Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Udalosti v našej eparchii

Mladí zo Spišskej Novej Vsi sa zúčastnili duchovnej obnovy

Košice, 22. máj (TSKE) V Kláštore Najsvätejšej Trojice vo Vranove nad Topľou-Lomnica sa 17. – 19. mája konala duchovná obnova pre chlapcov z Farnosti Premenenia Pána zo Spišskej Novej Vsi. Program duchovnej obnovy viedol kaplán otec František Engel, ktorý cez príbeh Dávida a Goliáša účastníkom priblížil mužnnosť a odva...

V Ruskej Bystrej sa konala košická eparchiálna slávnosť

Košice, 20. máj (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Prenesenia úctyhodných pozostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari sa 19. mája v Ruskej Bystrej konala slávnosť Košickej eparchie. Tá bola spojená s púťou mladých a rodín Košickej eparchie, ako aj s oslavami Dňa obce Ruská Bystrá. Svätú litu...

Slávnosť patróna Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice, 19. máj (TSKE) Slávnostná rozlúčka so štvrtákmi Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa už tradične spája so slávnosťou jej patrónov, ktorá sa tentokrát konala 17. mája. V priestoroch školskej kaplnky sa slávnosti zúčastnili zástupcovia zriaďovateľa školy otec Peter Orenič, ria...

Kňazský deň Košickej eparchie

Košice, 14. máj (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 14. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou znela Sociálno-morálne aspekty rodiny. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času. Následne otec Juraj Moščák, kaplán farnosti Trebišov, predst...

Košickí veriaci spoznali rehoľný život sestier Služobníc

Košice, 14. máj (TSKE) Pri príležitosti roka bl. Jozafáty, spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie mohli veriaci 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky bližšie spoznať život rehoľníčok. V úvodnej katechéze otec Martin Mráz, sekretár a hovorca košického eparchu, opís...

Aktuálne

Putovanie ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova
2018 - 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Projekty Európskej únie


Kantorský kurzEparchia onlinevladyka Milan online

Projekt Časoslov.app

Elektronická modlitebná knižka ktorá obsahuje celé denné pravidlo východnej cirkvi

Android

iOS