Udalosti v našej eparchii

Byzantský obrad pri návšteve pápeža Františka v Budapešti

Košice, 14. september (TSKE) Návšteve pápeža Františka na Slovensku predchádzal niekoľkohodinový pobyt 12. septembra v Budapešti. Tu predsedal eucharistii na záver 52. eucharistického kongresu. Spolu s návštevou Slovenska sa jedná o jeho 34. apoštolskú cestu. Na tejto slávnosti pozornému oku diváka určite neušlo nie...

Režisér Perinbaby na liturgii v Kojšove

Košice, 9. september (TSKE) Jednou z najvýznamnejších osobností slovenského filmu je bezpochyby režisér Juraj Jakubisko (1938). Rodák z Kojšova, ktorý tvrdí, že mnohé krásne prvky jeho filmov sú práve spomienkou na Kojšov, túto rázovitú obec Dolného Spiša. Už dlhé roky žije v Prahe, no čas od času zavíta aj do rodnej o...

Absolvent Pápežského východného inštitútu je novým katolikosom-patriarchom Asýrov

Košice, 9. september (TSKE) Na sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky 8. septembra bolo oznámené zvolenie 122. katolikosa-patriarchu v dejinách Svätej apoštolskej katolíckej asýrskej cirkvi Východu (je to cirkev, ktorá nie je v eucharistickom spoločenstve s rímskym biskupom). Novým katolikosom-patriarchom bol zvolený ...

Chrámový sviatok v Michalovciach

Košice, 9. september (TSKE) V chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach sa uskutočnila 3. – 5. septembra odpustová slávnosť. Program začal v piatok duchovnou obnovou, ktorú viedol redemptorista otec Jaroslav Štelbaský. Do farskej cerkvi zavítal s relikviou blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, a t...

Gréckokatolíci v Londýne si pripomenuli blahoslaveného Metoda Dominika Trčku

Košice, 8. september (TSKE) V nedeľu 5. septembra si slovenské gréckokatolícke spoločenstvo v anglickom Londýne, slávnostne pripomenulo pokorného a pre vieru zapaleného hieromučeníka bl. Metoda Dominika Trčku, ktorý je zároveň patrónom tohoto spoločenstva. Svätú liturgiu slúžil otec Siarhiej Stasievič, správca farno...

Aktuálne

Návšteva Svätého Otca v Prešove


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