Gréckokatolícka eparchia Košice


Odpustová slávnosť Klokočov 2018 Kantorský kurz 2017-2018
Oznam pre Kantorský kurz
Najbližšie stretnutie účastníkov kantorského kurzu bude až v jeseni. Termín včas oznámime.

Kto by si chcel zakúpiť brožúrku ku Kantorskému kurzu – cs-liturgia s menlivými časťami, môže tak urobiť na eparchii KE (u o. Marcela Gajdoša).

Aktuality

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce

Košice, 23. júl (TSKE) Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu spolu s kňazmi, ktorí vo farnosti pôsobili.

Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili odpustovou slávnosťou 10 rokov cerkvi

Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili odpustovou slávnosťou 10 rokov cerkvi

Košice, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Veľké Kapušany sa 15. júla uskutočnila košická eparchiálna odpustovú slávnosť, pri ktorej miestni veriaci oslávili aj 10. výročie posvätenia cerkvi bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi

Košcie, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Zemplín sa 9.– 13. konal už tradičný Mládežnícky letný tábor Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový tábor pre mladých na tému „V Cirkvi, ale ako?“ zahŕňal prednášky, hry, piesne,...

Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom

Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom

Košice, 14 júl (TSKE) V dnešný deň, 14. júla 2018, uplynulo 50 rokov od chvíle, kedy bola gréckokatolícka cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, terajšia katedrála Košickej eparchie, navrátená do rúk gréckokatolíkov a po 18 rokoch v nej boli opäť slávené gréckokatolícke bohoslužby.

Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

Košice, 12. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov. Takto sa chceli poďakovať žiakom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda...

Mládež zo Spišskej Novej Vsi spoznávala život bl. Vasiľa Hopka

Košice, 11. júl (TSKE) Deti a mladí z farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi sa 2. – 6. júla zúčastnili farského tábora v lyžiarskom stredisku Hnilčík. Tábor sa niesol v téme o bl. hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

V Nacinej Vsi oslávili 25. výročie cerkvi

V Nacinej Vsi oslávili 25. výročie cerkvi

Košice, 10. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa 8. júla v Nacinej Vsi konala odpustová slávnosť, pri ktorej veriaci oslávili aj 25. výročie posvätenia cerkvi zasvätenej spomínaným svätcom.

Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Košice, 10. júl (TSKE) Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli na odpustovej slávnosti v zaniknutej obci Zvala na mieste pôvodného murovaného chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a rodák z Veľkej Poľany, spolu s kňazmi z okolitých farností.

Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa

Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa

Košice, 9. júl (TSKE) V Klokočove sa 7. júla konala fatimská sobota Košickej eparchie, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Fatimská sobota začala modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovala modlitba tretieho času...

Na odpuste Košickej eparchie v Sečovciach vladyka Milan Chautur posvätil novú farskú budovu

Na odpuste Košickej eparchie v Sečovciach vladyka Milan Chautur posvätil novú farskú budovu

Košice, 6. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, slávila Košická eparchia 4. – 5. júla odpustovú slávnosť v cerkvi zasvätenej týmto svätcom v Sečovciach. Počas programu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil novú farskú budovu...

V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom

V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 2. júl (TSKE) V jednej z piatich gréckokatolíckych farností v Košiciach v mestskej časti Západ oslávili v prvú júlovú nedeľu 1. júla svoj chrámový sviatok. Medzi veriacich zavítal vzácny hosť, najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slúžil archijerejskú svätú liturgiu so siedmimi kňazmi.

Apoštolská Penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégia

Apoštolská Penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégia

Košice, 2. júl (TSKE) Na Sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, 29. júna, boli zverejnené dekréty Apoštolskej Penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.

V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas

V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas

Košice, 26. jún (TSKE) V cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove sa 24. júna konala pri príležitosti 650. výročia obce a 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v obci Kojšov odpustová slávnosť, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup posvätil zreštaurovaný ikonostas.

V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria

V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria

Košice, 25. jún (TSKE) Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica a Základná umelecká škola Sobrance zorganizovali v spolupráci so Slovenským technickým múzeom k Košiciach výstavu detských výtvarných diel Kočovná galéria.

Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva

Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva

Košice, 25. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Rakovci nad Ondavou oslávilo 23. júna dvanásť kňazov Košickej eparchie 20. výročie svojho kňazstva. Ďakovnú svätú liturgiu slávili kňazi spoločne s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY

V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY

Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 17. júna slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále sv. Mikuláša v Lungre zakončili východní katolícki biskupi Európy svoje výročné stretnutie, ktoré sa koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol jedným z hlavných prednášajúcich v Lungre

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol jedným z hlavných prednášajúcich v Lungre

Košice, 17. jún (TSKE). Tretí deň Stretnutia východných katolíckych biskupov v Lungre začal spoločnou modlitbou hierarchov a pokračoval pracovnou časťou, v ktorej odzneli príspevky arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi...

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu

Košice, 16. jún (TSKE) “Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu” bola hlavná myšlienka druhého dňa Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy v juhotalianskej eparchii Lungro.

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov

Košice, 15. jún (TSKE) Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie.

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád

Košice, 15. jún (TSKE) V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska.

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov

Košice, 15. jún (TSKE) Východní katolícki biskupi Európy začali 14. júna na juhu Talianska svoje pravidelne výročné stretnutie, v poradí už 21. Stretnutie v podvečer otvoril domáci biskup, vladyka Donato Oliverio, modlitbou večierne v Katedrálnom chráme sv. Mikuláša v meste Lungro.

Byzantinos vydal video-dokument o obnove gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach

Košice, 13. jún (TS KE) Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 1968, vydalo občianske združenie Byzantinos 29-minútový video-dokument s názvom Vzkriesenie.

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu

Košice, 13. jún (TS KE) Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah.

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok

Košice, 13. jún (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade na poslednom metodickom seminári školského roka 2017/2018 12. júna katechéti a kňazi košickej eparchie preberali tému liturgického roka, kalendára a sviatkov východnej cirkvi.

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas

Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ikonostas.

Štyristo ľudí prišlo sláviť deň rodiny v gréckokatolíckej farnosti Dvorianky

Dvorianky 12. júna (TK KBS) Okolo 400 ľudí prišlo osláviť deň rodiny v gréckokatolíckej farnosti Dvorianky. Stretnutie rodičov s deťmi všetkých vekových kategórii sa konalo v nedeľu 10. júna. Do obce zavítali aj zo širokého okolia.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica

Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse

Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa.

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha z Ukrajiny a hlavným kazateľom vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova

Košice, 04. jún (TS KE) V Klokočove sa 2. júna konala fatimská sobota spojená s púťou rodín a predovšetkým detí, ktoré tohto roku po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a slávnostne pristúpili k sviatosti eucharistie.

Rada KBS pre rodinu vydala stanovisko k zákonu o ochrane nenarodených

Bratislava 29. mája (TK KBS) Rada KBS pre rodinu vydala v utorok 29. mája stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu.

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Košice, 28. máj (TS KE) Spoločenstvo asi 150 veriacich sa 26. mája v areáli drevenej Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej zúčastnilo archijereskej svätej liturgie, ktorú pri príležitosti 10. výročia zápisu tohto chrámu medzi kultúrne pamiatky UNESCO slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Liturgia sa uskutočnila na pódiu pri chráme, v prírode ktorá vytvára prirodzený podklad pre zdôraznenie krásy zanechaného kultúrneho dedičstva.

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi

Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 25. máj (TS KE) V Pondelok Svätého Ducha 21. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s riaditeľom košického eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom, otcom Milanom Zalehom, ihumenom michalovského kláštora redemptoristov, slávili svätú liturgiu v Bazilike minor v Michalovciach.

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto

Košice, 23. máj (TS KE) Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto. Zbor obhájil umiestnenie spred dvoch rokov.

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí

Košice, 22. máj (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou bola problematika závislostí.

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov

Košice, 20. máj (TS KE) Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach, počas ktorej bol spustená vynovená verzia mobilnej aplikácie Časoslov.

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť

Košice, 19. máj (TS KE) V májový piatok, ktorý predchádzal akademickému týždňu pred maturitnými skúškami, 18. mája slávila Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach školskej kaplnke odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov.

Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 18. mája (TS KE) Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, ...

Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk

Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk

Košice, 15. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR spolu s niektorými kňazmi navštívil 9. – 13. mája diecézu Krk. Cesta bola spojená s účasťou na prezentácii projektu cezhraničnej spolupráce partnerských miest v Malinskej Dubašnici v Chorvátsku.

Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018

DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí 2018

Aj v roku 2018 sme organizovali výtvarnú súťaž s názvom Biblia očami detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže a odbornej porote za zhodnotenie výtvarných prác.

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi

Košice, 14. máj (TS KE) Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti do Belže zavítal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, aby požehnal obnovený chrám a nové ikony vo svätyni chrámu, dielo ikonopisca Petra Komišáka.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Košice, 14. máj (TS KE) Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom seminári, ktorého hosťom bola Andrea Oždaniová, školská špeciálna pedagogička Základnej školy Bidovce.

Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. - 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach.

Túra s vladykom Milanom viedla do dediny Strihovec

Túra s vladykom Milanom viedla do dediny Strihovec

Košice, 8. máj (TS KE) Tradičného májového turistického dňa s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, sa 8. mája zúčastnilo viac ako 800 účastníkov. Túra prebiehala pod záštitou Rady pre mládež košickej eparchie a sobranského protopresbyterátu.

Prvá fatimská sobota v Klokočove patrila mladým

Prvá fatimská sobota v Klokočove patrila mladým

Košice, 7. máj (TS KE) V Klokočove sa 5. mája konal Odpust mladých. Zároveň išlo o prvú fatimskú sobotu, ktorá sa po konala na pútnickom mieste na brehu Zemplínskej šíravy v areáli Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V zaniknutej obci Poľana slávil vladyka Milan Chautur svätú liturgiu

V zaniknutej obci Poľana slávil vladyka Milan Chautur svätú liturgiu

Košice, 6. máj (TS KE) V nedeľu o uzdravení slepého 6. mája na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slávil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti niekdajšej cerkvi a stretnutia rodákov zo zaplavených obcí.

