Gréckokatolícka eparchia KošiceAktuality

Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. archanjela Michala oslávili 11. novembra gréckokatolíci v Stanči aj 220. výročie posviacky tohto chrámu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Večer milosrdenstva sa uskutočnil aj v košickej katedrále

Košice, 12. november (TSKE) Súčasťou celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti boli aj tento rok Večery milosrdenstva. Konali sa v šiestich slovenských mestách a práve Košice spolu s Prievidzou uzavreli v nedeľu 11. novembra 2018 tieto stretnutia, ktoré chceli vyjadriť, že veriacim nie je ľahostajný osud nenarodených detí.

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti

Gréckokatolíci z Michaloviec-Topoľany oslávili viaceré udalosti zo života farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Veriaci vo farnosti Michalovce-Topoľany si 11. novembra slávnosťou chrámového sviatku sv. archanjela Michala pripomenuli aj 80. výročie chrámu. Pri tejto príležitosti bol zároveň posvätený zrekonštruovaný interiér cerkvi.

Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Mladí Sečovského protopresbyterátu sa v Dvoriankach učili odvahe

Košice, 11. november (TSKE) Vyše 70 detí a mladých sa spolu s animátormi a svojimi kňazmi stretlo 9. novembra opäť na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu "SEN" - Sečovce Evanjelium Nasledujú vo farnosti Dvorianky.

V Dvoriankach sa konala Párty svätých

V Dvoriankach sa konala Párty svätých

Košice, 5. november (TSKE) Vo farnosti Dvorianky v Centre pre mládež sv. Jána Teológa sa 2. novembra uskutočnila „Párty svätých“, na ktorej sa stretlo vyše 30 detí s ich rodičmi a animátormi z farnosti. Všetkých privítal správca farnosti otec Lukáš Vojčík.

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu

V Petrikovciach posvätili obnovenú farskú budovu

Košice, 5. november (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR, vykonal 4. novembra posviacku novozrekonštruovanej farskej budovy v Petrikovciach. Svätú liturgiu slávil za účasti kňazov z okolitých farností a veriacich z Petrikoviec a filiálnych obcí.

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota

V Michalovciach sa uskutočnila fatimská sobota

Mariánski ctitelia sa 3. novembra stretli na fatimskej sobote v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. O duchovný program sa staral protopresbyterát Spišskej Novej Vsi.

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi

Rodáci vo Veľkej Poľane si pripomenuli vernosť svojich predkov Cirkvi

Košice, 2. november (TSKE) Rodáci zo zaniknutej obce Veľká Poľana pri vodnej nádrži Starina sa 1. novembra stretli spolu s košickým eparchom Milanom Chauturom CSsR vo svojom rodisku, aby si pripomenuli všetkých, ktorí ich už predišli do večnosti.

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla

Mladí z Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu spoznávali novodobé nebezpečenstvá zla

Košice, 31. október (TSKE) Na spoločnom podujatí AMEN-u a SOPKY sa 30. októbra stretli mladí Michalovského a Sobraneckého protopresbyterátu v mariánskom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove.

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon

Vladyka Milan Chautur v Bôli posvätil nový zvon

Košice, 29. október (TSKE) V obci Boľ, ktorá patrí do farnosti Poľany pri Trebišove posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, zvon na miestnom cintoríne menom Archanjel Michal. Išlo o obecnú udalosť, ktorej sa okrem domáceho farára ...

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj

Deti v Jovse sa zapojili do modlitby za pokoj

Košice, 26. október (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Jovsa v okrese Michalovce sa v spolupráci so Základnou školou v Jovse zapojila 18. októbra do projektu "Milión detí sa modlí ruženec".

Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh

Katechéti a kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad posolstvom biblických kníh

Košice, 25. október (TSKE) Katechetický úrad Košickej eparchie usporiadal 24. októbra už druhý metodický seminár v tomto školskom roku. Seminár katechéti spolu s kňazmi začali modlitbou Tretej hodinky v kaplnke eparchiálneho úradu.

Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove

Collegium humanum Warsaw management university zahájil akademický rok v Trebišove

Košice, 24. október (TSKE) Slávnostnou svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR, bol 20. októbra zahájený nový akademický rok 2018/2019 na COLLEGIUM HUMANUM WARSAW MANAGEMENT UNIVERSITY v Trebišove v bakalárskej a magisterskej úrovni štúdia ...

V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba

V Košiciach-Nad jazerom slávili Liturgiu sv. Jakuba

Košice, 24. október (TSKE) V predvečer sviatku sv. apoštola Jakuba, Pánovho brata, 22. októbra sa v novoposvätenom Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad jazerom slávila starobylá Liturgia sv. Jakuba, Pánovho brata a prvého jeruzalemského biskupa.

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly

Zamestnanci košického eparchiálneho úradu vyšli na Rankovské skaly

Košice, 23. október (TSKE) Zamestnanci košického eparchiálneho úradu spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, utužili 17. októbra pracovný kolektív formou turistického výletu na Rankovské skaly. Východiskovým bodom bola horáreň neďaleko obce Rankovce v Slanskych vrchoch.

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Vo Veľkom Ruskove bol posvätený dom spoločenstva SKALA

Košice, 22. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 20 októbra vo Veľkom Ruskove priestory nového domu Spoločestva kňazských a laických rodín (SKALA).

Gréckokatolíci v Lekároviach oslávili viaceré významne udalosti

Gréckokatolíci v Lekároviach oslávili viaceré významne udalosti

Košice, 22. október (TSKE) Dňa 21.10.2018 Vo farnosti Lekárovce posvätil 21. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, obnovený interiér Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky, ako aj obnovený exteriér farskej budovy.

