Udalosti v našej eparchii

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. marca 2023

Pondelok 20. marec ­  Košice – Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. marec 9.00 Ľutina: Metropolitný kňazský deň   Streda 22. marec Košice – Eparchiálny úrad: agenda 18.30 Košice - katedrála: Kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho Štvrtok 23. marec Rím - Dikastérium pre náuku viery Piatok 24. marec...

Krížová cesta v Porube pod Vihorlatom

Košice, 21. marec (TSKE)Na 4. pôstnu nedeľu sa veriaci v Porube pod Vihorlatom stretli popoludní na krížovej ceste. Účastníci si vzájomne pomáhali niesť veľký drevený kríž po obci. Takto sa učili symbolicky ako Veronika či Šimon pomáhať si spolu niesť svoje kríže a toto potom aplikovať aj v reálnom živote. TSKE info...

V Košiciach bola duchovná obnova pre manželky kňazov

Košice, 15. marec (TSKE) V Košiciach sa na 4. zádušnú sobotu uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Podujatie organizačne zastrešil synodálny tím pod vedením o. Michal Hospodára, koordinátora. Obnova je jedným z ovocí synodálnej cesty a na jej úvod prišiel aj Najosv. vladyka Cyril Vasiľ, arc...

Slovenskí gréckokatolícki biskupi sú na návšteve Nemecka

Košice, 15. marec (TSKE) V dňoch 13.-17. marca 2023 absolvujú pracovnú cestu v Nemecku vladyka Cyril Vasiľ SJ a vladyka Peter Rusnák. Na tejto ceste ich sprevádza košický protosynkel otec Jaroslav Lajčiak a otec Vojtech Boháč, biskupský vikár. Medzi prvými navštívenými miestami bola slovenská gréckokatolícka misia v Mn...

Kánonická vizitácia v Sobranciach

Košice, 13. marec (TSKE) Vyvrcholením kánonickej vizitácie farnosti Sobrance bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil arcibiskup Cyril Vasiľ 12. marca spolu s otcom Jozefom Kellöm, farárom farnosti a otcom Ondrejom Fabianom, výpomocným duchovným protopresbyterátu Sobrance. Táto nedeľa bola súčasne v pôstnom obdo...

Aktuálne

Synoda 2021-2023


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Pomáhame Ukrajine


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