Gréckokatolícka eparchia Košice


Fatimská sobota - púť kresťanských pedagógov Verejný odkaz pre jubilantov

Aktuality

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Jovsa

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Jovsa

Košice, 21. september (TS KE) Na sviatok Povýšenia sv. Kríža 14. septembra farnosť Jovsa privítala košického eparchu vladyku Milana Chautura CSsR. Program jeho návštevy začal v areáli Základnej školy, kde ho privítala riaditeľka Katarína Kereštanová, miestny duchovný otec Michal Šandor, učiteľský zbor i žiaci školy.

V Čiernej nad Tisou si veriaci pripomenuli 20. výročie ekumenického chrámu

V Čiernej nad Tisou si veriaci pripomenuli 20. výročie ekumenického chrámu

Košice, 17. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci z Dvorianok si 15. septembra pripomenuli 80 rokov od posviacky chrámu zasväteného Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Na úvod slávnostnej archijerejskej liturgie privítali starosta obce Andrej Marcin, člen farskej rady Andrej Fedor a správca farnosti otec Lukáš Vojčík. preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a farskú budovu vo Dvoriankach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a farskú budovu vo Dvoriankach

Košice, 17. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci z Dvorianok si 15. septembra pripomenuli 80 rokov od posviacky chrámu zasväteného Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Na úvod slávnostnej archijerejskej liturgie privítali starosta obce Andrej Marcin, člen farskej rady Andrej Fedor a správca farnosti otec Lukáš Vojčík. preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócs

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócs

Košice, 16. September (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa gréckokatolíci z farností Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie stretli v Máriapócs, najväčšom pútnickom gréckokatolíkov v Maďarsku.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený ikonostas a oltár v Poľanoch

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený ikonostas a oltár v Poľanoch

Košice, 12. september (TS KE) V chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Poľanoch sa v piatok 8. septembra konala odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti zavítal do farnosti preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby posvätil obnovený ikonostas a prestol. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan spolu s kňazmi Maďarského protopresbyterátu.

ZOSTRIH Z EPARCHIÁLNEHO ODPUSTU V KATEDRÁLE V KOŠICIACH 09.-10.09.2017

V Košiciach sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

V Košiciach sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky

Košice, 10. september (TS KE) Počas víkendu 09.–10. septembra sa v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach konala eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Atmosféra sa niesla v duchu osláv významných medzníkov, ktoré si eparchia v tento rok pripomína, ale predovšetkým v duchu aktuálneho osobného životného výročia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Vrcholnými momentami programu bola sobotná archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan a nedeľná slávnostná liturgia, na ktorej sa veriacim prihovoril pozvaný hosť vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

CIRKEVNÉ ŠKOLY KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

CIRKEVNÉ ŠKOLY KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Košice, 05. september (TS KE) Základné i stredné cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom je Košická eparchia, 04. septembra zahájili nový školský rok slávnostnými svätými liturgiami.

KŇAZSKÝ ZBOR KOŠICKEJ EPARCHIE VENOVAL VLADYKOVI MILANOVI CHAUTUROVI K 60-TYM NARODENÍNAM DUCHOVNÝ DAR

KŇAZSKÝ ZBOR KOŠICKEJ EPARCHIE VENOVAL VLADYKOVI MILANOVI CHAUTUROVI K 60-TYM NARODENÍNAM DUCHOVNÝ DAR

Košice, 04. september (TS KE) Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa 04. júla dožíva 60 rokov života. Pri tejto príležitosti mu Kňazský zbor Košickej eparchie venoval duchovný dar v podobe modlitby večierne v predvečer jeho narodenín – 03. septembra. Zbor viedol spev večierne, na ktorej sa vladyka osobne zúčastnil, pričom stále časti modlitieb boli spievané viachlasne, niektoré v cirkevnej slovančine.

V KAZIMÍRI OSLÁVILI 25 ROKOV POSVÄTENIA CHRÁMU

V KAZIMÍRI OSLÁVILI 25 ROKOV POSVÄTENIA CHRÁMU

Košice, 04. september (TS KE) Gréckokatolícki veriaci v Kazimíri oslávili 03. septembra 25. výročie posvätenia Chrámu sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Pri tejto príležitosti na túto filiálku farnosti Brezina zavítal preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý slávil ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu.

VLADYKA MILAN SLÁVNOSTNE OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANČI

VLADYKA MILAN SLÁVNOSTNE OTVORIL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V STANČI

Košice, 03. september (TS KE) V zhode s dlhoročnou tradíciou vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aj tentokrát 1. septembra slávnostne otvoril nový školský rok na Cirkevnej základne škole s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči. Za účasti riaditeľa školského úradu Košickej eparchie otca Petra Oreniča a duchovného správcu školy otca Dávida Zorvana slávil vladyka svätú liturgiu v miestnom farskom chráme sv. archanjela Michala.

FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE SA NIESLA V DUCHU VÝROČÍ

FATIMSKÁ SOBOTA V KLOKOČOVE SA NIESLA V DUCHU VÝROČÍ

Košice, 02. september (TS KE) V tomto roku výročí Košickej eparchie a vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, sa veriaci 2. septembra stretli na pútnickom mieste v Klokočove, aby si spolu so storočným výročím fatimskej Bohorodičky pripomenuli aj svoje osobné jubileá a spoločne poďakovali archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan.