V Dominikánskom kostole v Košiciach posvätili ikonu Presvätej Bohorodičky

V Dominikánskom kostole v Košiciach posvätili ikonu Presvätej Bohorodičky

Košice 1. máj (TS KE) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR požehnal v dominikánskom kostole v Košiciach kópiu ikony Presvätej Bohorodičky – Salus Populi Romani. Kostol Nanebovzatia Panny Márie je od roku 2017 duchovne pričlenený k pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína

Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína

Košice, 2. máj (TS KE) Cyklisti Košickej eparchie sa 1. mája zúčastnili každoročnej už šiestej cyklotúry Trebišovského protopresbyterátu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Štart sa tradične konal v trebišovskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

Košice, 30. apríl (TS KE) Gréckokatolícka cirkev si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma.

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 26. apríl (TS KE) Sviatok patróna školy svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja oslávila Cirkevná základná škola v Trebišove archijerejskou sv. liturgiou, ktorú 23. apríla slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

Košice, 25. apríl (TSKE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie sa 24. - 25. apríla uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 16. - 17. mája v Rožňave

Vyhlásenie gréckokatolíckych biskupov Vyšehradskej štvorky

My, biskupi Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku vnímame utrpenie bratov a sestier vo viere, ktorí kvôli prenasledovaniu kresťanov museli opustiť svoju domovinu. Vedení solidaritou a láskou oslovujeme predstaviteľov politickej moci a obyvateľov Európy, aby brali vážne migráciu týchto nevinných ľudí, hľadajúcich útočisko v Európe.

Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja ako vzor moderného kresťana

Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja ako vzor moderného kresťana

Košice, 24. apríl (TS KE) V Cerkvi svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja vo farnosti Slovinky sa 20. - 22. apríla konala celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR a slávnostným kazateľom bol pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM.

V Košickej eparchii sa deti a mládež zapojili do výtvarných súťaží

V Košickej eparchii sa deti a mládež zapojili do výtvarných súťaží

Košice 20. apríl (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade prebehlo 19. apríla vyhodnotenie výtvarného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ a výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. V hodnotiacej porote eparchiálneho kola bola výtvarníčka Michaela Benediková, metodička Katechetického úradu Košickej eparchie Monika Girovská.

V Košiciach sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

V priestoroch Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po 18 rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu.

Vladyka Milan Chautur povzbudil budúcich animátorov Košickej eparchie

Vladyka Milan Chautur povzbudil budúcich animátorov Košickej eparchie

V Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa počas víkendu 13. - 15. apríla stretlo 40 mladých ľudí na 10. víkende animátorskej školy, s ktorými košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil sv. liturgiu v miestnej farskej Cerkvi Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Český spisovateľ Oldřich Selucký navštívil cirkevné školy v Trebišove i Novosad

Český spisovateľ Oldřich Selucký navštívil cirkevné školy v Trebišove i Novosad

Košice, 18. apríl (TS KE) Charizmatický autor dobrodružných románov pre mládež, scenárista a ilustrátor Oldřich Selucký zavítal 10. až 11. apríla do Základnej školy sv. Juraja v Trebišove, do Základnej školy v Novosade, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ako aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove.

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

Košice, 16. apríl (TS KE) Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich vo filiálnej obci Byšta farnosti Brezina oslávilo 15. apríla odpustovú slávnosť sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený vonkajšok chrámu.

V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

Košice, 10. apríl (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Malom Ruskove, ktorý je filiálnou obcou farnosti Nový Ruskov, oslávili 8. apríla 20. výročie posviacky svojho chrámu sv. Cyrila a Metoda.

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa zúčastnila prehliadky cirkevných škôl v Česku

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa zúčastnila prehliadky cirkevných škôl v Česku

Košice, 9. apríl (TS KE) Ako jediný zahraničný účastník sa prezentovala Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc umeleckou činnosťou svojich žiakov na jubilejnom 25. ročníku Celostátní přehlídky cirkevních škol v Odrách.

Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany Božieho ustanovenia manželstva a rodiny

Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany Božieho ustanovenia manželstva a rodiny

Košice, 8. apríl (TS KE) V prvú aprílovú sobotu 7. apríla sa v bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota, ktorej sa zúčastnil aj obranca rodiny i známa tvár Slovenského dohovoru za rodinu otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec a predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľknaza.

Vladyka Milan Chautur navštívil Vyšné Remety

Vladyka Milan Chautur navštívil Vyšné Remety

Už tradične navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo Svetlý utorok 3. apríla Vyšné Remety. Spolu s otcom Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, do ktorej Vyšné Remety patria, slávil archijerejskú svätú liturgiu.

Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur posvätil ikonostas v Lastovciach

Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur posvätil ikonostas v Lastovciach

Košice, 3. apríl (TS KE) Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR posvätil 2. apríla na Svetlý pondelok obnovený ikonostas v cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach. Obnovenie ikonostasu bolo vyvrcholením rozsiahlej niekoľkoročnej rekonštrukcie interiéru chrámu.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICKEJ EPARCHII

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICKEJ EPARCHII

Košice, 1. apríl (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok 29. marca archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného.

V košickej katedrále vladyka Milan Chautur umyl nohy dvanástim kňazom

V košickej katedrále vladyka Milan Chautur umyl nohy dvanástim kňazom

Košice, 29. marec (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného.

Košickí vysokoškoláci sa s vladykom Milanom Chauturom modlili krížovú cestu

Košickí vysokoškoláci sa s vladykom Milanom Chauturom modlili krížovú cestu

Košice, 28. marec (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 27. marca na vysokoškolské internáty na Jedlíkovu 7 v Košiciach.

V Košickej eparchii prebehlo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

V Košickej eparchii prebehlo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

Košice, 28. marec (TS KE) V rámci Košickej eparchie sa v rozmedzí 13. – 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá XX. ročníka Biblickej súťaže a 17. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom týchto súťaží bolo Markovo evanjelium a kapitoly 12 - 50 starozákonnej knihy Genezis, pričom spoločnou bola téma Poslušnosť Božiemu hlasu.

Na Kvetnom víkende Košickej eparchie mladí čerpali odvahu kráčať v živote

Na Kvetnom víkende Košickej eparchie mladí čerpali odvahu kráčať v živote

Košice, 27. marec (TS KE) Slová archanjela Gabriela Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, sa stali nosnou témou tohtoročného Kvetného víkendu Košickej eparchie, ktorý sa uskutočnil 23. – 25. marca v Trebišove.

V Novom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil nové liturgické predmety

V Novom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil nové liturgické predmety

Košice, 21. marec (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 18. marca vo farnosti Nový Ruskov nové liturgické predmety, ktoré darovali veriaci farnosti. Posviacka diskosa, dvoch čaší, lyžičky, kopije, plaščanice, zástav, sviec a kropeničky sa uskutočnila vo farskom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v časti obce Veľký Ruskov a nasledovala archijerejská svätá liturgia.

Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste

Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste

Košice, 15. marec (TS KE) Žiaci a študenti troch trebišovských cirkevných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, sa v 14. marca zúčastnili na „Krížovej ceste“ v podaní bohosloveckej skupiny Anastasis v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa predstavil v gréckokatolíckom chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte.

Vladyka Milan Chautur na Katolíckej univerzite upozornil na aktuálne ohrozenia rodiny

Vladyka Milan Chautur na Katolíckej univerzite upozornil na aktuálne ohrozenia rodiny

Košice, 9. marec V rámci podujatia „Hosť na KU“ v utorok 6. marca v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. vo Výstavnej sieni Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vystúpil so svojou prednáškou Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha.

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas v Zbudzi

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas v Zbudzi

Košice, 7. marec (TS KE) V Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ikonostas, ktorý dotvoril len nedávno zrekonštruovaný interiér východného chrámu.

Fatimská sobota v Michalovciach zdôraznila dôležitosť rodiny

Fatimská sobota v Michalovciach zdôraznila dôležitosť rodiny

Košice, 3. marec (TS KE) Veriaci Košickej eparchie sa 3. marca stretli v Bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Program duchovne viedol maďarský dekanát. Z toho dôvodu bola fatimská sobota výnimočná i po jazykovej stránke.

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

Košice, 26. február (TS KE) V rámci Kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu kňazských manželstiev.

Košická eparchia oslávila desiate výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na úroveň eparchie

Košická eparchia oslávila desiate výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na úroveň eparchie

Košice, 18. február (TS KE) Košická eparchia 18. februára oslávila 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI.

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

Košice, 17. február (TS KE) V nedeľu 11. februára posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR priestory nového televízneho štúdia mediálneho projektu LOGOS v Sobranciach.

V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady hierarchov prešovskej metropolie

V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady hierarchov prešovskej metropolie

V stredu 7. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove konalo 25. zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho všetci hierarchovia tejto cirkvi – prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.

Slovenská kňazská reprezentácia získala na Majstrovstvách Európy v halovom futbale bronzové medialy

Slovenská kňazská reprezentácia získala na Majstrovstvách Európy v halovom futbale bronzové medialy

Košice, 13. február (TS KE) Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale sa v tomto roku konali 5. – 9. februára 2018 v talianskej Brescii, v meste, kde začala svoju úspešnú taliansku futbalovú púť hviezda slovenského futbalu Marek Hamšík.

Mladí Košického protopresbyterátu sa učili bojovať so zlom

Mladí Košického protopresbyterátu sa učili bojovať so zlom

Košice, 12. február (TS KE) Do pastoračného centra Košickej eparchie v Dvoriankach zavítali 9. - 11. februára mladí z Košického protopresbyterátu na už 13. tematický víkend TeVí. Témou víkendu bola existencia diabla, jeho pôsobenie, ale aj zbrane duchovného boja a ich používanie.

