Košickí veriaci spoznali rehoľný život sestier Služobníc

Košice, 14. máj (TSKE) Pri príležitosti roka bl. Jozafáty, spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie mohli veriaci 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky bližšie spoznať život rehoľníčok. V úvodnej katechéze otec Martin Mráz, sekretár a hovorca košického eparchu, opísal čas a okolnosti príchodu sestier na Slovensko, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie vtedajšieho prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča v roku 1928. Vysvetlil, že mnohí mladí ľudia vtedy nevnímali skutočné hodnoty a spoločnosť ich volala ,,stratená generácia“. Blahoslavený vladyka Pavol, však nepodľahol sklamaniu, ale pozval sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, aby s horlivosťou prinášali svetlo viery opusteným. Nasledovalo premietanie filmu Lebo oni budú nasýtení o tejto reholi.

TSKE informovala Alžbeta Gerberyová SNPM

Foto: archív rehole