KATECHÉTI KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

KATECHÉTI KOŠICKEJ EPARCHIE ZAHÁJILI NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Košice, 01. september (TSKE) Vo sviatok Uloženia úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky sa katechéti Košickej eparchie stretli 31. augusta na otvorení nového školského roka, aby ho začali pod ochranou Božej Matky. Stretnutie v Katedrálnom chráme narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach začali svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s riaditeľom katechetického úradu o. Jánom Ducárom a ďalšími kňazmi.

V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

V Michalovciach sa konala odpustová slávnosť bl. Metoda Dominika Trčku

Košice, 30. august (TS KE) V Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach sa 25.-27. augusta uskutočnila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku blahoslaveného hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR. Sobotnú archijerejskú svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vladyku Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom nedeľnej svätej liturgie.

Košická eparchia pokračuje v podpore kultúry života v Kristovi

Košická eparchia pokračuje v podpore kultúry života v Kristovi

Prvým dňom mesiaca september sa celá Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vracia k starobylej praxi Východných cirkví podávania Eucharistie aj deťom, ktoré ešte nedosiahli vek rozlišovania, aby tak všetkým poskytla skutočného Krista – Zdroj života. Tento život ako dar od Boha je v Košickej eparchii o to citeľnejší, že v septembri eparchia pokračuje v slávení svätých liturgií na úmysel šírenia kultúry života a požehnania pre manželstvá a rodiny.

Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom kríži

Veriaci z Kojšova sa stretli pri Baníckom kríži

Košice, 30. august (TS KE) Gréckokatolícki veriaci farnosti Kojšov a pútnici z okolia privítali medzi sebou 29. augusta na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa preosvieteného vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Vladyka Milan Chautur slávil svätú liturgiu pre rodákov v Ostružnici

Vladyka Milan Chautur slávil svätú liturgiu pre rodákov v Ostružnici

Košice, 28. august (TS KE) V poslednú augustovú nedeľu 27. augusta sa zišli rodáci zo zaniknutých dedín v okolí vodárenskej nádrže Starina v Národnom parku Poloniny na mieste bývalého chrám v Ostružnici. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v cirkevnej slovančine. Podľa juliánskeho kalendára na tento deň pripadol aj sviatok Uspenia Bohorodičky.

Eparchiálny odpust v Klokočove sa niesol v znamení lásky mocnejšej ako smrť

Eparchiálny odpust v Klokočove sa niesol v znamení lásky mocnejšej ako smrť

Košice, 14. august (TS KE) Počas druhého augustového víkendu 12. – 13. augusta sa stretli veriaci Košickej eparchie na celoeparchiálnom odpuste v Klokočove. Vrcholom slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú za účasti pozvaného hosťa a hlavného kazateľa Mons. Mareka Forgáča, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy, vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, i otca Martina Zlackého, vikára humenského archieparchiálneho vikariátu, slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti s vladykom Milanom Chauturom a vladykom Cyrilom Vasiľom

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi oslávili 20. výročie farnosti s vladykom Milanom Chauturom a vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 7. august (TS KE) Slávením Eucharistie, tým najdokonalejším vďakyvzdaním, na ktorom človek ako stvorenie len z milostí sprostredkovanej Kristom môže mať účasť, 6. augusta gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, a vzácnym hosťom, vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, poďakovali nebeskému Otcovi a oslávili 20. výročie posvätenia chrámu, zriadenia farnosti a chrámový sviatok Kristovho Premenenia.

Vladyka Milan Chautur na augustovej fatimskej sobote varoval pred hriechom

Vladyka Milan Chautur na augustovej fatimskej sobote varoval pred hriechom

Košice, 07. august (TS KE) Augustová fatimská sobota v Klokočove bola venovaná téme "Výzva neurážať Boha". O priebeh sa starali kňazi Košického protopresbyterátu a svätú liturgiu spevom doprevádzali mladí z Košíc. V katechéze pred archijerejskou svätou liturgiou sa o. Peter Paľovčík, správca farnosti Belža zameral na aspekt toho, koho vlastne človek hriechom uráža, aké dôsledky má toto jeho konanie a čo je skutočné obrátenie – metanoia.

Veriaci v Sobranciach oslavovali s vladykom Milanom Chauturom 70. výročie farnosti

Veriaci v Sobranciach oslavovali s vladykom Milanom Chauturom 70. výročie farnosti

Košice, 03. august (TS KE) Vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha celebroval v nedeľu 30. júla odpustovú svätú liturgiu vo farskom chráme sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, pričom si spolu s veriacimi farnosti pripomenul aj jej 70-te výročie vzniku. Pred archijerejskou svätou liturgiou sa uskutočnila krátka prezentácia o farnosti i o jej minulosti, ktorá bola spätá aj s blahoslaveným biskupom Pavlom Petrom Gojdičom.

Exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko oslavoval životné jubileum s rodákmi

Exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav Petričko oslavoval životné jubileum s rodákmi

Košice, 26. júl (TSKE) Na sviatok sv. Márie Magdalény 22. júla navštívil z poverenia vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, farnosť Veľaty protosynkel Vladimír Tomko. Stalo sa tak pri príležitosti slávenia ďakovnej svätej liturgie za dožitých 50 rokov života otca Ľuboslava Petrička, exorcistu košickej eparchie, ktorú oslávenec, v týchto dňoch ešte pôsobiaci v Klokočove, slávil vo svojom rodnom chráme.

V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

V Ložíne posvätil vladyka Milan Chautur obnovený chrám blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Košice, 24. júl (TSKE) Za účasti mnohým veriacich a kňazov z okolitých farností obidvoch katolíckych obradov dňa 23. júla posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, počas odpustovej slávnosti obnovený exteriér a interiér prvého chrámu na Slovenku zasväteného blahoslavenému hieromučeníkovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi v obci Ložín.

Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa tu vladyka Milan Chautur posvätil krížovú cestu

Pri príležitosti osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa tu vladyka Milan Chautur posvätil krížovú cestu

Košice, 20. júl (TS KE) V extraviláne obce Koromľa sa 15. júla uskutočnila posviacka krížovej cesty zasvätenej hieromučeníkovi Teodorovi Romžovi a zároveň pri príležitosti  osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Koromľa slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu. Vladyku Milana privítala starostka obce Silvia Žeňuchová tradične - chlebom a soľou.

Veriaci Košickej eparchie si na odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Veriaci Košickej eparchie si na odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Košice, 22. júl (TS KE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu sa zišli 15. a 16. júla, aby na eparchiálnej odpustovej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch si uctili pamiatku blahoslaveného mučeníka biskupa Pavla Petra Gojdiča. Sobota začala modlitbou 9. času a po nej bola príležitosť k sviatostnému zmiereniu počas modlitby ruženca. Liturgiu slávil a v homílii sa prihovoril sekretár košického eparchu o. Róbert Jáger.

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú slávnosť s rodákmi zo Zvaly

Vladyka Milan Chautur slávil odpustovú slávnosť s rodákmi zo Zvaly

Košice, 20. júl (TS KE) V druhú júlovú nedeľu 9. júla vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil zaniknutú dedinu Zvala vo vysťahovanej oblasti v národného parku Poloniny spolu s rodákmi z dediny i okolia. Za účasti kňazov z okolitých farností vladyka Milan slávil archijerejskú svätá liturgiu v cirkevnej slovančine.

Košická eparchia v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vytvorila možnosť vysokoškolského vzdelávania v Trebišove

Košice, 9. júl (TSKE) Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s Vysokou školou manažmentu vo Varšave otvára v školskom roku 2017/2018 v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove Konzultačné stredisko Varšavskej univerzity manažmentu (WSM) sv. Vladimíra v Trebišove, ktoré ponúka vysokoškolské vzdelanie v rámci prezenčného aj diaľkového bakalárskeho a magisterského štúdia v dvoch veľmi žiadaných odboroch.

Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste v Sečovciach

Gréckokatolíci Košickej eparchie sa zasvätili Kristovi i Márii na eparchiálnom odpuste v Sečovciach

Košice, 6. júl (TSKE) Košická eparchiálna odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach sa začala už 4. júla, aby sa pútnici pripravili na slávenie samotného sviatku modlitbou ruženca, večierne i vnikli do atmosféry sviatku večernou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR.

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa sa zúčastnili duchovnej obnovy

Zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa sa zúčastnili duchovnej obnovy

Už sa stalo dobrým zvykom, že na konci školského roka zamestnanci CZŠ sv. Juraja a Cirkevného gymnázia z Trebišova absolvujú spoločnú duchovnú obnovu. V dňoch od 30. júna až 1. júla putovali spoločne k Presvätej Bohorodičke do Levoče.

Vladyka Milan Chautur zahájil letné prázdniny farským výletom na vrch Bogota

Vladyka Milan Chautur zahájil letné prázdniny farským výletom na vrch Bogota

Košice, 4. júl (TSKE) V chráme Premenenia Pána v Malých Ozorovciach sa v pondelok 3. júla stretli deti, mládež a veriaci miestnej farnosti Zbehňov i z blízkeho okolia, aby sv. liturgiou poďakovali za skončený školský rok, zverili nadchádzajúce prázdniny pod ochranu Presvätej Bohorodičky a prežili zároveň spoločne prvý deň prázdnin v prírode.

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 70, výročia posvätenia základného kameňa chrámu navštívil obec Luhyňa

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 70, výročia posvätenia základného kameňa chrámu navštívil obec Luhyňa

Košice, 04. júl (TSKE) Pri príležitosti 70. výročia posviacky základného kameňa chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Luhyni, slávil v nedeľu 2. júla 2017 košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR v spomínanom chráme archijerejskú svätú liturgiu.

Veriaci Košickej eparchie sa na fatimskej sobote modlili k Presvätej Bohorodičke aj napriek zlému počasiu

Veriaci Košickej eparchie sa na fatimskej sobote modlili k Presvätej Bohorodičke aj napriek zlému počasiu

Košice, 03. júl (TSKE) Mariánski ctitelia sa stretli 1. júla na fatimskej sobote v Klokočove, a to aj napriek nepriaznivému počasiu, vďaka ktorému sa liturgia neslávila vo vonkajšom priestranstve ako obvykle, ale priamo v chráme. Liturgiu celebroval košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za spevu zborov michalovského protopresbyterátu.

Mladí košického protopresbyterátu sa stretli na tématickom víkende

Mladí košického protopresbyterátu sa stretli na tématickom víkende

Košice, 26. jún (TSKE) Cez víkend 23.-25. júna sa v Trebišove na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta stretlo spoločenstvo mladých z Košického protopresbyterátu. Mladí sa zaoberali témou: Ako ma Ježiš zachraňuje.

Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Košice - Západ odpustovou slávnosťou oslávili 20. výročie farnosti

Gréckokatolícki veriaci na sídlisku Košice - Západ odpustovou slávnosťou oslávili 20. výročie farnosti

Košice, 26. jún (TSKE) Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla oslávili v nedeľu 25. júna veriaci košickej gréckokatolíckej farnosti mestskej časti Košice - Západ odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bol košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR ...

