Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Udalosti v našej eparchii

Novoročné stretnutie maďarských gréckokatolíkov v Košiciach

Košice, 27. január (TSKE) Spoločenstvo maďarských gréckokatolíkov pri Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 26. januára zišlo po obedňajšej maďarskej liturgii na svoje tradičné novoročné stretnutie v spoločenských priestoroch farskej budovy. Na úvod liturgie, ktorú slávil otec Vojtech Boháč st., s...

V Košiciach bol predstavený nový apoštolský administrátor

Košice, 26. január (TSKE) V nedeľu, ktorá sa v byzantskom obrade nazýva nedeľa o Zachejovi, bol v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach predstavený nový apoštolský administrátor Košickej eparchie, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Cyril bol menovaný do tejto služby pápežom Františkom 20. ja...

Po prvýkrát ZJEDNOTENÍ

Košice, 24. január (TSKE) Zjednotení je nový formát modlitbových stretnutí Rady pre mládež Košickej eparchie. Nimi chce každú druhú nedeľu v mesiaci zjednocovať mladých v modlitbe s Nebeským Otcom a jeho vôľou pre človeka, medzi sebou navzájom, s Cirkvou i so všetkými, za ktorých prináša Bohu prosby. Prvé stretnutie...

9. víkend Animátorskej školy skupiny Alfa

Košice, 24. január (TSKE) Účastníci víkendovej Animy skupiny Alfa, ktorá sa konala 17. – 19 januára,  sa učili pod vedením Viliama Krunku, odborníka v oblasti ľudských zdrojov, lepšie využívať svoj čas. Okrem zlepšovaniu časovej organizácie, sa venovali prezentácii na verejnosti a nastavovaní si osobných cieľov do budú

Dvaja noví gréckokatolícki biskupi v Rumunsku

Svet, 23. január (TSKE) Svätý Otec František potvrdil 23. januára voľbu dvoch nových pomocných biskupov Synody Gréckokatolíckeho vyššieho arcibiskupstva v Rumunsku. Za pomocného biskupa Archieparchie Făgăraş a Alba Iulia bol zvolený otec Cristian Dumitru Crişan. Bolo mu zároveň pridelené aj  titulárne biskupstvo Abula....

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Projekty Európskej únie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Eparchiálna púť do Ríma

Fatimská sobota

Prenos liturgie v rádiu Lumen

Oslava výročia ustanovenia Košickej eparchie