Oznam o oslavách 10. výročia Košickej eparchie

Oznam o oslavách 10. výročia Košickej eparchie

Pri príležitosti osláv 10. výročia povýšenia Košického apoštolského exarchátu na eparchiu Košická eparchia pozýva na slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu, ktorú bude sláviť preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 18. februára v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach o 9.00 h.

Vladyka Milan Chautur sa stretol so zasvätenými osobami

Vladyka Milan Chautur sa stretol so zasvätenými osobami

Košice, 5. február (TS KE) Slávenie februárovej fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach bolo výnimočné aj stretnutím zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území Košickej eparchie, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

Košice, 2. február (TS KE) Pri príležitosti sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 2. februára sa stretol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku. Stretnutie začalo archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov - Troch svätiteľov

Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov - Troch svätiteľov

Košice, 31. január (TS KE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa v Trebišove 29. januára uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Desiate výročie Košickej eparchie

Desiate výročie Košickej eparchie

Košice 31. januára (TSKE) Pred 10 rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s veriacimi na Spiši

Vladyka Milan Chautur sa stretol s veriacimi na Spiši

Košice, 30. január (TS KE) Farnosť Závadka 27. januára už po tretíkrát zorganizovala zimnú lyžovačku pod názvom „Fašiangy na snehu“ pre všetky farnosti spišského protopresbyterátu a tiež rodákov zo Závadky. Podujatia na zjazdovke Mraznica v obci Hnilčík sa zúčastnil aj preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

V rámci týždňa za jednotu kresťanov vladyka Milan Chautur poukázal na veľkosť Božej moci

V rámci týždňa za jednotu kresťanov vladyka Milan Chautur poukázal na veľkosť Božej moci

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice - Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice - Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Košice, 22. január (TS KE) Vo farnosti Blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 21. januára archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej otvoril Rok Božieho slova vo farnosti.

Gréckokatolíci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Gréckokatolíci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Košice, 15. január (TS KE) V nedeľu pred sviatkom sviatkom Poklony úctyhodným reťaziam svätého Petra 14. januára slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farnosti svätých, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla v mestskej časti Západ v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur požehnal v Michalovciach nové byty a ich vlastníkov

Vladyka Milan Chautur požehnal v Michalovciach nové byty a ich vlastníkov

Košice, 12. január (TS KE) V prítomnosti primátora mesta Michalovce pána Viliama Zahorčáka požehnal vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, 28. decembra prvú časť obytnej zóny City Park Stráňany v Michalovciach.

Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie

Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie

Košice, 11. január (TSKE) Michalovce sa 28. decembra 2017 stali dejiskom už 21. ročníka Vianočného futbalového turnaja Košickej eparchie. Turnaj začal svätou liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na túžbu po víťazstve, ktorá je vštepená do srdca človeka, športovca, a povzbudil mladých futbalistov, aby nezabudli aj na napĺňanie túžby po víťazstve pre večný život s Bohom, lebo tá nekončí ukončeným zápasom, ale bude trvať večne.

Sviatok Bohozjavenia sa slávil v Košickej eparchii v duchu fatimskej soboty

Sviatok Bohozjavenia sa slávil v Košickej eparchii v duchu fatimskej soboty

Košice, 7. január (TS KE) Oslava sviatku Bohozjavenia v košickej katedrále začala 5. januára rannou modlitbou kráľovských hodiniek, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Košickí veriaci následne vstúpili do sviatku Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú celebroval vladyka Milan v poobedňajších hodinách.

Košická eparchia prežívala sviatky Kristovho narodenia

Košická eparchia prežívala sviatky Kristovho narodenia

Košice, 28. decembra (TS KE) Sviatky Kristovho narodenia slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR tradične v košickej katedrále. Výnimočnosťou prežívania sviatkov boli kráľovské hodinky, ktoré sa slávili nie 24. decembra, ale už v piatok 22. decembra, ako to predpisuje typikon v situácii, že predvečer Kristovho narodenia pripadne na sobotu alebo nedeľu.

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia

Vladyka Milan Chautur udelil nižšie svätenia

Košice, 28. december (TS KE) Pri príležitosti sviatku svätého apoštola prvomučeníka a archidiakona Štefana sa uskutočnila v košickom katedrálnom chráme slávnostná liturgia s nižšími sväteniami – postrihnutím a udelením poddiakonátu, z rúk vladyku Milana Chautura CsSR, košického eparchu a to za účasti vladyku Cyrila Vasiľa, SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý bol aj zároveň slávnostným kazateľom.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovenú kaplnku cirkevnej základnej školy v Sečovciach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovenú kaplnku cirkevnej základnej školy v Sečovciach

V priestoroch Základnej školy sv. Rodiny v Sečovciach vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil 21. decembra obnovený interiér a zariadenie školskej kaplnky. Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi pôsobiaci vo farnosti Sečovce ako aj z blízkeho okolia.

Košickí gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom živote sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košickí gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom živote sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 20. december (TS KE) V Nedeľu sv. praotcov 17. decembra sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom a spoločenskom živote. Stretnutie sa začalo v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Cirkevná materská škola v Michalovciach sa predstavila pásmom jasličkovej slávnosti

Cirkevná materská škola v Michalovciach sa predstavila pásmom jasličkovej slávnosti

Košice, 19. december (TS KE) V Bazilike Minor v Michalovciach vystúpili 14. decembra deti tretej a štvrtej triedy Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku s pásmom jasličkovej slávnosti, ktorej sa zúčastnil aj košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Prváci cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove boli pasovaní do cechu školského

Prváci cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove boli pasovaní do cechu školského

Košice, 15. december (TS KE) Za účasti svojich rodičov boli žiaci prvého ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove 8. decembra pasovaní do „cechu školského“. Žiaci školy ich privítali programom s témou Snehové kráľovstvo, v ktorom Snehová kráľovná uniesla Kaya do svojho ľadového paláca.

V gréckokatolíckej katedrále v Košiciach podporili irackých kresťanov

V gréckokatolíckej katedrále v Košiciach podporili irackých kresťanov

Košice, 11. december (TS KE) V košickom katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 3. decembra svätej liturgie zúčastnila lekárka a rehoľná sestra Rosemary, civilným menom Larsa Annes Yousif Khazmee, chaldejská katolíčka a rehoľnica Kongregácie dcér Nepoškvrnenej Panny Márie.

Na Cirkevnej základnej škole v Trebišove žiaci spoznávali Božie stvorenie

Na Cirkevnej základnej škole v Trebišove žiaci spoznávali Božie stvorenie

Košice, 7. december (TS KE) Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove pripravila 1. decembra pre žiakov prvého stupňa, ktorou sa zapojili do projektu Noc čítania Biblie. Pozvané boli deti z trebišovských farností, aby spoločne poznávali podľa knihy Genezis.

V Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub

V Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub

Košice, 6. december (TS KE) Archijerejskou svätou liturgiou sa 3. decembra zavŕšila 20-ročná tradícia predvianočný pastoračných návštev vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, v Spišskej Novej Vsi. Výnimočnou bola aj skutočnosť, že v úvode liturgie novovymenovaní členovia farskej rady zložili kurátorský sľubu.

Košickí vysokoškoláci oslávili sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

Košickí vysokoškoláci oslávili sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 5. december (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 4. decembra do Kultúrno-spoločenského centra Technickej univerzity na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Pre vysokoškolákov, ktorí žijú a stretávajú sa v priestoroch vysokoškolských internátov, slúžil svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku.

Prešovský seminár privítal vladyku Mikuláša

Prešovský seminár privítal vladyku Mikuláša

Košice, 5. december (TS KE) Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha, spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom pri príležitosti Mikulášskeho programu, ktorý je v kňazskom seminári už dlhoročnou tradíciou.

Na fatimskej sobote v Michalovciach vladyka Milan Chautur za prítomnosti etiopskeho biskupa vyslal koledníkov Dobrej noviny

Na fatimskej sobote v Michalovciach vladyka Milan Chautur za prítomnosti etiopskeho biskupa vyslal koledníkov Dobrej noviny

Košice, 3. december (TS KE) V prvú decembrovú sobotu sa vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, zúčastnil na fatimskej sobote v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Decembrová fatimská sobota bola výnimočná predovšetkým požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny v závere programu.

Pozvánka na svätú liturgiu s vladykom Milanom Chauturom na internátoch v Košiciach

V pondelok 4.12. 2017 o 19:00, bude vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, slúžiť sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku v Spoločenskom centre vysokoškolských internátov na Jedlíkovej 7 v Košiciach.

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa zúčastnila veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa zúčastnila veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO

Košice, 30. november (TS KE) Ako jediná cirkevná škola sa Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach prezentovala na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa konal 29. – 30. novembra v Košiciach.

Skupina Anastasis'95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Skupina Anastasis'95 v Košiciach zakončila sériu koncertov Zapáľme svet

Košice, 29. november (TS KE) Gréckokatolícka kňazská hudobná skupina Anastasis’95 zakončila 28. novembra v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov Zapáľme svet. Koncert bol organizovaný v rámci Roka výročí Košickej eparchie. Zaplnenú sálu v úvode koncertu pozdravil aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke cirkevné zbory Košickej eparchie

Košice, 27. november (TS KE) V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra v MsKS v Trebišove pripravila Rada pre mládež Košickej eparchie MsKS 8. ročník Prehliadky detských a mládežníckych zborov Košickej eparchie blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku.

V Trebišove zakončili Jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou

V Trebišove zakončili Jubilejný rok baziliánov eparchiálnou slávnosťou

Košice, 26. november (TS KE) V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra vyvrcholila odpustová slávnosť v rehoľnej kaplnke Rádu sv. Bazila Veľkého v Trebišove. Súčasne sa touto slávnosťou zakončil Jubilejný rok baziliánov a miestni veriaci si pripomenuli 25. výročie obnovenia rehoľného domu s verejnou kaplnkou v Trebišove.