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňa slávil svätú liturgiu v miestnom chráme

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňa slávil svätú liturgiu v miestnom chráme

Košice, 19. jún (TSKE) Obyvatelia obce Horňa v dňoch 17. a 18. júna oslávili 600-sté výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti v miestnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, archijerejskú svätú liturgiu.

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 20-tého výročia gréckokatolíckej farnosti Kráľovský Chlmec posvätil nový ikonostas

Vladyka Milan Chautur pri príležitosti 20-tého výročia gréckokatolíckej farnosti Kráľovský Chlmec posvätil nový ikonostas

Košice, 18. jún (TSKE) Pri príležitosti osláv 20-teho výročia ustanovenia farnosti Kráľovský Chlmec, 15. júna na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista v úvode slávnostnej svätej liturgie posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, nový ikonostas vo farskom chráme sv. Juraja Veľkomučeníka.

Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva

Prví novokňazi Košickej eparchie si pripomenuli dvadsiate výročie kňazstva

Košice, 16. jún (TSKE) V košickej katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky 14. júna ďakovali prví svätenci Košickej eparchie za dar kňazstva. Spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, ktorý si zároveň v tento deň pripomenul 36 rokov svojej kňazskej služby, slávili ďakovnú liturgiu deviati jubilujúci kňazi.

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína tridsiate výročie kňazskej vysviacky

Arcibiskup Cyril Vasiľ si pripomína tridsiate výročie kňazskej vysviacky

Bratislava 14. júna (TK KBS) Arcibiskup Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi si dnes (14. júna) pripomína 30. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prijal ju z rúk v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa z rúk križevackého gréckokatolíckeho biskupa z vtedajšej Juhoslávie Mons. Slavomíra Miklovša, keďže prešovské biskupstvo vtedy nemalo svojho biskupa.

Gréckokatolíci na sídlisku Košice-Nad Jazerom oslávili 20 rokov od zriadenia farnosti

Gréckokatolíci na sídlisku Košice-Nad Jazerom oslávili 20 rokov od zriadenia farnosti

Košice, 12. jún (TSKE) V nedeľu 11. júna 2017 uplynulo presne 20 rokov od vydania dekrétu, ktorým vladyka Milan Chautur, vtedajší košický apoštolský exarcha, zriadil samostatnú farnosť Košice – Nad Jazerom. Ďakovnú sv. liturgiu v kaplnke Ochrany Presvätej Bohorodičky slávil spolu s domácimi kňazmi o. Vladimír Tomko, protosynkel Košickej eparchie.

V Prešove sa konalo 24. riadne zasadanie Rady hierarchov

Vo štvrtok 8. júna sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo 24. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa ho všetci jej členovia – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý Radu zvoláva a vedie, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s členmi farských rád Maďarského protopresbyterátu

Vladyka Milan Chautur sa stretol s členmi farských rád Maďarského protopresbyterátu

Košice, 08. jún (TS KE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice, 05. júna, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, navštívil farnosť Poľany pri príležitosti stretnutia členov farských rád jednotlivých farností Maďarského protopresbyterátu.

Konzulta Duchovných Vzdušných síl NATO sa zaoberala témou rodiny profesionálneho vojaka

Konzulta Duchovných Vzdušných síl NATO sa zaoberala témou rodiny profesionálneho vojaka

Košice, 08. jún (TS KE) V dňoch 5.-9. júna sa uskutočnilo stretnutie Konzulty Duchovných Vzdušných síl NATO (NATO Air Force Chaplain´s Consultative Committee) vo Vígľaši pri Zvolene. Tohtoročnou témou stretnutia bola rodina profesionálneho vojaka, výzvy a možnosti. Stretnutia sa zúčastnili zodpovední za duchovnú správu v jednotlivých krajinách NATO, rímskokatolícki, gréckokatolícki, pravoslávni, protestantskí duchovní spolu s rabínmi jednotlivých armád.

Sestry redemptoristky slávili odpust s vladykom Milanom Chauturom

Sestry redemptoristky slávili odpust s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 07. jún (TSKE) Na sviatok Najsvätejšej Trojice, ktorý sa slávil v pondelok 5. júna, sa vo Vranove nad Topľou - Lomnica v kláštornej kaplnke Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek, konala odpustová slávnosť, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR za účasti niekoľkých kňazov, domácich sestier a mnohých veriacich.

Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko – politické problémy

Na kňazskom dni Košickej eparchie sa rozoberali súčasné spoločensko – politické problémy

Košice, 06. jún (TSKE) V utorok 06. júna sa na košickom parchiálnom úrade uskutočnil kňazský formačný deň Košickej eparchie, ktorého súčasťou bolo aj dobrovoľné darovanie krvi. Program začal liturgickou modlitbou Tretieho času, ktorú viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ale kňazi a pracovníci úradu mohli už od rána darovať svoju krv v suteréne úradu, kde sídlila mobilná jednotka Národnej transfúznej stanice.

Počas košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach udelil vladyka Milan Chautur kňazské svätenia dvom diakonom

Počas košickej eparchiálnej odpustovej slávnosti v Bazilike minor v Michalovciach udelil vladyka Milan Chautur kňazské svätenia dvom diakonom

Košice, 05. jún (TSKE) Počas víkendových dní 03.-04. júna slávila Košická eparchia odpustovú slávnosť Pätdesiatnice – Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach. Veľkoleposť slávnosti umocnila aj skutočnosť, že diakoni, Peter Babinčák a Juraj Moščák, prijali kňazské svätenia z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.

