Novým protosynkelom Košickej eparchie sa stal archimandrita Jaroslav Lajčiak

Košice, 18. apríl (TSKE) Na Veľký štvrtok 18. apríla, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, uviedol archimandritu Jaroslava Lajčiaka do úradu nového protosynkela - generálneho vikára Košickej eparchie. Počas archijerejskej svätej liturgie v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú vladyka Milan slávil spolu s kňazstvom celej eparchie, bol prečítaný menovací dekrét a nový protosynkel prijal z rúk vladyku Milana mitru ako znak jeho úradu.

Občianske združenie Byzantinos pripravilo rozhovor s novým protosynkelom, ktorý si môžete pozrieť na https://youtu.be/gk049G1HcMo.

Otec Jaroslav Lajčiak, rodák z obce Úpor pri Trebišove, bol vysvätený za kňaza v roku 2010. Svoje teologické štúdia začal v Prešove a zavŕšil na Collegium Orientale v Eichstätte, ktoré je súčasťou miestnej Katolíckej univerzity. Ako diakon pôsobil na Eparchiálnych úradoch v Prešove a v Košiciach. Po získaní štipendia bol vladykom Milanom Chauturom vyslaný v roku 2010 do Ríma na vyššie štúdia. Licenciát zo západného kánonického práva získal na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského a licenciát z východného katolíckeho práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V roku 2015 obhájil na Pápežskom východnom inštitúte doktorát. Svoju pastoračnú prax obohatil počas svojich študijných pobytov medzi gréckokatolíkmi v USA, Kanade, Austrálii, Indii a Etiópii. Počas posledných troch rokov bol zároveň duchovným správcom farností Pompeiana a Terzorio v talianskej diecéze Ventimiglia-San Remo. Od roku 2015 zároveň prednáša kánonické právo na Pápežskej Urbanovej univerzite a Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre Východné katolícke cirkvi, udelil 6. apríla 2019 otcovi Jaroslavovi Lajčiakovi cirkevný titul archimandrita, ako prejav vďaky a uznania za službu Cirkvi a dôstojnú reprezentáciu jeho miestnej eparchie v Ríme na poli akademickom a pastoračnom.

Archimandrita Jaroslav Lajčiak sa vo veku necelých 35 rokov stáva najmladším protosynkelom v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku a strieda v tomto úrade otca Vladimíra Tomka, ktorý pôsobil ako protosynkel Košickej eparchie 22 rokov.

TSKE