Vladyka Milan Chautur posvätil v Prakovciach zrekonštruované priestory fary

Vladyka Milan Chautur posvätil v Prakovciach zrekonštruované priestory fary

Košice, 24. november (TS KE) Vo sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu 21. novembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v Gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda v Prakovciach.

Vladyka Milan Chautur navštívil Čičarovce

Vladyka Milan Chautur navštívil Čičarovce

Košice, 22. november (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR navštívil farnosť Čičarovce a slávil archijerejskú svätú liturgiu. Počas svojej homílie pripomenul, že veriaci človek by mal nájsť správny cieľ, ktorým nie je nadobudnutie majetku na zemi, ale obsadenie miesta v nebi.

VO VOJČICIACH SA KONAL EPARCHIÁLNY TURNAJ V STOLNOM TENISE

VO VOJČICIACH SA KONAL EPARCHIÁLNY TURNAJ V STOLNOM TENISE

Košice 18. november (TS KE) V rámci týždňa Cirkvi pre mládež 17. novembra, v Deň boja za slobodu a demokraciu, zorganizovala Rada pre mládež Košickej eparchie za veľkej pomoci obce a farnosti Vojčice už 15. ročník Eparchiálneho turnaja v stolnom tenise. Program začal v cerkvi Nanebostúpenia Pána vo Vojčiciach slávením svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR.

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove odovzdali kňazský odev bohoslovcom druhého ročníka

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove odovzdali kňazský odev bohoslovcom druhého ročníka

Košice, 17. novembrer (TS KE) V prvom dni Filipovky 15. novembra, radostného pôstu, ktorým sa gréckokatolíci pripravujú na sviatok Narodenia Ježiša Krista, sa vladyka Milan Chautur, CSsR, košický parcha, zúčastnil spolu s prešovským arcibiskupom a metropolitom vladykom Jánom Babjakom, SJ, na slávnostnej archijerejskej liturgii v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, pri príležitosti obliečky 10 seminaristov druhého ročníka do podriasnika, vrchného kňazského odevu, ktorý ich bude sprevádzať od tohto dňa až do konca ich života.

V Trebišove vladyka Milan Chautur posvätil sochu sv. Jozafáta

V Trebišove vladyka Milan Chautur posvätil sochu sv. Jozafáta

Košice, 16. november (TS KE) Pri príležitosti 150. výročia od svätorečenia a uplynutia 400 rokov od biskupskej vysviacky sv. Jozafáta sa 14. novembra konala odpustová slávnosť Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove s posviackou sochy sv. Jozafáta. Slávnosť začala v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove programom pre žiakov a zamestnancov školy.

Na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda sa konala imatrikulácia a Noc v škole

Na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda sa konala imatrikulácia a Noc v škole

Košice, 16. novembra (TS KE) V Košiciach na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda sa 9. novembra uskutočnila imatrikulácia prvákov školy a následná Noc v škole.

Vladyka Milan Chautur posvätil v Závadke obnovený chrám, prestol a ikonostas

Vladyka Milan Chautur posvätil v Závadke obnovený chrám, prestol a ikonostas

Košice, 14. november (TS KE) Vo farnosti Závadka sa 12. novembra konala odpustová slávnosť spojená s posviackou prestola, ikonostasu a obnoveného interiéru chrámu zasväteného sv. Michalovi archanjelovi. Archijerejskú sv. liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR.

Pohár predsedu KBS vo futsale získalo mužstvo filiálky Vyšné Remety z Košickej eparchie

Pohár predsedu KBS vo futsale získalo mužstvo filiálky Vyšné Remety z Košickej eparchie

Košice, 13. november (TS KE) Mesto Michalovce sa 11. novembra stali dejiskom Celoslovenského futsalového turnaja o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Turnaj sa konal na začiatku 14. ročníka Týždňa Cirkvi pre mládež. Hlavným organizátorom a hostiteľom tohto podujatia bola Rada pre mládež Košickej eparchie, ktorej mužstvo z filiálky Vyšné Remety si nakoniec prevzalo víťazný pohár.

V Poráči vladyka Milan Chautur posvätil Uspenskú kaplnku a plaščanicu

V Poráči vladyka Milan Chautur posvätil Uspenskú kaplnku a plaščanicu

Košice, 9. november (TS KE) Košický eparcha vladyka Milan Chautur 5. novembra v rámci slávenia odpustovej slávnosti posvätil v Poráči obnovenú Uspenskú kaplnku nachádzajúcu sa v areáli farskej záhrady. Po posvätení kaplnky sa vladyka Milan v sprievode veriacich a kňazov odobral do chrámu sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného, kde pred začiatkom slávenia archijerejskej liturgie posvätil vyšívanú Uspenskú plaščanicu.

Vladyka Milan Chautur počas fatimskej soboty pripomenul potrebu života v perspektíve večnosti

Vladyka Milan Chautur počas fatimskej soboty pripomenul potrebu života v perspektíve večnosti

Košice, 04. november (TS KE) Mariánski ctitelia Košickej eparchie sa 4. novembra stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, v Bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote. Archijerejská liturgia, ktorú sprevádzal zbor sv. Jozafáta, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej, začala po modlitbe posvätného ruženca a tretieho času.

Vladyka Milan Chautur sa s rodákmi z Veľkej Poľany modlil za zosnulých

Vladyka Milan Chautur sa s rodákmi z Veľkej Poľany modlil za zosnulých

Košice, 02. november (TS KE) Keďže býva zvykom modliť sa za zosnulých počas prvých novembrových dní, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávil 1. novembra zádušnú archijerejskú svätú liturgiu vo svojej rodnej Veľkej Poľane, zaniknutej obci pri Starinskej priehrade. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa rodáci zúčastnili liturgie a pomodlili za svojich príbuzných, pochovaných na neďalekom cintoríne.

Vladyka Milan Chautur sa stal jedným z laureátov Ceny Košického samosprávneho kraja

Vladyka Milan Chautur sa stal jedným z laureátov Ceny Košického samosprávneho kraja

V Košiciach 26. októbra slávnostne odovzdali najvyššie ocenenia Košického samosprávneho kraja pre tento rok. Medzi ocenenými bol aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, ktorý toto ocenenie získal za výrazný prínos pri budovaní ekumenizmu v Košickom kraji, za aktivity pri práci s mladými i sociálne znevýhodnenými skupinami a za rozhodujúci podiel pri začlenení Košickej eparchie do duchovného i spoločenského života kraja pri príležitosti svojho životného jubilea - 60. narodenín.

V rámci Stretnutia východných katolíckych hierarchov slovenkí eparchovia navštívili gréckokatolíckych rodákov v Londýne

V rámci Stretnutia východných katolíckych hierarchov slovenkí eparchovia navštívili  gréckokatolíckych rodákov v Londýne

Košice, 30. október (TS KE) Na pozvanie vladyku Hliba Lonchynu, eparchu ukrajinskej gréckokatolíckej Eparchie Svätej Rodiny sa výročné Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy konalo 26. – 29. októbra v Londýne, Veľká Británia. Stretnutie biskupov sprevádzali mnohé konferencie, debaty, ale predovšetkým modlitba. Biskupi vzájomne zdieľali svoje nádeje i starosti, diskutovali o rôznych projektoch, ako aj rozoberali ťažkosti východných katolíkov v Európe.

V Trebišove sa uskutočnil metodický deň pedagogigckých zamenstnancov Košickej eparchie

V Trebišove sa uskutočnil metodický deň pedagogigckých zamenstnancov Košickej eparchie

Košice, 30. október (TSKE) Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. októbra uskutočnil Metodický deň pedagógov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy

Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy

Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa tohto roku koná v Londýne (Veľká Británia) 26.-29. októbra na pozvanie preosvieteného vladyku Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej Rodiny so sídlom v Londýne, a to pri príležitosti 60. výročia zriadenia apoštolského exarchátu pre ukrajinských gréckokatolíkov vo Veľkej Británii. V roku 2013 bol exarchát povýšený na eparchiu.

Vo Veľatoch sa konala posviacka obnoveného chrámu

Vo Veľatoch sa konala posviacka obnoveného chrámu

Košice, 24. október (TS KE) Košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR slávil 22. októbra archijerejskú svätú liturgiu vo farnosti Veľaty. Súčasťou slávnosti bolo posvätenie obnoveného chrámu ešte pred svätou liturgiou. Nasledovalo svätenie ikony Bohorodičky, ktorá je umiestnená nad hlavným vstupom do chrámu. Ikonu napísal otec Róbert Demko, farár farnosti Vojčice. Vladyka následne posvätil nový misijný kríž, ktorý stojí pred chrámom namiesto starého.

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným z najlepších na Slovensku

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove je jedným z najlepších na Slovensku

Košice, 24. október (TS KE) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v tomto roku už po tretíkrát poslal stredným školám informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice podľa tohto nezávislého hodnotenia poskytlo pridanú hodnotu vo vzdelávaní z uvedeného predmetu nad úrovňou očakávania.

V košickej gréckokatolíckej katedrále sa konal Večer milosrdenstva

V košickej gréckokatolíckej katedrále sa konal Večer milosrdenstva

Košice, 23. október (TS KE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa 22. októbra konal Večer milosrdenstva, ktorého účelom bolo ďakovať Bohu za dar života, odprosovať Ho za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie z rán spôsobených potratmi.

