa svetlo medzi tmavé múry katedrály, aj svätci, a hlavne mučeníci, sú odrazom Božieho svetla v tomto svete. Toto Božie svetlo je láska, ktorú svätec vkladá do všetko, čo napĺňa jeho všedný deň. V súvislosti s udalosťami posledných dní tiež pripomenul, že Boh si v každom čase vie vzbudiť svätcov – mučeníkov, ktorí aj krvavým spôsobom vydajú svedectvo o moci a láske Vzkrieseného Krista.

Svojím spevom nedeľnú liturgiu sprevádzal zmiešaný chrámový zbor Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi.

TSKE

Foto: Zuzana Kellnerová