Výlet košických farností

Košice, 31. máj (TSKE) Veriaci košických farností Staré Mesto a Nad Jazerom sa 25. mája zúčastnili výletu do prírody, ktorý sa koná každoročne. Cieľom bol Kapušiansky hrad nad obcou Kapušany pri Prešove. Viac ako sto účastníkov, medzi ktorými boli aj rodiny s malými deťmi, zvládlo náročnejší výstup. Na hrade nasledoval krátky odpočinok, možnosť výstupu na vyhliadkovú vežu a privítanie správcom hradu. V oddychovej zóne so slovanskou kaplnkou nad obcou Fulianka, ktorá sa nachádza v lesoch pod Kapušianskym hradom, sa veriaci pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. Nasledovalo pohostenie, ktoré pripravila rodina z farnosti Staré Mesto, a aktivity pre mladých.

TSKE informovala Gabriela Škumaničová.

Foto: archív farnosti Košice-Staré Mesto