V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu

V Dvoriankach sa stretli mladí Sečovského protopresbyterátu

Košice, 22. október (TSKE) Vyše 60 detí a mládých so svojimi kňazmi sa stretlo 19. októbra v Dvoriankach na protopresbyterskom stretnutí mládeže Sečovského protopresbyterátu „SEN“ – Sečovce Evanjelium Nasledujú. Stretnutie začalo svätou liturgiou v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky ...

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa modlili za pokoj v srdciach ľudí

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove sa modlili za pokoj v srdciach ľudí

Košice, 22. október (TSKE) V rámci sa Žiaci prvého stupňa Cirkevnej základne školy sv. Juraja v Trebišove sa zapojili do celosvetovej aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá sa koná každoročne 18. októbra. V kaplnke školy sa po jednotlivých ročníkoch predmodlievali desiatky radostného ruženca.

Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete

Kňazi Košickej eparchie sa zamýšľali nad spôsobmi angažovania sa v dnešnom svete

Košice, 16. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa konal v rámci permanentnej formácie Kňazský deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou stretnutia bol spôsob života a angažovania sa kňazov v minulosti a súčasnosti.

Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach

Nový ikonostas a obnovenú farskú budovu posvätili v Slavkovciach

Košice, 15. október (TSKE) Košický eparcha Milan Chautur posvätil 13. októbra v obnovenú farskú budovu a ikonostas v miestnej Cerkvi Zostúpenia Svätého Ducha v obci Slavkovce v Michalovskom protopresbyteráte.

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom

Košice, 8. október (TSKE) Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie udelil pápež František špeciálnu audienciu skupine 1300 gréckokatolickych pútnikov zo Slovenska. Audiencia prebehla priamo vo Vatikáne v Aule Pavla VI. za účasti všetkých hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku ...

V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov

V Klokočove sa konala Púť kresťanských pedagógov

Košice, 8. október (TSKE) V rámci fatimskej soboty sa 6. októbra v Klokočove konala Púť kresťanských pedagógov, metodicko - formačné stretnutie určené pre riaditeľov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov cirkevných škôl a školských zariadení Košickej eparchie.

Svätý Otec prijal púť slovenských gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu

Svätý Otec František prijal v sobotu 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri príležitosti 200-ročnice. Stretnutie pápeža v Aule Pavla VI. s 1300 účastníkmi púte bolo vôbec prvou audienciou venovanou osobitne gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska.

Príhovor pápeža Františka slovenským gréckokatolíkom

Prinášame príhovor Svätého Otca Františka slovenským gréckokatolíkom, účastníkom Ďakovnej púte Prešovskej archieparchie v Jubilejnom roku 200-ročnice zriadenia eparchie a ďalších výročí. Skupinu 1300 pútnikov Svätý Otec prijal v sobotu 6. októbra v Aule Pavla VI. pol hodinu pred poludním.

Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony

Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony

Košice, 2. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v úvode svätej liturgie v gréckokatolíckej kaplnke v obci Družstevnej pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ikony umiestnené na stene za prestolom.

V Košiciach posvätili nový chrám

V Košiciach posvätili nový chrám

Košice, 30. september (TSKE) V košickej mestskej časti Nad jazerom posvätil 30. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, nový Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež

Košice, 1. október (TSKE) V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí sa 29. septembra konala Posviacka Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti

Košice, 27. september (TSKE) V Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom sa 23. septembra konala slávnosť chrámového sviatku spojená s oslavou 70. výročia zriadenia farnosti. Pri tejto príležitosti bola aj posvätená ikona blahoslavenej Anny Kolesárovej.

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku

Košice, 25. september (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, posvätí 30. septembra novú Cerkev Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach - Nad Jazerom. Záznam slávnosti odvysiela TV Lux v ten istý deň – 30. septembra o 18.00.

V Prešove sa stretla Rada hierarchov na svojom 27. riadnom zasadnutí

Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v pondelok 24. septembra stretla na svojom 27. riadnom zasadnutí Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie, ktoré vyvrcholili v sobotu a v nedeľu.

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky

Košice, 25. september (TSKE) V rámci svojej púte po historicky významných miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi v Európe, navštívili 24. septembra veriaci Parmskej eparchie zo Spojených Štátov Amerických Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti

Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia ustanovenia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 23. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej budovy.

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie

Košice, 24. september (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na posvätenie priestorov a slávnostné otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, ktoré sa uskutoční 29. septembra.

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda

Žiaci druhého stupňa CZŠ sv. Juraja v Trebišove sa 17. septembra vybrali po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Asi sto detí najprv navštívilo baziliku Narodenie Panny Márie vo Vranove. Tu slávili Eucharistiu spoločne s miestnym dekanom otcom Štefanom Albičukom.

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi

Košice, 18. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia posvätenia Cerkvi Povýšenia svätého kríža vo farnosti Porostov posvätil 16. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pamätnú tabuľu a obnovený interiér chrámu.

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu

Košice, 16. september (TSKE) V rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca na košickej kalvárii, slávil na miestnom poľnom oltári košický eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú svätú liturgiu.

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi

Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs.

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove

Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová ...

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou

Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká večiereň s lítijou.

V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov

V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov

Košice, 30. august (TSKE) Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž.

Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku

Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku

Košice, 30. august (TSKE) V poradí už 6. ročník pešej púte k relikviám bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR sa uskutočnil 25. augusta. Okolo sto pútnikov z rôznych kútov Slovenska a rôzneho veku prešlo šiestimi zastávkami...

Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka

Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka

Košice, 29. august (TSKE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach katechéti a kňazi Košickej eparchie začali 28. augusta nový školský rok spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, archijerejskou svätou liturgiou.

Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie

Košice, 26. august (TSKE) V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konala odpustová slávnosť bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorá vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou.

Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Košice, 22. august (TSKE) Veriaci farnosti Dvorianky oslávili 18. – 19. augusta chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť začala sobotnou veľkou večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s otcom Metodom Lukačikom, ...

Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec

Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec

Košice, 21. august (TSKE) Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej Medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov „Kto sú moji príbuzní?“. Najviac očakávanú mládežnícku púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metropólia.

Pútnici z Nacinej Vsi navštívili duchovné miesta v Poľsku

Pútnici z Nacinej Vsi navštívili duchovné miesta v Poľsku

Košice, 21. august (TSKE) Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. – 19. augusta zúčastnili už šiestej farskej púte. Tentokrát navštívili poľské miesta Zabawa, Czestochova, Zakopané. V pútnickom mieste v Zabawa sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karolíny Kozkowny, ktorá ...

Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci

Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci

Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archirejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exteriér a interiér chrámu a zrekonštruovaný ikonostas.

Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline

Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline

Košice, 16. august (TSKE) Občianske združenie Byzantinos zverejnilo 16. augusta nové video košického eparchu Milana Chautura CSsR, v ktorom pozýva k sledovaniu diania na Svetovom stretnutí rodín v Dubline. Vladyka Milan, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu, sa tohto stretnutia, ktoré sa uskutoční 21. – 26. augusta, osobne zúčastní.

Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života

Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života

Košice, 13. august (TSKE) Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta do Klokočova na košickú celoeparchiálnu odpustovú slávnosť farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi

V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi

Košice, 11. august (TSKE) Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu.

V Ptrukši oslávili päťdesiate výročie cerkvi

V Ptrukši oslávili päťdesiate výročie cerkvi

Košice, 9. august (TSKE) V obci Ptrukša, ktorá patrí do farnosti Veľké Slemence, okres Michalovce, slávili 5. augusta za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, 50. výročie miestnej Cerkvi Premenenia Pána.

Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť

Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť

Košice, 4. august (TSKE) Týždeň pred eparchiálnou odpustovou slávnosťou 4. augusta putovali mariánski ctitelia na fatimskú sobotu do Klokočova, aby sa modlili za priebeh blížiacej sa odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove.

V Krompachoch oslávili sviatok svojho patróna sv. Pantelejmona

V Krompachoch oslávili sviatok svojho patróna sv. Pantelejmona

Košice, 2. august (TSKE) V nedeľu 29. júla 2018 sa V Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa 29. júla konala odpustová slávnosť sv. Pantelejmona, ktorému je zasvätená miestna kaplnka.

Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára

Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára

Košice, 31. júl (TSKE) Maďarské spoločenstvo pri farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach–Staré Mesto dostalo 29. júla nový maďarský preklad evanjeliára. Maďarskí veriaci na Slovensku, ale aj v metropólii Hajdúdorog, v Mukačevskej eparchii či Srbsku a Rumunsku, používali doteraz liturgický preklad z prelomu 19. – 20. storočia, ktorý sa stal zastaralým a ťažko zrozumiteľným.

Za účasti vladyku Milana Chautura v Jovse oslávili šesťstoročnicu

Za účasti vladyku Milana Chautura v Jovse oslávili šesťstoročnicu

Košice, 25. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jovsa slávil 22. júla košický eparcha Milan Chautur CSsR v miestnej Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu.

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce

Baškovce oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky obce

Košice, 23. júl (TSKE) Obyvatelia obce Baškovce, ktorá patrí do farnosti Hlivištia, oslávili 21. júla 600 rokov od prvej písomnej zmienky o ich obci. Pri tejto príležitosti v miestnej Cerkvi Nanebovstúpenia Pána, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu spolu s kňazmi, ktorí vo farnosti pôsobili.

Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili odpustovou slávnosťou 10 rokov cerkvi

Gréckokatolíci vo Veľkých Kapušanoch oslávili odpustovou slávnosťou 10 rokov cerkvi

Košice, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Veľké Kapušany sa 15. júla uskutočnila košická eparchiálna odpustovú slávnosť, pri ktorej miestni veriaci oslávili aj 10. výročie posvätenia cerkvi bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča.

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi

Mladí Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie spoznávali svoje miesto v Cirkvi

Košcie, 16. júl (TSKE) Vo farnosti Zemplín sa 9.– 13. konal už tradičný Mládežnícky letný tábor Maďarského protopresbyterátu. Päťdňový tábor pre mladých na tému „V Cirkvi, ale ako?“ zahŕňal prednášky, hry, piesne,...

Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom

Uplynulo 50 rokov od navrátenia košickej cerkvi gréckokatolíkom

Košice, 14 júl (TSKE) V dnešný deň, 14. júla 2018, uplynulo 50 rokov od chvíle, kedy bola gréckokatolícka cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, terajšia katedrála Košickej eparchie, navrátená do rúk gréckokatolíkov a po 18 rokoch v nej boli opäť slávené gréckokatolícke bohoslužby.

Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

Veriaci jubilujúcich farností Košickej eparchie putovali do Solúna

Košice, 12. júl (TSKE) Pri príležitosti osláv 200. výročia farských chrámov v Trhovišti a Belži, krátko po vyhlásení Jubilejného roka pre tieto farnosti, putovali veriaci 1. – 9. júla na Farskú jubilejnú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov. Takto sa chceli poďakovať žiakom vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda...

Mládež zo Spišskej Novej Vsi spoznávala život bl. Vasiľa Hopka

Košice, 11. júl (TSKE) Deti a mladí z farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi sa 2. – 6. júla zúčastnili farského tábora v lyžiarskom stredisku Hnilčík. Tábor sa niesol v téme o bl. hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

V Nacinej Vsi oslávili 25. výročie cerkvi

V Nacinej Vsi oslávili 25. výročie cerkvi

Košice, 10. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, sa 8. júla v Nacinej Vsi konala odpustová slávnosť, pri ktorej veriaci oslávili aj 25. výročie posvätenia cerkvi zasvätenej spomínaným svätcom.

Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Vo Zvale sa konalo stretnutie rodákov

Košice, 10. júl (TSKE) Rodáci zo Stariny sa 8. júla stretli na odpustovej slávnosti v zaniknutej obci Zvala na mieste pôvodného murovaného chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha a rodák z Veľkej Poľany, spolu s kňazmi z okolitých farností.

Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa

Na júlovej fatimskej sobote v Klokočove sa modlili za novomenovaného biskupa

Košice, 9. júl (TSKE) V Klokočove sa 7. júla konala fatimská sobota Košickej eparchie, ktorej archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Fatimská sobota začala modlitbou posvätného ruženca, po ktorom nasledovala modlitba tretieho času...

Na odpuste Košickej eparchie v Sečovciach vladyka Milan Chautur posvätil novú farskú budovu

Na odpuste Košickej eparchie v Sečovciach vladyka Milan Chautur posvätil novú farskú budovu

Košice, 6. júl (TSKE) Pri príležitosti sviatku svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, slávila Košická eparchia 4. – 5. júla odpustovú slávnosť v cerkvi zasvätenej týmto svätcom v Sečovciach. Počas programu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil novú farskú budovu...

V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom

V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 2. júl (TSKE) V jednej z piatich gréckokatolíckych farností v Košiciach v mestskej časti Západ oslávili v prvú júlovú nedeľu 1. júla svoj chrámový sviatok. Medzi veriacich zavítal vzácny hosť, najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slúžil archijerejskú svätú liturgiu so siedmimi kňazmi.

Apoštolská Penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégia

Apoštolská Penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégia

Košice, 2. júl (TSKE) Na Sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, 29. júna, boli zverejnené dekréty Apoštolskej Penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.

V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas

V Kojšove zreštaurovali historický ikonostas

Košice, 26. jún (TSKE) V cerkvi sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove sa 24. júna konala pri príležitosti 650. výročia obce a 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v obci Kojšov odpustová slávnosť, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup posvätil zreštaurovaný ikonostas.

V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria

V Košiciach otvorili výstavu výtvarných diel Kočovná galéria

Košice, 25. jún (TSKE) Komisia pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie, Gréckokatolícka cirkev farnosť Nižná Rybnica a Základná umelecká škola Sobrance zorganizovali v spolupráci so Slovenským technickým múzeom k Košiciach výstavu detských výtvarných diel Kočovná galéria.

Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva

Kňazi Košickej eparchie oslávili 20. výročie kňazstva

Košice, 25. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Rakovci nad Ondavou oslávilo 23. júna dvanásť kňazov Košickej eparchie 20. výročie svojho kňazstva. Ďakovnú svätú liturgiu slávili kňazi spoločne s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY

V TALIANSKU SA SKOČILO 21. STRETNUTIE VÝCHODNÝCH KATOLÍCKYCH HIERARCHOV EURÓPY

Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 17. júna slávením archijerejskej sv. liturgie v katedrále sv. Mikuláša v Lungre zakončili východní katolícki biskupi Európy svoje výročné stretnutie, ktoré sa koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií.

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol jedným z hlavných prednášajúcich v Lungre

Vladyka Cyril Vasiľ SJ bol jedným z hlavných prednášajúcich v Lungre

Košice, 17. jún (TSKE). Tretí deň Stretnutia východných katolíckych biskupov v Lungre začal spoločnou modlitbou hierarchov a pokračoval pracovnou časťou, v ktorej odzneli príspevky arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi...

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu

Košice, 16. jún (TSKE) “Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu” bola hlavná myšlienka druhého dňa Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy v juhotalianskej eparchii Lungro.

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov

Košice, 15. jún (TSKE) Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie.

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád

Košice, 15. jún (TSKE) V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska.

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov

Košice, 15. jún (TSKE) Východní katolícki biskupi Európy začali 14. júna na juhu Talianska svoje pravidelne výročné stretnutie, v poradí už 21. Stretnutie v podvečer otvoril domáci biskup, vladyka Donato Oliverio, modlitbou večierne v Katedrálnom chráme sv. Mikuláša v meste Lungro.

Byzantinos vydal video-dokument o obnove gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach

Košice, 13. jún (TS KE) Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 1968, vydalo občianske združenie Byzantinos 29-minútový video-dokument s názvom Vzkriesenie.

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu

Košice, 13. jún (TS KE) Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah.

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok

Košice, 13. jún (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade na poslednom metodickom seminári školského roka 2017/2018 12. júna katechéti a kňazi košickej eparchie preberali tému liturgického roka, kalendára a sviatkov východnej cirkvi.