V Sečovciach sa konal Volejbalový turnaj dievčat Košickej eparchie

V Sečovciach sa konal Volejbalový turnaj dievčat Košickej eparchie

Košice, 23. október (TS KE) Už v poradí 11. ročník Volejbalového turnaja dievčat Košickej eparchie sa uskutočnil 21. októbra v Sečovciach. Začal sa modlitbou a kňazským požehnaním duchovných otcov – organizátorov. Svoje sily si zmerali družstvá z farností Bačkov-Dargov, Dvorianky, Slovinky a tiež družstvo dievčat z Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

V Sobranciach slávili Liturgiu sv. Jakuba

V Sobranciach slávili Liturgiu sv. Jakuba

Košice, 21. október (TS KE) V chráme svätých Sedmopočetníkov v Sobranciach slávil vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha, spolu s kňazmi z okolia starobylú Liturgiu sv. Jakuba, Pánovho brata – prvého jeruzalemského biskupa. Liturgiu spevom sprevádzal kňazský Zbor svätého Jakuba, ktorý dirigoval otec Daniel Porubec. Veriaci, ktorí sa tejto liturgie nemohli zúčastniť osobne, ju mali možnosť sledovať vďaka online prenosu televízie Logos.

Milión detí sa modlí ruženec aj v Košickej eparchii

Milión detí sa modlí ruženec aj v Košickej eparchii

Košice, 19. október (TS KE) Do iniciatívy projektu „Milión detí sa modlí ruženec“ za pokoj a jednotu vo svete, ktorý zjednotil deti v modlitbe posvätného ruženca na 9:00 h. 18. októbra, sa zapojili aj školy a farnosti Košickej eparchie.

Vo Veľkom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám

Vo Veľkom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám

Košice, 18. október (TS KE) Obnovený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky vo Veľkom Ruskove posvätil 15. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý následne v chráme slávil odpustovú archijerejskú svätú liturgiu. Vladyka v kázni vyzval veriacich farnosti vytvárať spoločenstvo, ktoré sa bude nielen stretávať v chráme pri bohoslužbách, ale ktoré bude jednou rodinou.

Maďarskí gréckokatolíci navštívili mesto Košice

Maďarskí gréckokatolíci navštívili mesto Košice

Košice, 17. október (TS KE) Veriaci z gréckokatolíckej farnosti Szerencs spolu s otcom Szabolcsom Csejoszkim, správcom farnosti Szerencs v Maďarsku, navštívili 14. októbra mesto Košice. Prehliadku zorganizoval otec Róbert Jáger, sekretár a hovorca košického eparchu. Po meste ich sprevádzal Dániel Dévald, bohoslovec Košickej eparchie.

V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

V Michalovciach sa uskutočnila odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca

Košice, 15. október (TS KE) Členovia Arcibratstva svätého ruženca slávili svoju odpustovú slávnosť 14. - 15. októbra v bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal modlitbou posvätného rozjímavého ruženca. Nasledovala katechéza, ktorú viedol hlavný zodpovedný za Arcibratstvo otec Tomáš Smoleňák CSsR. Katechéza bola zameraná na vysvetlenie zásad života Arcibratstva a na základy modlitby ruženca.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja putovali ku Klokočovskej Bohorodičke

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja putovali ku Klokočovskej Bohorodičke

Košice, 14. október (TS KE) Pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení sa 12. októbra približne 90 žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja z Trebišova spolu s pedagógmi a riaditeľkou školy vybralo na púť k zázračnej ikone Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Na tomto najznámejšom pútnickom mieste Košickej eparchie slávil svätú liturgiu za uzdravenie duše i tela otec Matúš Marcin, výpomocný duchovný tohto pútnického miesta, spoločne s duchovným správcom školy.

Zamestnanci CSOŠ sv. Jozafáta z Trebišova putovali k hrobu svojho patróna

Zamestnanci CSOŠ sv. Jozafáta z Trebišova putovali k hrobu svojho patróna

Košice, 12. október (TS KE) V dňoch 24. – 29. septembra 2017 putovali zamestnanci a priatelia Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta z Trebišova do Ríma. Hlavným cieľom púte bol hrob gréckokatolíckeho biskupa a mučeníka sv. Jozafáta, ktorý sa nachádza v bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Práve v tomto roku si Katolícka cirkev pripomína 150 rokov od jeho kanonizácie pápežom Piom IX. a zamestnaci školy chceli využiť toto jubileum na poďakovanie za všetko, čo ich nebeský patrón v predchádzajúcich rokoch urobil pre svoju školu.

Kňazský deň Košickej eparchie rozoberal aspekty zrozumiteľnosti ohlasovania evanjelia

Kňazský deň Košickej eparchie rozoberal aspekty zrozumiteľnosti ohlasovania evanjelia

Košice, 12. október (TS KE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu sa 12. októbra konal Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého hlavnou témou bola „Zrozumiteľnosť ohlasovania evanjelia.“ Program začal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, modlitbou Tretieho času a následne sa kňazom prihovoril zdôrazniac dôležitosť prípravy na obsahovú časť kázne a homílie, ale upozornil aj na formálnu stránku príhovoru, ktorá obsah Božieho slova sprostredkuje.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali na Metodickom dni biblické knihy

Katechéti Košickej eparchie rozoberali na Metodickom dni biblické knihy

Košice, 10. október (TS KE) Na gréckokatolíckom eparchiálnom úrade v Košiciach sa 10. októbra uskutočnil Metodický seminár pre katechétov Košickej eparchie na tému Exegéza biblických kníh - Kniha Genezis a Evanjelium podľa Marka.

Na fatimskej sobote v Klokočove pedagógovia prosili o milosti pre svoje povolanie

Na fatimskej sobote v Klokočove pedagógovia prosili o milosti pre svoje povolanie

Košice, 09. september (TS KE) Posledná fatimská sobota Košickej eparchie slávená v Klokočove bola 7. októbra zároveň spojená s Púťou kresťanských pedagógov a to predovšetkým učiteľov škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia. V areáli pútnického miesta prostredníctvom letákov, plagátov i prác žiakov jednotlivé cirkevné školy zároveň prezentovali svoju školu a školské zariadenie.

Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú kaplnku v Družstevnej pri Hornáde

Vladyka Milan Chautur posvätil novozriadenú kaplnku v Družstevnej pri Hornáde

Košice, 8. október (TS KE) V obci Družstevná pri Hornáde neďaleko Košíc posvätil 8. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, novozriadenú kaplnku, ktorá sa nachádza v budove miestneho domu smútku. Úvodnou časťou slávenia bolo posvätenie nového prestola – oltára a kyvota – bohostánku. Pri tejto príležitosti miestne gréckokatolícke spoločenstvo oslávilo aj odpustovú slávnosť sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý bol určený za patrocínium kaplnky.

V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrám

V Rakovci nad Ondavou obnovili farský chrám

Košice, 04. október (TS KE) Veriaci farnosti Rakovec nad Ondavou oslávili 1. októbra chrámový sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky odpustovou slávnosťou, počas ktorej vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený chrám, na ktorom sa rekonštruovala strechy. Slávnosť liturgickým spevom sprevádzal domáci spevácky zbor pod vedením Kataríny Potockej.

Charitatívny futbalový turnaj v Košiciach

Charitatívny futbalový turnaj v Košiciach

Košice 29. septembra (TK KBS) Mužstvo zložené zo zástupcov košickej okresnej polície sa stalo víťazom desiateho ročníka charitatívneho futbalového turnaja v rámci projektu Odkopnime predsudky - Futbal spája, ktoré zorganizovali v stredu 27. septembra v Športovo-zábavnom areáli v Košiciach Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s Miestnou časťou Košice - Juh, Miestnou časťou Západ a Potravinovou bankou Slovenska.

Cirkevné gymnázium v Trebišove sa zapojilo do Európskeho dňa jazykov

Cirkevné gymnázium v Trebišove sa zapojilo do Európskeho dňa jazykov

Košice, 29. september (TS KE) Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa uskutočnil 26. septembra prebieha v tomto období celé spektrum podujatí po celej Európe. Do aktivít prináležiacich k tomuto dňu sa zapojilo aj Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a to 29. septembra, kedy modlitba Otčenáš počas svätej liturgie zaznela v nemeckom jazyku – Vater unser.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v Blatných Remetoch a obnovenú farskú budovu v Nižnej Rybnici

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám v Blatných Remetoch a obnovenú farskú budovu v Nižnej Rybnici

Košice, 26. september (TS KE) Košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR posvätil obnovený filiálny chrám v dedine Blatné Remety, vrátane vybavenia svätyne ako kyvota - bohostánku a svietnika. Vladyka Milan na základe evanjelia o zázračnom rybolove ukázal, že ak veriaci človek skutočne zatiahne s vierou na hlbinu, je schopný vykonať aj zázraky, čo sa ukázala aj v rekonštrukcii chrámu, do ktorého vložili svoj čas a peniaze nielen veriaci filiálky, ale pomáhali im aj farníci z farnosti Nižná Rybnica.

Veriaci Maďarského protopresbyterátu putovali do Máriapócs

Veriaci Maďarského protopresbyterátu putovali do Máriapócs

Košice, 26. september. Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie 23. septembra putovali do Máriapócs, na najväčšie pútnické miesto v Maďarsku. Program sa začal sprievodom veriacich k zázračnej ikone Bohorodičky, aby si ju bozkom uctili.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Petrikovce

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Petrikovce

Košice, 25. september (TS KE) Obec Petrikovce oslávila 16. septembra 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti obec navštívil aj košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR, aby posvätil kultúrny dom.

Vladykovia Milan Chautur a Milan Šašik sa spoločne modlili za Ukrajinu

Vladykovia Milan Chautur a Milan Šašik sa spoločne modlili za Ukrajinu

Košice, 23. september (TS KE) Na sviatok Počatia úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 23. septembra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Choňkovce. Spolu s vladykom Milan Šašikom CM, mukačevským eparchom, a s miestnym farárom, otcom Jozefom Fabišíkom, správcom farnosti Choňkovce, slávili liturgiu vo filiálnom chráme v dedine Koňuš.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Jovsa

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Jovsa

Košice, 21. september (TS KE) Na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra farnosť Jovsa privítala košického eparchu vladyku Milana Chautura CSsR. Program jeho návštevy začal v areáli Základnej školy, kde ho privítala riaditeľka Katarína Kereštanová, miestny duchovný otec Michal Šandor, učiteľský zbor i žiaci školy.