Pozvánka na odpustovú slávnosť v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove

Kaplnka Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Preto v tento sviatok, pondelok 05. júna 2017, Vás srdečne pozývame na túto slávnosť, viac informácií nájdete na našom webe www.gojdic.sk a na plagáte.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený kantorský dom a kríž v Byšte a  so zamestnancami košického eparchiálneho úradu sa vydal na hrad Füzér

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený kantorský dom a kríž v Byšte a  so zamestnancami košického eparchiálneho úradu sa vydal na hrad Füzér

Košice, 31. máj (TSKE) Keďže pozitívne vzťahy medzi zamestnancami sa vždy odzrkadlia aj v ich práci, zamestnanci košického eparchiálneho úradu na čele s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, budovali vzájomné medziľudské vzťahy na spoločnom stredajšom výlete.

Prezentáciu Košickej eparchie a Východnej cirkvi v talianskej diecéze Casale Monferrato zavŕšila spoločná archijerejská svätá liturgia

Prezentáciu Košickej eparchie a Východnej cirkvi v talianskej diecéze Casale Monferrato zavŕšila spoločná archijerejská svätá liturgia

Košice, 29. máj (TSKE) Vyvrcholením prezentácie Východnej cirkvi v diecéze Casale Moferrato bola archijerejská sv. liturgia v Bazilike minor Santuario di Crea. Liturgickému zhromaždeniu predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti miestneho biskupa Mons. Alcesteho Catellu a niekoľkých, aj domácich kňazov.

Členovia Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom predstavili duchovné bohatstvo Východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato

Členovia Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc spevom predstavili duchovné bohatstvo Východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato

Košice, 28. máj (TSKE) Program druhého dňa prezentácie slovenskej gréckokatolíckej cirkvi v diecéze Casale Monferrato začal sv. liturgiou v miestnej katedrále pri hrobe patróna a prvého biskupa tejto diecézy sv. hieromučeníka Evázia. Ďalej pokračoval stretnutím vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, s primátorkou spomenutého mesta Concettou Palazzetti. Všetkých hostí zo Slovenska, ktorí prišli spolu s vladykom Milanom, osobne previedla budovou magistrátu a priblížila historickú a spoločenskú situáciu mesta.

Vladyka Milan Chautur predstavil slovenskú gréckokatolícku cirkev v talianskej diecéze Casale Monferrato

Vladyka Milan Chautur predstavil slovenskú gréckokatolícku cirkev v talianskej diecéze Casale Monferrato

Košice, 26. jún (TSKE) V piatok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v rámci svojej cesty v Taliansku prišiel s niekoľkými kňazmi do biskupstva Casale Monferrato na pozvanie tamojšieho biskupa Mons. Alceste Catella za účelom prezentácie východnej katolíckej cirkvi byzantskej tradície.

Vladyka Milan Chautur navštívil kňaza pôsobiaceho v Taliansku o. Jaroslava Lajčiaka

Vladyka Milan Chautur navštívil kňaza pôsobiaceho v Taliansku o. Jaroslava Lajčiaka

Košice, 25. máj (TSKE) V dňoch 24.-25. mája vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s niektorými kňazmi slávili sv. liturgiu pri hrobe bývalého apoštolského nuncia Mons. Luigiho Dossenu a pokračoval vo svojej ceste, ktorej účelom je prezentácia východnej cirkvi v diecéze Casale Monferrato v Taliansku.

Súčasťou cesty bola návšteva kňaza Košickej eparchie o. Jaroslava Lajčiaka, ktorý je zapožičaný pre službu a potreby cirkvi v Taliansku.

Vladyka Milan Chautur slúžil svätú liturgiu pri hrobe apoštolského nuncia Luigiho Dossenu, ktorý bol oporou pri zrode Košického exarchátu

Košice, 24. máj (TSKE) V utorok popoludní vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, s niekoľkými kňazmi slávil sv. liturgiu v krypte katedrálneho chrámu Nanebovzatia Panny Márie v talianskom meste Crema, kde je pochovaný apoštolský nuncius arcibiskup Luigi Dossena. Túto funkciu zastával na Slovensku práve v čase vytvorenia Košického exarchátu pred dvadsiatimi rokmi a svojou oporou i obetavosťou sa zaslúžil o rozvoj Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Deti v gréckokatolíckej trebišovskej farnosti prijali eucharistiu a dostali povzbudenie od vladyku Milana Chautura

Deti v gréckokatolíckej trebišovskej farnosti prijali eucharistiu a dostali povzbudenie od vladyku Milana Chautura

Košice, 23. máj (TSKE) V Nedeľu o slepom navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Trebišov pri príležitosti slávnostného prijatia sviatosti Eucharistie deťmi, ktoré v sobotu v rámci kajúcej pobožnosti prvýkrát pristúpili k sviatosti zmierenia.

Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach sa odpustovou slávnosťou rozlúčila s tohtoročnými maturantmi

Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach sa odpustovou slávnosťou rozlúčila s tohtoročnými maturantmi

Košice, 20. máj (TSKE) Na Katolíckej strednej pedagogickej škole v Košiciach sa konala odpustová slávnosť pri príležitosti nedávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorých si východná cirkev pripomína 11. mája. Táto udalosť bola spojená aj s rozlúčkovou slávnosťou maturantiek, ktorým sa začal akademický týždeň pred maturitnou skúškou.

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi si hudobno-poetickým programom pripomenuli Fatimské zjavenia

Gréckokatolícki veriaci v Spišskej Novej Vsi si hudobno-poetickým programom pripomenuli Fatimské zjavenia

Košice, 17. máj (TSKE) V sobotu, 13. mája 2017 si veriaci gréckokatolíckej farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi pripomenuli 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime hudobno-poetickým programom: Zázrak v Údolí Cova da Iria. Aj takýmto spôsobom mohli veriaci precítiť nekonečnú lásku Fatimskej Panny Márie a jej historický odkaz ľudstvu.

