História pôsobenia

Pozícia Organizácia Od Do
administrátor Farnosť Rafajovce 1990 1991
administrátor Farnosť Lekárovce 1991 1997
farár Farnosť Košice-Staré Mesto 1997 2007
protopresbyter Košický protopresbyterát 1997 2007
člen Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice 1998 2007
člen Komisia cirkvi MZ Košice 1998 2007
člen Rada pre rodinu Košickej eparchie 1998 2007
člen Komisia pre permanentnú kňazskú formáciu Košickej eparchie 2002 2007
prepožičaný Gréckokatolícka eparchia Prešov 2007 2010
rektor Gréckokatolícky kňazský seminár bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove 2007 2010