V Čiernej nad Tisou si veriaci pripomenuli 20. výročie ekumenického chrámu

V Čiernej nad Tisou si veriaci pripomenuli 20. výročie ekumenického chrámu

Košice, 17. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci z Dvorianok si 15. septembra pripomenuli 80 rokov od posviacky chrámu zasväteného Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Na úvod slávnostnej archijerejskej liturgie privítali starosta obce Andrej Marcin, člen farskej rady Andrej Fedor a správca farnosti otec Lukáš Vojčík. preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a farskú budovu vo Dvoriankach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a farskú budovu vo Dvoriankach

Košice, 17. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci z Dvorianok si 15. septembra pripomenuli 80 rokov od posviacky chrámu zasväteného Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Na úvod slávnostnej archijerejskej liturgie privítali starosta obce Andrej Marcin, člen farskej rady Andrej Fedor a správca farnosti otec Lukáš Vojčík. preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócs

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócs

Košice, 16. September (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa gréckokatolíci z farností Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli v Máriapócs, najväčšom pútnickom gréckokatolíkov v Maďarsku.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený ikonostas a oltár v Poľanoch

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený ikonostas a oltár v Poľanoch

Košice, 12. september (TS KE) V chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Poľanoch sa v piatok 8. septembra konala odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti zavítal do farnosti preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby posvätil obnovený ikonostas a prestol. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan spolu s kňazmi Maďarského protopresbyterátu.

ZOSTRIH Z EPARCHIÁLNEHO ODPUSTU V KATEDRÁLE V KOŠICIACH 09.-10.09.2017

V Košiciach sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

V Košiciach sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

Košice, 10. september (TS KE) Počas víkendu 09.–10. septembra sa v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach konala eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Atmosféra sa niesla v duchu osláv významných medzníkov, ktoré si eparchia v tento rok pripomína, ale predovšetkým v duchu aktuálneho osobného životného výročia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Vrcholnými momentami programu bola sobotná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan a nedeľná slávnostná liturgia, na ktorej sa veriacim prihovoril pozvaný hosť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

CIRKEVNÉ ŠKOLY KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

CIRKEVNÉ ŠKOLY KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Košice, 05. september (TS KE) Základné i stredné cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, 04. septembra zahájili nový školský rok slávnostnými svätými liturgiami.

KŇAZSKÝ ZBOR KOŠICKEJ EPARCHIE VENOVAL VLADYKOVI MILANOVI CHAUTUROVI K 60-TYM NARODENÍNAM DUCHOVNÝ DAR

KŇAZSKÝ ZBOR KOŠICKEJ EPARCHIE VENOVAL VLADYKOVI MILANOVI CHAUTUROVI K 60-TYM NARODENÍNAM DUCHOVNÝ DAR

Košice, 04. september (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa 04. júla dožíva 60 rokov života. Pri tejto príležitosti mu Kňazský zbor Košickej eparchie venoval duchovný dar v podobe modlitby večierne v predvečer jeho narodenín – 03. septembra. Zbor viedol spev večierne, na ktorej sa vladyka osobne zúčastnil, pričom stále časti modlitieb boli spievané viachlasne, niektoré v cirkevnej slovančine.

V KAZIMÍRI OSLÁVILI 25 ROKOV POSVÄTENIA CHRÁMU

V KAZIMÍRI OSLÁVILI 25 ROKOV POSVÄTENIA CHRÁMU

Košice, 04. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Kazimíri oslávili 03. septembra 25. výročie posvätenia Chrámu sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Pri tejto príležitosti na túto filiálku farnosti Brezina zavítal preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý slávil ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu.

VLADYKA MILAN SLÁVNOSTNE OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANČI

VLADYKA MILAN SLÁVNOSTNE OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANČI

Košice, 03. september (TS KE) V zhode s dlhoročnou tradíciou vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aj tentokrát 1. septembra slávnostne otvoril nový školský rok na Cirkevnej základne škole s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. Za účasti riaditeľa školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča a duchovného správcu školy otca Dávida Zorvana slávil vladyka svätú liturgiu v miestnom farskom chráme sv. archanjela Michala.

FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE SA NIESLA V DUCHU VÝROČÍ

FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE SA NIESLA V DUCHU VÝROČÍ

Košice, 02. september (TS KE) V tomto roku výročí Košickej eparchie a vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, sa veriaci 2. septembra stretli na pútnickom mieste v Klokočove, aby si spolu so storočným výročím fatimskej Bohorodičky pripomenuli aj svoje osobné jubileá a spoločne poďakovali archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan.

KATECHÉTI KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

KATECHÉTI KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Košice, 01. september (TSKE) Vo sviatok Uloženia úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky sa katechéti Košickej eparchie stretli 31. augusta na otvorení nového školského roka, aby ho začali pod ochranou Božej Matky. Stretnutie v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach začali svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s riaditeľom katechetického úradu o. Jánom Ducárom a ďalšími kňazmi.

V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

Košice, 30. august (TS KE) V Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 25.-27. augusta uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Sobotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej liturgie.

Košická eparchia pokračuje v podpore kultúry života v Kristovi

Košická eparchia pokračuje v podpore kultúry života v Kristovi

Prvým dňom mesiaca september sa celá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vracia k starobylej praxi Východných cirkví podávania Eucharistie aj deťom, ktoré ešte nedosiahli vek rozlišovania, aby tak všetkým poskytla skutočného Krista – Zdroj života. Tento život ako dar od Boha je v Košickej eparchii o to citeľnejší, že v septembri eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny.

Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom kríži

Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom kríži

Košice, 30. august (TS KE) Gréckokatolícki veriaci farnosti Kojšov a pútnici z okolia privítali medzi sebou 29. augusta na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chautur slávil svätú liturgiu pre rodákov v Ostružnici

Vladyka Milan Chautur slávil svätú liturgiu pre rodákov v Ostružnici

Košice, 28. august (TS KE) V poslednú augustovú nedeľu 27. augusta sa zišli rodáci zo zaniknutých dedín v okolí vodárenskej nádrže Starina v Národnom parku Poloniny na mieste bývalého chrám v Ostružnici. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v cirkevnej slovančine. Podľa juliánskeho kalendára na tento deň pripadol aj sviatok Uspenia Bohorodičky.

Eparchiálny odpust v Klokočove sa niesol v znamení lásky mocnejšej ako smrť

Eparchiálny odpust v Klokočove sa niesol v znamení lásky mocnejšej ako smrť

Košice, 14. august (TS KE) Počas druhého augustového víkendu 12. – 13. augusta sa stretli veriaci Košickej eparchie na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Vrcholom slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú za účasti pozvaného hosťa a hlavného kazateľa Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, i otca Martina Zlackého, vikára humenského archieparchiálneho vikariátu, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti s vladykom Milanom Chauturom a vladykom Cyrilom Vasiľom

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti s vladykom Milanom Chauturom a vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 7. august (TS KE) Slávením Eucharistie, tým najdokonalejším vďakyvzdaním, na ktorom človek ako stvorenie len z milostí sprostredkovanej Kristom môže mať účasť, 6. augusta gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom, vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, poďakovali nebeskému Otcovi a oslávili 20. výročie posvätenia chrámu, zriadenia farnosti a chrámový sviatok Kristovho Premenenia.

Vladyka Milan Chautur na augustovej fatimskej sobote varoval pred hriechom

Vladyka Milan Chautur na augustovej fatimskej sobote varoval pred hriechom

Košice, 07. august (TS KE) Augustová fatimská sobota v Klokočove bola venovaná téme "Výzva neurážať Boha". O priebeh sa starali kňazi Košického protopresbyterátu a svätú liturgiu spevom doprevádzali mladí z Košíc. V katechéze pred archijerejskou svätou liturgiou sa o. Peter Paľovčík, správca farnosti Belža zameral na aspekt toho, koho vlastne človek hriechom uráža, aké dôsledky má toto jeho konanie a čo je skutočné obrátenie – metanoia.

Veriaci v Sobranciach oslavovali s vladykom Milanom Chauturom 70. výročie farnosti

Veriaci v Sobranciach oslavovali s vladykom Milanom Chauturom 70. výročie farnosti

Košice, 03. august (TS KE) Vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha celebroval v nedeľu 30. júla odpustovú svätú liturgiu vo farskom chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, pričom si spolu s veriacimi farnosti pripomenul aj jej 70-te výročie vzniku. Pred archijerejskou svätou liturgiou sa uskutočnila krátka prezentácia o farnosti i o jej minulosti, ktorá bola spätá aj s blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom.

Exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko oslavoval životné jubileum s rodákmi

Exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko oslavoval životné jubileum s rodákmi

Košice, 26. júl (TSKE) Na sviatok sv. Márie Magdalény 22. júla navštívil z poverenia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, farnosť Veľaty protosynkel Vladimír Tomko. Stalo sa tak pri príležitosti slávenia ďakovnej svätej liturgie za dožitých 50 rokov života otca Ľuboslava Petrička, exorcistu košickej eparchie, ktorú oslávenec, v týchto dňoch ešte pôsobiaci v Klokočove, slávil vo svojom rodnom chráme.

V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Košice, 24. júl (TSKE) Za účasti mnohým veriacich a kňazov z okolitých farností obidvoch katolíckych obradov dňa 23. júla posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, počas odpustovej slávnosti obnovený exteriér a interiér prvého chrámu na Slovenku zasväteného blahoslavenému hieromučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi v obci Ložín.

Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa tu vladyka Milan Chautur posvätil krížovú cestu

Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa tu vladyka Milan Chautur posvätil krížovú cestu

Košice, 20. júl (TS KE) V extraviláne obce Koromľa sa 15. júla uskutočnila posviacka krížovej cesty zasvätenej hieromučeníkovi Teodorovi Romžovi a zároveň pri príležitosti  osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu. Vladyku Milana privítala starostka obce Silvia Žeňuchová tradične - chlebom a soľou.