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas

Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ikonostas.

Štyristo ľudí prišlo sláviť deň rodiny v gréckokatolíckej farnosti Dvorianky

Dvorianky 12. júna (TK KBS) Okolo 400 ľudí prišlo osláviť deň rodiny v gréckokatolíckej farnosti Dvorianky. Stretnutie rodičov s deťmi všetkých vekových kategórii sa konalo v nedeľu 10. júna. Do obce zavítali aj zo širokého okolia.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica

Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse

Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa.

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti

Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha z Ukrajiny a hlavným kazateľom vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova

Košice, 04. jún (TS KE) V Klokočove sa 2. júna konala fatimská sobota spojená s púťou rodín a predovšetkým detí, ktoré tohto roku po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a slávnostne pristúpili k sviatosti eucharistie.

Rada KBS pre rodinu vydala stanovisko k zákonu o ochrane nenarodených

Bratislava 29. mája (TK KBS) Rada KBS pre rodinu vydala v utorok 29. mája stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení.

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur

Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu.

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO

Košice, 28. máj (TS KE) Spoločenstvo asi 150 veriacich sa 26. mája v areáli drevenej Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej zúčastnilo archijereskej svätej liturgie, ktorú pri príležitosti 10. výročia zápisu tohto chrámu medzi kultúrne pamiatky UNESCO slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. Liturgia sa uskutočnila na pódiu pri chráme, v prírode ktorá vytvára prirodzený podklad pre zdôraznenie krásy zanechaného kultúrneho dedičstva.

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi

Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove.

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 25. máj (TS KE) V Pondelok Svätého Ducha 21. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s riaditeľom košického eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom, otcom Milanom Zalehom, ihumenom michalovského kláštora redemptoristov, slávili svätú liturgiu v Bazilike minor v Michalovciach.

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto

Košice, 23. máj (TS KE) Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto. Zbor obhájil umiestnenie spred dvoch rokov.

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí

Košice, 22. máj (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou bola problematika závislostí.

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov

Košice, 20. máj (TS KE) Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach, počas ktorej bol spustená vynovená verzia mobilnej aplikácie Časoslov.

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť

Košice, 19. máj (TS KE) V májový piatok, ktorý predchádzal akademickému týždňu pred maturitnými skúškami, 18. mája slávila Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach školskej kaplnke odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov.

Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná škola sv. Gorazda v Košiciach oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 18. mája (TS KE) Žiaci a zamestnanci Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach slávili 17. mája odpustovú slávnosť. Archijerejskú svätú liturgiu vo farskej cerkvi bl. mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, ...

Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk

Vladyka Milan Chautur navštívil chorvátsku diecézu Krk

Košice, 15. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR spolu s niektorými kňazmi navštívil 9. – 13. mája diecézu Krk. Cesta bola spojená s účasťou na prezentácii projektu cezhraničnej spolupráce partnerských miest v Malinskej Dubašnici v Chorvátsku.

Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018

DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí 2018

Aj v roku 2018 sme organizovali výtvarnú súťaž s názvom Biblia očami detí. Ďakujeme všetkým zúčastneným za zapojenie sa do súťaže a odbornej porote za zhodnotenie výtvarných prác.

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi

V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi

Košice, 14. máj (TS KE) Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti do Belže zavítal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, aby požehnal obnovený chrám a nové ikony vo svätyni chrámu, dielo ikonopisca Petra Komišáka.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Katechéti Košickej eparchie rozoberali prácu so žiakmi s mentálnym postihnutím

Košice, 14. máj (TS KE) Prácou so žiakmi s mentálnym postihnutím sa zaoberali katechéti Košickej eparchie 14. mája na metodickom seminári, ktorého hosťom bola Andrea Oždaniová, školská špeciálna pedagogička Základnej školy Bidovce.

Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. - 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach.

Túra s vladykom Milanom viedla do dediny Strihovec

Túra s vladykom Milanom viedla do dediny Strihovec

Košice, 8. máj (TS KE) Tradičného májového turistického dňa s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, sa 8. mája zúčastnilo viac ako 800 účastníkov. Túra prebiehala pod záštitou Rady pre mládež košickej eparchie a sobranského protopresbyterátu.

Prvá fatimská sobota v Klokočove patrila mladým

Prvá fatimská sobota v Klokočove patrila mladým

Košice, 7. máj (TS KE) V Klokočove sa 5. mája konal Odpust mladých. Zároveň išlo o prvú fatimskú sobotu, ktorá sa po konala na pútnickom mieste na brehu Zemplínskej šíravy v areáli Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

V zaniknutej obci Poľana slávil vladyka Milan Chautur svätú liturgiu

V zaniknutej obci Poľana slávil vladyka Milan Chautur svätú liturgiu

Košice, 6. máj (TS KE) V nedeľu o uzdravení slepého 6. mája na Veľkej Poľane pri vodnom diele Starina slávil vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti odpustovej slávnosti niekdajšej cerkvi a stretnutia rodákov zo zaplavených obcí.