Pri vzniku Košického exarchátu stál aj Ing. Vladimír Miroššay

Pri vzniku Košického exarchátu stál aj Ing. Vladimír Miroššay

Košice, 15. máj (TSKE) Rok 2017 je pre Gréckokatolícku eparchiu v Košiciach Rokom výročí. A keďže Cirkev nie je neosobná organizácia, ale spoločenstvo veriacich, v rámci tohto roka si eparchia spomína aj na všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom stáli pri jej začiatkoch. Jednou z takýchto osobností je Ing. Vladimír Miroššay, od ktorého smrti v týchto dňoch uplynulo päť rokov.

Vladyka Milan Chautur sa pri príležitosti odpustovej slávnosti stretol s rodákmi vo Veľkej Poľane

Vladyka Milan Chautur sa pri príležitosti odpustovej slávnosti stretol s rodákmi vo Veľkej Poľane

Košice, 15. máj (TSKE) V nedeľu o Samaritánke pri príležitosti odpustovej slávnosti slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR archijerejsjkú svätú liturgiu vo svojej rodnej ale už zaniknutej obci Veľká Poľana v národom parku Poloniny. Pri tejto príležitosti sa každoročne, a inak tomu nebolo ani v tento rok, stretávajú rodáci z tohto kraja.

METROPOLITNÉ KOLO PROJEKTU VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ 2016/2017

METROPOLITNÉ KOLO PROJEKTU VÝCHODNÍ SVÄTÍ PRE SÚČASNOSŤ 2016/2017

Popri Biblickej súťaži a Biblickej olympiáde či výtvarnej súťaži Biblia očami detí a mládeže katechetické úrady gréckokatolíckych eparchií Prešovskej metropolie organizovali pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

Na Túru s vladykom Milanom Chauturom išlo približne 800 ľudí

Na Túru s vladykom Milanom Chauturom išlo približne 800 ľudí

Košice, 13. máj (TSKE) Na akciu „Túra s vladykom Milanom“ prišlo trinásť autobusov a niekoľko desiatok áut, aby spoznali krásnu krajinu Východného Slovenska. Tentokrát bola túra o to špeciálnejšia, že sa konala v roku výročí Košickej eparchie, ktorá slávi 230 rokov od vzniku Košického vikariátu, 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ale aj osobné výročia vladyku Milana ako šesťdesiat rokov života či 25 rokov biskupskej služby.

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach oslavovala sviatok svojho patróna

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach oslavovala sviatok svojho patróna

Slávnostný deň - 11.mája prežívala Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach na sídlisku Ťahanovce oslavujúc svojho patróna. Slávnostnú Božskú liturgiu vo farskej cerkvi blažených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ...

Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropólie

Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropólie

Košice, 10. máj (TSKE) Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie v Biblickej súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 9.-10. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

Súťažiaci Biblickej súťaže začali program spoločnou sv. liturgiou, ktorú slávil o. Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie, spolu s o. Petrom Capom, riaditeľom katechetického úradu Prešovskej archieparchie, a ďalšími kňazmi, ktorí sprevádzali svoje družstvá na súťaži.

Ctitelia sv. Mikuláša sa modlili akatist v drevenom chráme zasväteného tomuto svätcovi v Košiciach

Ctitelia sv. Mikuláša sa modlili akatist v drevenom chráme zasväteného tomuto svätcovi v Košiciach

Košice, 10. máj (TSKE) V utorok 9.mája 2017 sa  v Košiciach stretli ctitelia sv. Mikuláša, aby sa práve v deň, keď Cirkev slávi sviatok prenesenia jeho pozostatkov z mesta Myra do juhotalianskeho mesta Bari, pomodlili k tomuto svätcovi a prenikli hlbšie do tajomstiev jeho života. Košická eparchia v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pripravila toto stretnutie v rámci Roka výročí Košickej eparchie.

Vladyka Milan navštívil farnosť Poruba pod Vihorlatom

Vladyka Milan navštívil farnosť Poruba pod Vihorlatom

Košice, 09. máj (TSKE) V Nedeľu o porazenom navštívil košický eparcha Milan Chautur CSsR farnosť Poruba pod Vihorlatom pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. apoštola a evanjelistu Marka.

125. výročie založenia Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku

Košice, 09. máj (TSKE) Dňa 8. mája 2017 si Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku pripomenula 125. výročie jej založenia na západnej Ukrajine a 70. výročie zriadenia Viceprovincie Svätého Ducha na Slovensku. Oslava jubileí sa konala v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa za účasti štyroch biskupov, asi 40 kňazov, generálnej predstavenej Terezy z Ríma, primátorky mesta Prešov, sestier z Ukrajiny, Poľska a Srbska, ako aj početných veriacich z rodín sestier, priateľov a dobrodincov.

Slovenskí biskupi poďakovali za službu apoštolského nuncia Maria Giordanu

Slovenskí biskupi poďakovali za službu apoštolského nuncia Maria Giordanu

Marianka 2. mája (TK KBS) V Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke dnes apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana slávil so slovenskými biskupmi ďakovnú svätú omšu za 9 rokov, ktoré prežil v službe Svätému Otcovi na Slovensku. Spolu s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľnými sestrami a prítomnými veriacimi sa modlil za Božie požehnanie pre slovenskú cirkev, s ktorou ho spojilo záverečné obdobie jeho vyše 40-ročnej diplomatickej služby.