Veriaci Košickej eparchie si na odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Veriaci Košickej eparchie si na odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Košice, 22. júl (TS KE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu sa zišli 15. a 16. júla, aby na eparchiálnej odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch si uctili pamiatku blahoslaveného mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča. Sobota začala modlitbou 9. času a po nej bola príležitosť k sviatostnému zmiereniu počas modlitby ruženca. Liturgiu slávil a v homílii sa prihovoril sekretár košického eparchu o. Róbert Jáger.

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú slávnosť s rodákmi zo Zvaly

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú slávnosť s rodákmi zo Zvaly

Košice, 20. júl (TS KE) V druhú júlovú nedeľu 9. júla vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil zaniknutú dedinu Zvala vo vysťahovanej oblasti v národného parku Poloniny spolu s rodákmi z dediny i okolia. Za účasti kňazov z okolitých farností vladyka Milan slávil archijerejskú svätá liturgiu v cirkevnej slovančine.

Košická eparchia v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vytvorila možnosť vysokoškolského vzdelávania v Trebišove

Košice, 9. júl (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vo Varšave otvára v školskom roku 2017/2018 v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove Konzultačné stredisko Varšavskej univerzity manažmentu (WSM) sv. Vladimíra v Trebišove, ktoré ponúka vysokoškolské vzdelanie v rámci prezenčného aj diaľkového bakalárskeho a magisterského štúdia v dvoch veľmi žiadaných odboroch.

Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste v Sečovciach

Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste v Sečovciach

Košice, 6. júl (TSKE) Košická eparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach sa začala už 4. júla, aby sa pútnici pripravili na slávenie samotného sviatku modlitbou ruženca, večierne i vnikli do atmosféry sviatku večernou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR.

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa sa zúčastnili duchovnej obnovy

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa sa zúčastnili duchovnej obnovy

Už sa stalo dobrým zvykom, že na konci školského roka zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia z Trebišova absolvujú spoločnú duchovnú obnovu. V dňoch od 30. júna až 1. júla putovali spoločne k Presvätej Bohorodičke do Levoče.

Vladyka Milan Chautur zahájil letné prázdniny farským výletom na vrch Bogota

Vladyka Milan Chautur zahájil letné prázdniny farským výletom na vrch Bogota

Košice, 4. júl (TSKE) V chráme Premenenia Pána v Malých Ozorovciach sa v pondelok 3. júla stretli deti, mládež a veriaci miestnej farnosti Zbehňov i z blízkeho okolia, aby sv. liturgiou poďakovali za skončený školský rok, zverili nadchádzajúce prázdniny pod ochranu Presvätej Bohorodičky a prežili zároveň spoločne prvý deň prázdnin v prírode.

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 70, výročia posvätenia základného kameňa chrámu navštívil obec Luhyňa

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 70, výročia posvätenia základného kameňa chrámu navštívil obec Luhyňa

Košice, 04. júl (TSKE) Pri príležitosti 70. výročia posviacky základného kameňa chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Luhyni, slávil v nedeľu 2. júla 2017 košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR v spomínanom chráme archijerejskú svätú liturgiu.

Veriaci Košickej eparchie sa na fatimskej sobote modlili k Presvätej Bohorodičke aj napriek zlému počasiu

Veriaci Košickej eparchie sa na fatimskej sobote modlili k Presvätej Bohorodičke aj napriek zlému počasiu

Košice, 03. júl (TSKE) Mariánski ctitelia sa stretli 1. júla na fatimskej sobote v Klokočove, a to aj napriek nepriaznivému počasiu, vďaka ktorému sa liturgia neslávila vo vonkajšom priestranstve ako obvykle, ale priamo v chráme. Liturgiu celebroval košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za spevu zborov michalovského protopresbyterátu.

Mladí košického protopresbyterátu sa stretli na tématickom víkende

Mladí košického protopresbyterátu sa stretli na tématickom víkende

Košice, 26. jún (TSKE) Cez víkend 23.-25. júna sa v Trebišove na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta stretlo spoločenstvo mladých z Košického protopresbyterátu. Mladí sa zaoberali témou: Ako ma Ježiš zachraňuje.

Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Košice - Západ odpustovou slávnosťou oslávili 20. výročie farnosti

Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Košice - Západ odpustovou slávnosťou oslávili 20. výročie farnosti

Košice, 26. jún (TSKE) Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla oslávili v nedeľu 25. júna veriaci košickej gréckokatolíckej farnosti mestskej časti Košice - Západ odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bol košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR ...

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňa slávil svätú liturgiu v miestnom chráme

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňa slávil svätú liturgiu v miestnom chráme

Košice, 19. jún (TSKE) Obyvatelia obce Horňa v dňoch 17. a 18. júna oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti v miestnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu.

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 20-tého výročia gréckokatolíckej farnosti Kráľovský Chlmec posvätil nový ikonostas

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 20-tého výročia gréckokatolíckej farnosti Kráľovský Chlmec posvätil nový ikonostas

Košice, 18. jún (TSKE) Pri príležitosti osláv 20-teho výročia ustanovenia farnosti Kráľovský Chlmec, 15. júna na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista v úvode slávnostnej svätej liturgie posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, nový ikonostas vo farskom chráme sv. Juraja Veľkomučeníka.

Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva

Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva

Košice, 16. jún (TSKE) V košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky 14. júna ďakovali prví svätenci Košickej eparchie za dar kňazstva. Spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý si zároveň v tento deň pripomenul 36 rokov svojej kňazskej služby, slávili ďakovnú liturgiu deviati jubilujúci kňazi.

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína tridsiate výročie kňazskej vysviacky

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína tridsiate výročie kňazskej vysviacky

Bratislava 14. júna (TK KBS) Arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi si dnes (14. júna) pripomína 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prijal ju z rúk v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons. Slavomíra Miklovša, keďže prešovské biskupstvo vtedy nemalo svojho biskupa.

Gréckokatolíci na sídlisku Košice-Nad Jazerom oslávili 20 rokov od zriadenia farnosti

Gréckokatolíci na sídlisku Košice-Nad Jazerom oslávili 20 rokov od zriadenia farnosti

Košice, 12. jún (TSKE) V nedeľu 11. júna 2017 uplynulo presne 20 rokov od vydania dekrétu, ktorým vladyka Milan Chautur, vtedajší košický apoštolský exarcha, zriadil samostatnú farnosť Košice – Nad Jazerom. Ďakovnú sv. liturgiu v kaplnke Ochrany Presvätej Bohorodičky slávil spolu s domácimi kňazmi o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie.

V Prešove sa konalo 24. riadne zasadanie Rady hierarchov

Vo štvrtok 8. júna sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo 24. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho všetci jej členovia – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý Radu zvoláva a vedie, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s členmi farských rád Maďarského protopresbyterátu

Vladyka Milan Chautur sa stretol s členmi farských rád Maďarského protopresbyterátu

Košice, 08. jún (TS KE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice, 05. júna, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil farnosť Poľany pri príležitosti stretnutia členov farských rád jednotlivých farností Maďarského protopresbyterátu.

Konzulta Duchovných Vzdušných síl NATO sa zaoberala témou rodiny profesionálneho vojaka

Konzulta Duchovných Vzdušných síl NATO sa zaoberala témou rodiny profesionálneho vojaka

Košice, 08. jún (TS KE) V dňoch 5.-9. júna sa uskutočnilo stretnutie Konzulty Duchovných Vzdušných síl NATO (NATO Air Force Chaplain´s Consultative Committee) vo Vígľaši pri Zvolene. Tohtoročnou témou stretnutia bola rodina profesionálneho vojaka, výzvy a možnosti. Stretnutia sa zúčastnili zodpovední za duchovnú správu v jednotlivých krajinách NATO, rímskokatolícki, gréckokatolícki, pravoslávni, protestantskí duchovní spolu s rabínmi jednotlivých armád.

Sestry redemptoristky slávili odpust s vladykom Milanom Chauturom

Sestry redemptoristky slávili odpust s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 07. jún (TSKE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice, ktorý sa slávil v pondelok 5. júna, sa vo Vranove nad Topľou - Lomnica v kláštornej kaplnke Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek, konala odpustová slávnosť, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti niekoľkých kňazov, domácich sestier a mnohých veriacich.

Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko – politické problémy

Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko – politické problémy

Košice, 06. jún (TSKE) V utorok 06. júna sa na košickom parchiálnom úrade uskutočnil kňazský formačný deň Košickej eparchie, ktorého súčasťou bolo aj dobrovoľné darovanie krvi. Program začal liturgickou modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ale kňazi a pracovníci úradu mohli už od rána darovať svoju krv v suteréne úradu, kde sídlila mobilná jednotka Národnej transfúznej stanice.

Počas košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach udelil vladyka Milan Chautur kňazské svätenia dvom diakonom

Počas košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach udelil vladyka Milan Chautur kňazské svätenia dvom diakonom

Košice, 05. jún (TSKE) Počas víkendových dní 03.-04. júna slávila Košická eparchia odpustovú slávnosť Pätdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach. Veľkoleposť slávnosti umocnila aj skutočnosť, že diakoni, Peter Babinčák a Juraj Moščák, prijali kňazské svätenia z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Kaplnka Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Preto v tento sviatok, pondelok 05. júna 2017, Vás srdečne pozývame na túto slávnosť, viac informácií nájdete na našom webe www.gojdic.sk a na plagáte.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený kantorský dom a kríž v Byšte a  so zamestnancami košického eparchiálneho úradu sa vydal na hrad Füzér

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený kantorský dom a kríž v Byšte a  so zamestnancami košického eparchiálneho úradu sa vydal na hrad Füzér

Košice, 31. máj (TSKE) Keďže pozitívne vzťahy medzi zamestnancami sa vždy odzrkadlia aj v ich práci, zamestnanci košického eparchiálneho úradu na čele s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, budovali vzájomné medziľudské vzťahy na spoločnom stredajšom výlete.

