Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie – SME SPIŠ 2023

Košice, 30. november (TSKE) Aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie vyvrcholili Eparchiálnym stretnutím mládeže „SME“ počas víkendu sviatku Krista Kráľa (24. – 26. november). Tento rok patril Spišskému protopresbyterátu, preto cesty mladých viedli priamo do centra – Spišskej Novej Vsi. Hlavným heslom víkendu bolo SPÍ/IŠ? SME tu!

Záchytným bodom sa stala Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, ktorá poskytla priestory pre ľudí z rôznych kútov eparchie. Motívom SME bol citát z posolstva pápeža Františka Radostní v nádeji. Radosť bolo cítiť už pri registrácii, kde mladých vítali animátori. Tí im okrem pridelenia triedy a skupinky ponúkli na výber jednu farnosť Spišského protopresbyterátu, za ktorú sa počas víkendu modlil.

Otvárací ceremoniál plný relaxácie, tanca, hudby, divadla i svedectiev animátoriek Marianny Kordiakovej a Júlie Krunkovej o viere v to, že Ježiš nespí, boli úvodom do katechézy o. Milana Kmeca o nádeji v prítomnosti. Záver oficiálneho programu tvorila spoločná adorácia v chráme, počas ktorej mohli mladí využiť ponuku spovede či duchovného rozhovoru.

Sobotné ráno bolo pre účastníkov ako hmla – s pomocou animátorov sa cez mraky dostali do telocvične, kde ich vítali v radostnej atmosfére neba. O. Mário Cserép v katechéze zdôraznil, že hoci nám v živote môže veľa vecí zakryť náš cieľ, pre ktoré nevidíme zmysel, Kristus je tam a volá nás k sebe skrze modlitbu a skutky každodenného života. Vracia nás k slovu o našej budúcnosti, našu pokrivenú cestu robí priamou (porov. Lk 3, 4 – 5).

Modlitba 3. času a povzbudenie ďalšou časťou z posolstva Svätého Otca mladých naštartovalo k výstupu na Mariánsku horu v Levoči. Putovanie im spríjemňovalo niekoľko skupinových aktivít, ku ktorým sa mohli dostať prostredníctvom QR kódov umiestnených na rôznych objektoch aleje Jána Pavla II. Na spiatočnej ceste sa objavil „otec Futur“ ako ten, kto vidí blízku i vzdialenú budúcnosť a pozval ich hľadať odpovede na otázky: S kým chceš kráčať? Ako máš kráčať? Pre koho máš kráčať?

Odpovede mladým pomohli rozlúštiť hostia, ktorí sa formou poobedňajších workshopov zamerali na povolanie (o. Miroslav Bujdoš), osobné poslanie (Eduard Filo) a vzťahy (manželia Živčákovci).

Ako to už býva, svojou návštevou mládež poctil aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, ktorý bol okrem modlitby veľkej večierne s mladými až do konca oficiálnej časti sobotného večera.

Večerný program odštartoval SMEtalk o nádeji z minulosti – „Beznádej nie je riešenie“. Pozvanie do diskusie prijali o. Patrik Maľarčík a animátorka Sofia Zorvanová, ktorí rozprávali o silných momentoch viery v ich životných príbehoch. Ponúkli svedectvo a reálnu skúsenosť s Kristom v ťažkých a zlomových chvíľach, ktoré priniesli istotu a radosť, aj keď sa život nevyvíjal podľa ich predstáv. Veľkým prínosom bol aj odborný pohľad psychológa Mareka Madra z IPčka – linky dôvery pre mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v hraničných situáciách. V závere diskusie si každý vytvoril svoj vlastný SOS album – spomienky pre ťažké časy, ktoré dokážu človeku pripomenúť momenty, kedy bol šťastný. Program sa plynulo preklenul do ďalších aktivít, tancov, hier, polnočnice za mesto a všetkého, čo ponúkol voľný čas a priestor pre budovanie spoločenstva.

SME vyvrcholilo nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou v miestnom chráme, ktorú okrem animátorského hudobného tímu sprevádzala aj mládež zo Spišskej Novej Vsi. Vladyka Cyril Vasiľ v homílii, okrem iného, poukázal cez príklady minulých i súčasných mučeníkov na Krista ako kráľa, ktorého sa oplatí nasledovať aj za cenu smrti. Bodku za kráľovským víkendom mladých Košickej eparchie dali mladí z hosťujúceho protopresbyterátu v historickej budove Reduty, kde sa formou piesní, divadla a hovoreného slova predstavili jednotlivé farnosti a priblížili svoj región i tradície. Folklór ako spôsob vyjadrenia hrdosti na svoje korene vyzdvihol v záverečnom príhovore aj vladyka Cyril Vasiľ. V závere programu prevzali mládežnícky kríž a putovnú ikonu Presvätej Bohorodičky mladí Sečovského protopresbyterátu, ktorý bude budúcoročným centrom Eparchialného stretnutia mládeže Košickej eparchie.

Autor článku: Sofia Zorvanová

Foto: Štefan Ančočík ml.