S vladykom Milanom Chauturom šľapalo do pedálov bicykla vyše 230 mladých

S vladykom Milanom Chauturom šľapalo do pedálov bicykla vyše 230 mladých

Košice, 02 máj (TSKE) už v poradí piata z novodobých cyklotúr s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchiálnym biskupom, sa niesla v duchu stého výročia zjavení Bohorodičky vo Fatime.

VLADYKA MILAN CHAUTUR POSVÄTIL KAPLNKU SV. ARCHANJELA MICHALA V RUSKOVCIACH

VLADYKA MILAN CHAUTUR POSVÄTIL KAPLNKU SV. ARCHANJELA MICHALA V RUSKOVCIACH

Košice, 01. máj (TSKE) Košický eparcha, vladyka Milan Chautur CSsR, navštívil v poslednú aprílovú nedeľu filiálny chrám sv. Petra a Pavla v Ruskovciach, kde na miestnom cintoríne posvätil kaplnku sv. archanjela Michala.

V. ročník Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl

V. ročník Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl

Košice, 28. apríl (TSKE) Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach organizovala už po piatykrát Medzinárodnú prehliadku talentov z cirkevných škôl. V dňoch 25. – 28. apríla sa v Košiciach stretlo 282 mladých spevákov, tanečníkov, recitátorov, hudobníkov ...

Eparchiálne kolo biblických súťaží

Eparchiálne kolo biblických súťaží

Košice, 27. apríl (TSKE) V dňoch 25. - 26. 4. sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu Košickej eparchie uskutočnilo eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády, v ktorom súťažilo 20 družstiev z rôznych škôl. Žiaci a študenti riešili neľahké úlohy, ktoré preverili nielen ich teoretické vedomosti z Božieho slova, ale aj ich schopnosť porozumieť a pochopiť posolstvu, ktoré je vo Svätom Písme obsiahnuté.

Eparchiálne kolo biblických výtvarných súťaží v Košickej eparchii

Košice 26. apríl (TSKE) V týchto dňoch prebehlo vyhodnotenie výtvarného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ a výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. V hodnotiacej porote eparchiálneho kola bola výtvarníčka Michaela Benediková, metodička Katechetického úradu Košickej eparchie Monika Girovská a prizvaným členom bol o. Martin Mráz.

Množstvo veriacich prišlo do Sloviniek osláviť sv. veľkomučeníka Juraja na odpustovú slávnosť Košickej eparchie

Množstvo veriacich prišlo do Sloviniek osláviť sv. veľkomučeníka Juraja na odpustovú slávnosť Košickej eparchie

Na sviatok veľkomučeníka sv. Juraja, teda v nedeľu 23. apríla, vyvrcholil víkendový program odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Slovinkách.

V Prešove sa konal Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale

V Prešove sa konal Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale

Košice, 23. apríl (TSKE) Na Základnej škole Sibírska v Prešove sa v sobotu 22. apríla uskutočnil Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale, ktorý organizoval Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.

VLADYKA MILAN CHAUTUR NA SVETLÝ UTOROK NAVŠTÍVIL FILIÁLNY CHRÁM VO VYŠNÝCH REMETOCH

VLADYKA MILAN CHAUTUR NA SVETLÝ UTOROK NAVŠTÍVIL FILIÁLNY CHRÁM VO VYŠNÝCH REMETOCH

Košice, 19. apríl (TSKE) Na Svetlý utorok, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávil spolu s o. Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, archijerejskú sv. liturgiu v chráme vo Vyšných Remetoch, ktorý je zasvätený svätému archanjelovi Michalovi.

Vladyka Milan Chautur posvätil bohostánok a sedemramenný svietnik v Oreskom

Vladyka Milan Chautur posvätil bohostánok a sedemramenný svietnik v Oreskom

Košice, 19. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, navštívil chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Oreské, filiálky farnosti Michalovce. Vladyka slúžil večiereň Vzkriesenia, pri ktorej posvätil nový bohostánok a sedemramenný svietnik za účasti ...

Sviatky Kristovho Vzkriesenia v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Sviatky Kristovho Vzkriesenia v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Košice, 16. apríl (TSKE) Veľká sobota v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa niesla v znamení bdenia pri Kristovom hrobe vo forme modlitieb Jeruzalemskej utierne.

Veľký piatok v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Veľký piatok v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Košice, 14. apríl (TSKE) Veľkopiatkový deň prežíva východná cirkev od samého rána sprítomňovaním si Kristovho utrpenia. Už v ranných hodinách vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, viedol v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky modlitbu Veľkopiatkovej utierne - Strasti, počas ktorej sa číta dvanásť čítaní z evanjelia o Kristovej smrti a v poobedňajších hodinách predsedal liturgickej modlitbe veľkej večierne s uložením plaščenice.

Veľký štvrtok v Košickej eparchii

Veľký štvrtok v Košickej eparchii

Na Veľký štvrtok, 13. apríla 2017, sa zišli kňazi Košickej gréckokatolíckej eparchie, aby spolu so svojim biskupom, vladykom Milan Chauturom CSsR, oslávili ustanovenie Eucharistie aj  sviatosť kňazstva. Pri liturgii boli požehnané antimenzioni – plátno s vyobrazením ukladania Krista do hrobu a s relikviami svätých, ktoré sa kladie na oltár pod evanjeliár. Rovnako vladyka Milan požehnal aj myro.