V Dominikánskom kostole v Košiciach posvätili ikonu Presvätej Bohorodičky

V Dominikánskom kostole v Košiciach posvätili ikonu Presvätej Bohorodičky

Košice 1. máj (TS KE) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ za účasti košického eparchu Milana Chautura CSsR požehnal v dominikánskom kostole v Košiciach kópiu ikony Presvätej Bohorodičky – Salus Populi Romani. Kostol Nanebovzatia Panny Márie je od roku 2017 duchovne pričlenený k pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína

Cyklisti Košickej eparchie spoznávali juh Zemplína

Košice, 2. máj (TS KE) Cyklisti Košickej eparchie sa 1. mája zúčastnili každoročnej už šiestej cyklotúry Trebišovského protopresbyterátu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Štart sa tradične konal v trebišovskej Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

Jubilejná spomienka na obnovenie cirkvi v roku 1968

Košice, 30. apríl (TS KE) Gréckokatolícka cirkev si už po druhýkrát pripomenula vzácne jubileum – 50. výročie obnovenia svojej činnosti v bývalom Československu. V Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach pri tejto príležitosti slávil 28. apríla ďakovnú archijerejskú sv. liturgiu najosv. vladyka Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi z Ríma.

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila sviatok svojho patróna

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove oslávila sviatok svojho patróna

Košice, 26. apríl (TS KE) Sviatok patróna školy svätého a slávneho veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja oslávila Cirkevná základná škola v Trebišove archijerejskou sv. liturgiou, ktorú 23. apríla slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

V Košiciach sa uskutočnilo eparchiálne kolo biblickej súťaže a olympiády

Košice, 25. apríl (TSKE) V priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie sa 24. - 25. apríla uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Víťazi Biblickej olympiády budú reprezentovať Košickú eparchiu na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 16. - 17. mája v Rožňave

Vyhlásenie gréckokatolíckych biskupov Vyšehradskej štvorky

My, biskupi Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku, na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku vnímame utrpenie bratov a sestier vo viere, ktorí kvôli prenasledovaniu kresťanov museli opustiť svoju domovinu. Vedení solidaritou a láskou oslovujeme predstaviteľov politickej moci a obyvateľov Európy, aby brali vážne migráciu týchto nevinných ľudí, hľadajúcich útočisko v Európe.

Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja ako vzor moderného kresťana

Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. Juraja ako vzor moderného kresťana

Košice, 24. apríl (TS KE) V Cerkvi svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja vo farnosti Slovinky sa 20. - 22. apríla konala celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR a slávnostným kazateľom bol pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM.

V Košickej eparchii sa deti a mládež zapojili do výtvarných súťaží

V Košickej eparchii sa deti a mládež zapojili do výtvarných súťaží

Košice 20. apríl (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade prebehlo 19. apríla vyhodnotenie výtvarného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ a výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. V hodnotiacej porote eparchiálneho kola bola výtvarníčka Michaela Benediková, metodička Katechetického úradu Košickej eparchie Monika Girovská.

V Košiciach sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi

V priestoroch Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu v Košiciach sa 18. apríla konalo spomienkové stretnutie pri príležitosti 50. výročia prvého verejného stretnutia gréckokatolíckych duchovných po 18 rokoch od likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom Československu.

Vladyka Milan Chautur povzbudil budúcich animátorov Košickej eparchie

Vladyka Milan Chautur povzbudil budúcich animátorov Košickej eparchie

V Centre pre mládež sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa počas víkendu 13. - 15. apríla stretlo 40 mladých ľudí na 10. víkende animátorskej školy, s ktorými košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil sv. liturgiu v miestnej farskej Cerkvi Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Český spisovateľ Oldřich Selucký navštívil cirkevné školy v Trebišove i Novosad

Český spisovateľ Oldřich Selucký navštívil cirkevné školy v Trebišove i Novosad

Košice, 18. apríl (TS KE) Charizmatický autor dobrodružných románov pre mládež, scenárista a ilustrátor Oldřich Selucký zavítal 10. až 11. apríla do Základnej školy sv. Juraja v Trebišove, do Základnej školy v Novosade, Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove ako aj do Zemplínskej knižnice v Trebišove.

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

V Byšte posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám

Košice, 16. apríl (TS KE) Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich vo filiálnej obci Byšta farnosti Brezina oslávilo 15. apríla odpustovú slávnosť sv. veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, pri ktorej preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil obnovený vonkajšok chrámu.

V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

V Malom Ruskove si pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu

Košice, 10. apríl (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Malom Ruskove, ktorý je filiálnou obcou farnosti Nový Ruskov, oslávili 8. apríla 20. výročie posviacky svojho chrámu sv. Cyrila a Metoda.

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa zúčastnila prehliadky cirkevných škôl v Česku

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa zúčastnila prehliadky cirkevných škôl v Česku

Košice, 9. apríl (TS KE) Ako jediný zahraničný účastník sa prezentovala Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda z Košíc umeleckou činnosťou svojich žiakov na jubilejnom 25. ročníku Celostátní přehlídky cirkevních škol v Odrách.

Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany Božieho ustanovenia manželstva a rodiny

Fatimská sobota Košickej eparchie sa niesla v znamení ochrany Božieho ustanovenia manželstva a rodiny

Košice, 8. apríl (TS KE) V prvú aprílovú sobotu 7. apríla sa v bazilike minor v Michalovciach konala fatimská sobota, ktorej sa zúčastnil aj obranca rodiny i známa tvár Slovenského dohovoru za rodinu otec Marián Kuffa, farár zo Žakoviec a predstavený občianskeho združenia Inštitút Krista Veľknaza.

Vladyka Milan Chautur navštívil Vyšné Remety

Vladyka Milan Chautur navštívil Vyšné Remety

Už tradične navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, vo Svetlý utorok 3. apríla Vyšné Remety. Spolu s otcom Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, do ktorej Vyšné Remety patria, slávil archijerejskú svätú liturgiu.

Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur posvätil ikonostas v Lastovciach

Na Veľkonočný pondelok vladyka Milan Chautur posvätil ikonostas v Lastovciach

Košice, 3. apríl (TS KE) Košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR posvätil 2. apríla na Svetlý pondelok obnovený ikonostas v cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Lastovciach. Obnovenie ikonostasu bolo vyvrcholením rozsiahlej niekoľkoročnej rekonštrukcie interiéru chrámu.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICKEJ EPARCHII

VEĽKONOČNÉ SVIATKY V KOŠICKEJ EPARCHII

Košice, 1. apríl (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok 29. marca archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného.

V košickej katedrále vladyka Milan Chautur umyl nohy dvanástim kňazom

V košickej katedrále vladyka Milan Chautur umyl nohy dvanástim kňazom

Košice, 29. marec (TS KE) Prežívanie sviatkov Veľkej noci v Košickej eparchii začalo tradične vo Veľký štvrtok archijerejskou svätou liturgiou spojenou obradom umývania nôh. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, v úvode liturgie posvätil antimenzióny, teda vyobrazenia Kristovho umučeného tela na kuse látky, v ktorom sú umiestnené ostatky svätého alebo blahoslaveného.

Košickí vysokoškoláci sa s vladykom Milanom Chauturom modlili krížovú cestu

Košickí vysokoškoláci sa s vladykom Milanom Chauturom modlili krížovú cestu

Košice, 28. marec (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 27. marca na vysokoškolské internáty na Jedlíkovu 7 v Košiciach.

V Košickej eparchii prebehlo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

V Košickej eparchii prebehlo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

Košice, 28. marec (TS KE) V rámci Košickej eparchie sa v rozmedzí 13. – 26. marca uskutočnili protopresbyterátne kolá XX. ročníka Biblickej súťaže a 17. ročníka Biblickej olympiády. Predmetom týchto súťaží bolo Markovo evanjelium a kapitoly 12 - 50 starozákonnej knihy Genezis, pričom spoločnou bola téma Poslušnosť Božiemu hlasu.

Na Kvetnom víkende Košickej eparchie mladí čerpali odvahu kráčať v živote

Na Kvetnom víkende Košickej eparchie mladí čerpali odvahu kráčať v živote

Košice, 27. marec (TS KE) Slová archanjela Gabriela Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha, sa stali nosnou témou tohtoročného Kvetného víkendu Košickej eparchie, ktorý sa uskutočnil 23. – 25. marca v Trebišove.

V Novom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil nové liturgické predmety

V Novom Ruskove vladyka Milan Chautur posvätil nové liturgické predmety

Košice, 21. marec (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR posvätil 18. marca vo farnosti Nový Ruskov nové liturgické predmety, ktoré darovali veriaci farnosti. Posviacka diskosa, dvoch čaší, lyžičky, kopije, plaščanice, zástav, sviec a kropeničky sa uskutočnila vo farskom chráme Pokrova Presvätej Bohorodičky v časti obce Veľký Ruskov a nasledovala archijerejská svätá liturgia.

Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste

Žiaci trebišovských cirkevných škôl sa zúčastnili na Krížovej ceste

Košice, 15. marec (TS KE) Žiaci a študenti troch trebišovských cirkevných škôl, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, sa v 14. marca zúčastnili na „Krížovej ceste“ v podaní bohosloveckej skupiny Anastasis v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc sa predstavil v Borši

Miešaný zbor sv. Cyrila a Metoda, ktorý pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej pôsobí pri Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, sa predstavil v gréckokatolíckom chráme sv. Eliáša vo farnosti Borša v Maďarskom protopresbyteráte.

Vladyka Milan Chautur na Katolíckej univerzite upozornil na aktuálne ohrozenia rodiny

Vladyka Milan Chautur na Katolíckej univerzite upozornil na aktuálne ohrozenia rodiny

Košice, 9. marec V rámci podujatia „Hosť na KU“ v utorok 6. marca v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. vo Výstavnej sieni Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) vystúpil so svojou prednáškou Mons. Milan Chautur, CSsR, košický eparcha.

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas v Zbudzi

Vladyka Milan Chautur posvätil nový ikonostas v Zbudzi

Košice, 7. marec (TS KE) V Krížupoklonnú nedeľu 4. marca slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu v cerkvi Premenenia Pána v Zbudzi, vo filiálnej obci farnosti Michalovce. Pred svätou liturgiou vladyka Milan posvätil nový ikonostas, ktorý dotvoril len nedávno zrekonštruovaný interiér východného chrámu.

Fatimská sobota v Michalovciach zdôraznila dôležitosť rodiny

Fatimská sobota v Michalovciach zdôraznila dôležitosť rodiny

Košice, 3. marec (TS KE) Veriaci Košickej eparchie sa 3. marca stretli v Bazilike minor v Michalovciach na fatimskej sobote spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom. Program duchovne viedol maďarský dekanát. Z toho dôvodu bola fatimská sobota výnimočná i po jazykovej stránke.

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

Košice, 26. február (TS KE) V rámci Kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu kňazských manželstiev.

Košická eparchia oslávila desiate výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na úroveň eparchie

Košická eparchia oslávila desiate výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na úroveň eparchie

Košice, 18. február (TS KE) Košická eparchia 18. februára oslávila 10. výročie povýšenia Košického apoštolského exarchátu na stupeň samostatnej eparchie, ktoré sa uskutočnilo 30. januára 2008 apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) emeritného pápeža Benedikta XVI.

