V Košickej eparchii sa deti a mládež zapojili do výtvarných súťaží

Košice 20. apríl (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade prebehlo 19. apríla vyhodnotenie výtvarného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ a výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. V hodnotiacej porote eparchiálneho kola bola výtvarníčka Michaela Benediková, metodička Katechetického úradu Košickej eparchie Monika Girovská.

Predmetom projektu bola osoba, chrám, udalosť, púť z 200 ročnej histórie Preovskej eparchie, ktorá si v tento rok pripomína mnohé významné jubileá. Výherné práce z eparchiálneho kola tohto projektu postupujú na metropolitné kolo, ktoré sa uskutoční spolu s metropolitným kolom Biblickej súťaže v Juskovej Voli 9. - 10. mája.

Témou výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ boli výjavy kníh, ktoré sú predmetom aj Biblickej olympiády, teda vybrané kapitoly z knihy Genezis a evanjelium podľa Marka. Výherné práce z tejto súťaže postupujú na celoslovenské kolo.

VÝTVARNÝ PROJEKT „VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ“ 2018

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov: Modlitba okolo chrámu. Meno a priezvisko: Aneta Palutková
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
Miesto: 2. Názov: Púť. Meno a priezvisko: Eliška Takáčová
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov: Ján Hirka- 7. prešovský eparcha. Meno a priezvisko: Veronika Macková
Škola: CSŠ Sečovce
Miesto: 2. Názov: Ján Babjak – eparcha prešovský Meno a priezvisko: Jakub Rinik
Škola: ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 3 Názov: .Milan Lach – prešovský biskup. Meno a priezvisko: Štefan Lemeš
Škola: CSŠ Sečovce

Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Názov:. Prenos ikony z Prešova na putovanie po kraji. Meno a priezvisko: Adam Balkovič
Škola:ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 2. Názov: Eparchiálny prešovský biskup – Ján Babjak. . Meno a priezvisko: Peter Ančočik
Škola: ZUŠ sv. Cecílie Sečovce
Miesto: 3. Názov: Zádušná sv. liturgia. Meno a priezvisko: Klára Rudíková
Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice

Kategória: 6. (gymnáziá, stredné školy, stredné odborné školy, kvinta až oktáva osemročných gymnázií)
Miesto:1. Názov: Mons. Ján Hirka – 7. prešovský gréckokatolícky eparcha. Meno a priezvisko: Samuel Rinik
Škola:Cirkevné gymnázium Trebišov
Miesto: 2. Názov: Liturgia na hore Zvir. Meno a priezvisko: Michal Labanič
Škola: Cirkevné gymnázium Trebišov

VÝTVARNÁ BIBLICKÁ SÚŤAŽ „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ 2018

Kategória: 1. (materské školy)
Miesto 1. Amália Demeterová, MŠ Nacina Ves, téma – Ježiš a deti
Miesto 2. Maroš Mandel, MŠ Nacina Ves, téma – Ježiš zomiera na kríži

Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Milena Kiiak, ZŠ Strážske, téma - „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“
Miesto: 2. Tomáš Savka, ZŠ Strážske, téma – 7 úrodných, 7 neúrodných rokov
Miesto: 2. Zara Zamboryová, ZŠ Strážske, téma - „Tento človek bol naozaj Boží syn“
Miesto: 3. Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, téma- Ježiš v Getsemanskej záhrade.

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Dorota Demeterová, ZŠ Strážske, téma - „Zachráň si život! Neobzeraj sa za seba!“
1. Martina Zgaborová, CSŠ Sečovce, téma- „Bratia vhadzujú Jozefa do studne“
Miesto: 2. Natália Lemešová, CSŠ Sečovce, téma – V Benjamínovom vreci sa našiel strieborný pohár
2. Diana Dovcová, CSŠ Sečovce, téma – Jozef dostal od otca nové šaty – bratia závidia.
Miesto: 3. Hana Gimerová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice, téma – Jozef v Egypte

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Veronika Macková, CSŠ Sečovce, téma – Jozef vykladá faraónovi sen
Miesto: 2. Karolína Demeterová, ZŠ Strážske, téma - „Môj dom bude domom modlitby nie lotrovský pelech“.
Miesto: 3. Zuzana Lalkovičová, ZŠ Strážske, téma - „Nevystieraj ruku na chlapa a neubližuj mu“.

Kategória: 5. (7. – 9. roč. ZŠ)
Miesto: 1. Katarína Cehulová, ZŠ Strážske, téma - „Nože rýchlo mi daj z toho červeného, som vyčerpaný.“
Miesto: 2. Adam Balkovič, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma- Boh povoláva Abraháma
Miesto: 3. Peter Tomčák, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, téma- Bratia predávajú Jozefa do otroctva

Kategória: 6. (G, SOŠ)
Miesto: 1. Jakub Bodnár, Cirkevné gymnázium Trebišov, téma - „...potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali“
Miesto: 2. Samuel Rinik, Cirkevné gymnázium Trebišov, téma – obetovanie Izáka
Miesto: 3. Mária Ceľuchová, Cirkevné gymnázium Trebišov, téma - ...postavil Pánovi oltár a vzýval meno Pánovo“
Miesto: 3. Michal Labanič, CSŠ Sečovce, téma – bratia predávajú Jozefa do otroctva

TS KE informovala Monika Girovská