Prezentáciu Košickej eparchie a Východnej cirkvi v talianskej diecéze Casale Monferrato zavŕšila spoločná archijerejská svätá liturgia

Prezentáciu Košickej eparchie a Východnej cirkvi v talianskej diecéze Casale Monferrato zavŕšila spoločná archijerejská svätá liturgia

Košice, 29. máj (TSKE) Vyvrcholením prezentácie Východnej cirkvi v diecéze Casale Moferrato bola archijerejská sv. liturgia v Bazilike minor Santuario di Crea. Liturgickému zhromaždeniu predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti miestneho biskupa Mons. Alcesteho Catellu a niekoľkých, aj domácich kňazov.

Členovia Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom predstavili duchovné bohatstvo Východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato

Členovia Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom predstavili duchovné bohatstvo Východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato

Košice, 28. máj (TSKE) Program druhého dňa prezentácie slovenskej gréckokatolíckej cirkvi v diecéze Casale Monferrato začal sv. liturgiou v miestnej katedrále pri hrobe patróna a prvého biskupa tejto diecézy sv. hieromučeníka Evázia. Ďalej pokračoval stretnutím vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, s primátorkou spomenutého mesta Concettou Palazzetti. Všetkých hostí zo Slovenska, ktorí prišli spolu s vladykom Milanom, osobne previedla budovou magistrátu a priblížila historickú a spoločenskú situáciu mesta.

Vladyka Milan Chautur predstavil slovenskú gréckokatolícku cirkev v talianskej diecéze Casale Monferrato

Vladyka Milan Chautur predstavil slovenskú gréckokatolícku cirkev v talianskej diecéze Casale Monferrato

Košice, 26. jún (TSKE) V piatok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v rámci svojej cesty v Taliansku prišiel s niekoľkými kňazmi do biskupstva Casale Monferrato na pozvanie tamojšieho biskupa Mons. Alceste Catella za účelom prezentácie východnej katolíckej cirkvi byzantskej tradície.

Vladyka Milan Chautur navštívil kňaza pôsobiaceho v Taliansku o. Jaroslava Lajčiaka

Vladyka Milan Chautur navštívil kňaza pôsobiaceho v Taliansku o. Jaroslava Lajčiaka

Košice, 25. máj (TSKE) V dňoch 24.-25. mája vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s niektorými kňazmi slávili sv. liturgiu pri hrobe bývalého apoštolského nuncia Mons. Luigiho Dossenu a pokračoval vo svojej ceste, ktorej účelom je prezentácia východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato v Taliansku.

Súčasťou cesty bola návšteva kňaza Košickej eparchie o. Jaroslava Lajčiaka, ktorý je zapožičaný pre službu a potreby cirkvi v Taliansku.

Vladyka Milan Chautur slúžil svätú liturgiu pri hrobe apoštolského nuncia Luigiho Dossenu, ktorý bol oporou pri zrode Košického exarchátu

Košice, 24. máj (TSKE) V utorok popoludní vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, s niekoľkými kňazmi slávil sv. liturgiu v krypte katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v talianskom meste Crema, kde je pochovaný apoštolský nuncius arcibiskup Luigi Dossena. Túto funkciu zastával na Slovensku práve v čase vytvorenia Košického exarchátu pred dvadsiatimi rokmi a svojou oporou i obetavosťou sa zaslúžil o rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Deti v gréckokatolíckej trebišovskej farnosti prijali eucharistiu a dostali povzbudenie od vladyku Milana Chautura

Deti v gréckokatolíckej trebišovskej farnosti prijali eucharistiu a dostali povzbudenie od vladyku Milana Chautura

Košice, 23. máj (TSKE) V Nedeľu o slepom navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Trebišov pri príležitosti slávnostného prijatia sviatosti Eucharistie deťmi, ktoré v sobotu v rámci kajúcej pobožnosti prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia.

Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach sa odpustovou slávnosťou rozlúčila s tohtoročnými maturantmi

Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach sa odpustovou slávnosťou rozlúčila s tohtoročnými maturantmi

Košice, 20. máj (TSKE) Na Katolíckej strednej pedagogickej škole v Košiciach sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorých si východná cirkev pripomína 11. mája. Táto udalosť bola spojená aj s rozlúčkovou slávnosťou maturantiek, ktorým sa začal akademický týždeň pred maturitnou skúškou.

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi si hudobno-poetickým programom pripomenuli Fatimské zjavenia

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi si hudobno-poetickým programom pripomenuli Fatimské zjavenia

Košice, 17. máj (TSKE) V sobotu, 13. mája 2017 si veriaci gréckokatolíckej farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime hudobno-poetickým programom: Zázrak v Údolí Cova da Iria. Aj takýmto spôsobom mohli veriaci precítiť nekonečnú lásku Fatimskej Panny Márie a jej historický odkaz ľudstvu.

Pri vzniku Košického exarchátu stál aj Ing. Vladimír Miroššay

Pri vzniku Košického exarchátu stál aj Ing. Vladimír Miroššay

Košice, 15. máj (TSKE) Rok 2017 je pre Gréckokatolícku eparchiu v Košiciach Rokom výročí. A keďže Cirkev nie je neosobná organizácia, ale spoločenstvo veriacich, v rámci tohto roka si eparchia spomína aj na všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom stáli pri jej začiatkoch. Jednou z takýchto osobností je Ing. Vladimír Miroššay, od ktorého smrti v týchto dňoch uplynulo päť rokov.

Vladyka Milan Chautur sa pri príležitosti odpustovej slávnosti stretol s rodákmi vo Veľkej Poľane

Vladyka Milan Chautur sa pri príležitosti odpustovej slávnosti stretol s rodákmi vo Veľkej Poľane

Košice, 15. máj (TSKE) V nedeľu o Samaritánke pri príležitosti odpustovej slávnosti slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR archijerejsjkú svätú liturgiu vo svojej rodnej ale už zaniknutej obci Veľká Poľana v národom parku Poloniny. Pri tejto príležitosti sa každoročne, a inak tomu nebolo ani v tento rok, stretávajú rodáci z tohto kraja.

METROPOLITNÉ KOLO PROJEKTU VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ 2016/2017

METROPOLITNÉ KOLO PROJEKTU VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ 2016/2017

Popri Biblickej súťaži a Biblickej olympiáde či výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže katechetické úrady gréckokatolíckych eparchií Prešovskej metropolie organizovali pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Na Túru s vladykom Milanom Chauturom išlo približne 800 ľudí

Na Túru s vladykom Milanom Chauturom išlo približne 800 ľudí

Košice, 13. máj (TSKE) Na akciu „Túra s vladykom Milanom“ prišlo trinásť autobusov a niekoľko desiatok áut, aby spoznali krásnu krajinu Východného Slovenska. Tentokrát bola túra o to špeciálnejšia, že sa konala v roku výročí Košickej eparchie, ktorá slávi 230 rokov od vzniku Košického vikariátu, 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ale aj osobné výročia vladyku Milana ako šesťdesiat rokov života či 25 rokov biskupskej služby.

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach oslavovala sviatok svojho patróna

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach oslavovala sviatok svojho patróna

Slávnostný deň - 11.mája prežívala Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce oslavujúc svojho patróna. Slávnostnú Božskú liturgiu vo farskej cerkvi blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ...

Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropólie

Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropólie

Košice, 10. máj (TSKE) Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie v Biblickej súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 9.-10. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

Súťažiaci Biblickej súťaže začali program spoločnou sv. liturgiou, ktorú slávil o. Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie, spolu s o. Petrom Capom, riaditeľom katechetického úradu Prešovskej archieparchie, a ďalšími kňazmi, ktorí sprevádzali svoje družstvá na súťaži.

Ctitelia sv. Mikuláša sa modlili akatist v drevenom chráme zasväteného tomuto svätcovi v Košiciach

Ctitelia sv. Mikuláša sa modlili akatist v drevenom chráme zasväteného tomuto svätcovi v Košiciach

Košice, 10. máj (TSKE) V utorok 9.mája 2017 sa  v Košiciach stretli ctitelia sv. Mikuláša, aby sa práve v deň, keď Cirkev slávi sviatok prenesenia jeho pozostatkov z mesta Myra do juhotalianskeho mesta Bari, pomodlili k tomuto svätcovi a prenikli hlbšie do tajomstiev jeho života. Košická eparchia v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pripravila toto stretnutie v rámci Roka výročí Košickej eparchie.

Vladyka Milan navštívil farnosť Poruba pod Vihorlatom

Vladyka Milan navštívil farnosť Poruba pod Vihorlatom

Košice, 09. máj (TSKE) V Nedeľu o porazenom navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Poruba pod Vihorlatom pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. apoštola a evanjelistu Marka.

125. výročie založenia Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku

Košice, 09. máj (TSKE) Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie jej založenia na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Oslava jubileí sa konala v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti štyroch biskupov, asi 40 kňazov, generálnej predstavenej Terezy z Ríma, primátorky mesta Prešov, sestier z Ukrajiny, Poľska a Srbska, ako aj početných veriacich z rodín sestier, priateľov a dobrodincov.

Slovenskí biskupi poďakovali za službu apoštolského nuncia Maria Giordanu

Slovenskí biskupi poďakovali za službu apoštolského nuncia Maria Giordanu

Marianka 2. mája (TK KBS) V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke dnes apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana slávil so slovenskými biskupmi ďakovnú svätú omšu za 9 rokov, ktoré prežil v službe Svätému Otcovi na Slovensku. Spolu s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami a prítomnými veriacimi sa modlil za Božie požehnanie pre slovenskú cirkev, s ktorou ho spojilo záverečné obdobie jeho vyše 40-ročnej diplomatickej služby.