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

V Sobranciach posvätili prvé gréckokatolícke televízne štúdio

Košice, 17. február (TS KE) V nedeľu 11. februára posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR priestory nového televízneho štúdia mediálneho projektu LOGOS v Sobranciach.

V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady hierarchov prešovskej metropolie

V Prešove sa konalo 25. zasadanie Rady hierarchov prešovskej metropolie

V stredu 7. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove konalo 25. zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho všetci hierarchovia tejto cirkvi – prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.

Slovenská kňazská reprezentácia získala na Majstrovstvách Európy v halovom futbale bronzové medialy

Slovenská kňazská reprezentácia získala na Majstrovstvách Európy v halovom futbale bronzové medialy

Košice, 13. február (TS KE) Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale sa v tomto roku konali 5. – 9. februára 2018 v talianskej Brescii, v meste, kde začala svoju úspešnú taliansku futbalovú púť hviezda slovenského futbalu Marek Hamšík.

Mladí Košického protopresbyterátu sa učili bojovať so zlom

Mladí Košického protopresbyterátu sa učili bojovať so zlom

Košice, 12. február (TS KE) Do pastoračného centra Košickej eparchie v Dvoriankach zavítali 9. - 11. februára mladí z Košického protopresbyterátu na už 13. tematický víkend TeVí. Témou víkendu bola existencia diabla, jeho pôsobenie, ale aj zbrane duchovného boja a ich používanie.

Oznam o oslavách 10. výročia Košickej eparchie

Oznam o oslavách 10. výročia Košickej eparchie

Pri príležitosti osláv 10. výročia povýšenia Košického apoštolského exarchátu na eparchiu Košická eparchia pozýva na slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu, ktorú bude sláviť preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, 18. februára v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach o 9.00 h.

Vladyka Milan Chautur sa stretol so zasvätenými osobami

Vladyka Milan Chautur sa stretol so zasvätenými osobami

Košice, 5. február (TS KE) Slávenie februárovej fatimskej soboty v Bazilike minor v Michalovciach bolo výnimočné aj stretnutím zasvätených osôb, ktoré pôsobia a žijú na území Košickej eparchie, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku

Košice, 2. február (TS KE) Pri príležitosti sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 2. februára sa stretol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku. Stretnutie začalo archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov - Troch svätiteľov

Učitelia cirkevných škôl Košickej eparchie oslávili sviatok svojich patrónov - Troch svätiteľov

Košice, 31. január (TS KE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa v Trebišove 29. januára uskutočnil Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie.

Desiate výročie Košickej eparchie

Desiate výročie Košickej eparchie

Košice 31. januára (TSKE) Pred 10 rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s veriacimi na Spiši

Vladyka Milan Chautur sa stretol s veriacimi na Spiši

Košice, 30. január (TS KE) Farnosť Závadka 27. januára už po tretíkrát zorganizovala zimnú lyžovačku pod názvom „Fašiangy na snehu“ pre všetky farnosti spišského protopresbyterátu a tiež rodákov zo Závadky. Podujatia na zjazdovke Mraznica v obci Hnilčík sa zúčastnil aj preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

V rámci týždňa za jednotu kresťanov vladyka Milan Chautur poukázal na veľkosť Božej moci

V rámci týždňa za jednotu kresťanov vladyka Milan Chautur poukázal na veľkosť Božej moci

Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam.

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice - Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Vladyka Milan Chautur otvoril vo farnosti Košice - Ťahanovce farský Rok Božieho slova

Košice, 22. január (TS KE) Vo farnosti Blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 21. januára archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej otvoril Rok Božieho slova vo farnosti.

Gréckokatolíci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Gréckokatolíci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach slávili menšiu odpustovú slávnosť

Košice, 15. január (TS KE) V nedeľu pred sviatkom sviatkom Poklony úctyhodným reťaziam svätého Petra 14. januára slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú liturgiu vo farnosti svätých, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla v mestskej časti Západ v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur požehnal v Michalovciach nové byty a ich vlastníkov

Vladyka Milan Chautur požehnal v Michalovciach nové byty a ich vlastníkov

Košice, 12. január (TS KE) V prítomnosti primátora mesta Michalovce pána Viliama Zahorčáka požehnal vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparchiálny biskup, 28. decembra prvú časť obytnej zóny City Park Stráňany v Michalovciach.

Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie

Farnosť Poráč zvíťazila na Vianočnom futbalovom turnaji Košickej eparchie

Košice, 11. január (TSKE) Michalovce sa 28. decembra 2017 stali dejiskom už 21. ročníka Vianočného futbalového turnaja Košickej eparchie. Turnaj začal svätou liturgiou v Bazilike minor Svätého Ducha v Michalovciach, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii vladyka poukázal na túžbu po víťazstve, ktorá je vštepená do srdca človeka, športovca, a povzbudil mladých futbalistov, aby nezabudli aj na napĺňanie túžby po víťazstve pre večný život s Bohom, lebo tá nekončí ukončeným zápasom, ale bude trvať večne.

Sviatok Bohozjavenia sa slávil v Košickej eparchii v duchu fatimskej soboty

Sviatok Bohozjavenia sa slávil v Košickej eparchii v duchu fatimskej soboty

Košice, 7. január (TS KE) Oslava sviatku Bohozjavenia v košickej katedrále začala 5. januára rannou modlitbou kráľovských hodiniek, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Košickí veriaci následne vstúpili do sviatku Veľkou večierňou s liturgiou sv. Bazila Veľkého, ktorú celebroval vladyka Milan v poobedňajších hodinách.