Udalosti v našej eparchii

Biblická olympiáda v Mukačevskej eparchii

Košice, 27. október (TSKE) Ako sa každý športovec pripravuje na olympiádu, tak sa aj mládež Mukačevskej eparchie pripravila na tohtoročnú biblickú olympiádu. Tá prebehla vzhľadom na pandémiu 24. októbra, na dvoch miestach eparchie, a to v Užhorode a Chuste, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac mládeže. Témou tohtoročn...

Misijný týždeň na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

Košice, 26. október (TSKE) V týždni od 19. do 23. októbra sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach uskutočnil Misijný týždeň, do ktorého sa zapojila celá škola. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a zároveň to spo...

V boji proti pandémii sa veriaci, kňazi a biskupi zjednotili modlitbou a pôstom

Košice, 26. október (TSKE) Slovenskí gréckokatolícki biskupi vyhlásili 23. október za spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie Covid-19. Pozvanie bolo adresované všetkým veriacim a vôbec všetkým ľudom dobrej vôle, duchovne sa spojiť v modlitbe na tento úmysel. Formu a spôsob modlitby a pôstu si počas tohto...

Slávnosť Krista Kráľa na mieste atentátu na bl. vladyku Teodora Romžu

Košice, 26. október (TSKE) Ani sychravé počasie neodradilo našich bratov a sestry vo viere, ktorí prišli na nedeľu Krista Kráľa (na Podkarpatí sa slávi v poslednú októbrovú nedeľu) 25. októbra na historické miesto atentátu na vladyku Teodora Romžu (1911-1947). Blažený vladyka Teodor slávil v roku 1947 na sviatok Krista...

Na GTF PU si pripomenuli výročie slzenia klokočovskej ikony

Košice, 26. október (TSKE) V Jubilejnom roku Košickej eparchie, vyhlásenom pri príležitosti 350. výročia slzenia milostivej ikony v Klokočove, jedným zo sprievodných podujatí boli aj vedecké podujatia. Pri rešpektovaní epidemiologických opatrení sa 21. októbra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzi...

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Fatimská sobota zdravotníkov

Prenos liturgie v rádiu Lumen

Odpustová slávnosť Krista Kráľa

Fatimská sobota

NAJNOVŠIE VIDEÁ