Mladí gréckokatolíci Košickej eparchie sa stretli s Otcom

Mladí gréckokatolíci Košickej eparchie sa stretli  s Otcom

Košice, 10. apríl (TSKE) Okolo 250 mladých ľudí sa počas uplynulého Kvetného víkendu stretlo v Košiciach, aby si pripomenulo veľké veci, ktoré Boh vykonal v Košickej eparchii za 20 rokov jej existencie. Celé toto podujatie sa už niekoľko rokov nazýva „stretnutie s Otcom“, počas ktoré môžu mladí ľudia zakúsiť spoločenstvo s nebeským Otcom skrze spoločenstvo Cirkvi, ako aj s hlavou a otcom miestnej cirkvi, vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Kapucíni ľudovými misiami povzbudili veriacich v Trhovišti

Kapucíni ľudovými misiami povzbudili veriacich v Trhovišti

Košice, 07. apríl (TSKE) Vo farnosti Trhovište sa v dňoch 26. marca – 2. apríla konali ľudové misie, ktoré viedli bratia kapucíni z Bratislavy – o. Félix Ján Tkáč, o. Jozef Konc, o. Dezider František Alberty a brat Marián Mikuláš Veselský. Misijný program sa konal v Gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých v spomínanej farnosti.

Vladyka Milan Chautur poukazuje na jediný správny smer

Vladyka Milan Chautur poukazuje na jediný správny smer

Košice, 03. apríl (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Ako otec svojich veriacich v homílii poukázal na skutočnosť, že mnohí vládcovia a mocipáni, ktorí sa titulujú ako tí, ktorých je potrebné nasledovať, dávajú ľudom smer.

Žiaci jednotlivých protopresbyterátov Košickej eparchie si zmerali vedomosti zo Svätého Písma

Žiaci jednotlivých protopresbyterátov Košickej eparchie si zmerali vedomosti zo Svätého Písma

Košice, 29. marec (TSKE) V jednotlivých pracovných dňoch od 22. až 29. marca sa na rôznych miestach Košickej eparchie konali protopresbyterátne kolá Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťažné družstvá prihlásených škôl si zmerali svoje vedomosti v poznaní vybraných biblických kníh Starého i Nového Zákona. Výhercovia z každého protopresbyterátu sa spolu stretnú na eparchiálnom kole 25.-26. apríla na pôde biskupského úradu v Košiciach, aby sa pobili o prvenstvo a získali príležitosť postúpiť na celoslovenské kolo.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a budovu školy v Markovciach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a budovu školy v Markovciach

Košice, 26. marec (TSKE) Na Štvrtú pôstnu nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred slávením sv. liturgie v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Markovciach posvätil zreštaurovaný bohostánok, interiér a exteriér chrámu, ako aj liturgické nádoby, novozakúpenú krížovú cestu, zástavy do chrámu a analoj.

Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme bola požehnaním pre všetkých pútnikov

Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme bola požehnaním pre všetkých pútnikov

Košice, 23. marec (TSKE) Od rána 13. marca prilietavali pútnici Košickej eparchie do Svätej Zeme. Počtom asi 250 osôb boli rozdelení do piatich skupín, z ktorých posledná docestovala v utorok poobede. V prvých dňoch púte bol program skupín pochopiteľne rozdielny, čo sa však počas ďalších dní zmenilo a vo väčšej miere už pútnici navštevovali rovnaké miesta i keď neraz v rozdielnom čase. Jednotiacim bodom programu každého dňa bola však spoločná sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom, ako aj kazateľom bol košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR. Liturgický spev viedli členovia Zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach na čele so svojou dirigentkou Máriou Gofusovou.

Púť Košickej eparchie sa chýli ku koncu a k novému začiatku

Púť Košickej eparchie sa chýli ku koncu a k novému začiatku

Košice/Jeruzalem, 20. marec (TSKE) Posledný deň púte Košickej eparchie vo Svätej Zemi začala časť pútnikov návštevou melchitského patriarchálneho chrámu v Jeruzaleme, zatiaľ čo druhá časť pútnikov už odišla má letisko do Tel Avivu, odkiaľ letí späť domov.

Púť Košickej eparchie sa vracia na juh k Jeruzalemu

Púť Košickej eparchie sa vracia na juh k Jeruzalemu

Košice/Jeruzalem, 19. marec (TSKE) Na hore Tábor, na mieste, kde sa Kristus premenil pred svojimi apoštoli, slávili pútnici Košickej eparchie sv. liturgiu. Ďalej ich čakala cesta späť do Betlehema, pričom sa zastavili v Jerichu a v Betánii, ktorá je blízko Jeruzalema.

Pútnici Košickej eparchie spoznali okolie Genezaretského jazera

Pútnici Košickej eparchie spoznali okolie Genezaretského jazera

Košice/Jeruzalem, 18. marec (TSKE) Program pútnikov Košickej eparchie začal sv. liturgiou na mieste Tabgha, kde Kristus rozmnožil päť chlebov a dve ryby pre 5000 mužov okrem žien a detí.

Košická púť po Svätej Zemi pokračuje cestou do Nazareta

Košická púť po Svätej Zemi pokračuje cestou do Nazareta

Košice/Jeruzalem, 17. marec (TSKE) Už skoro ráno vyrazili pútnici Košickej eparchie na cestu do Nazareta. Cestou sa zastavili v Cezarei Prímorskej, kde sv. Peter pokrstil prvého pohana, aby spoznali vtedajšiu krásu mesta vybudovaného Herodesom Veľkým.

Púť Košickej eparchie pokračuje prehliadkou Jeruzalema

Púť Košickej eparchie pokračuje prehliadkou Jeruzalema

Košice/Jeruzalem, 16. marec (TSKE) Miesta posledných Kristových dní boli na programe pútnikov Košickej eparchie. Deň začali sv. liturgiou v Bazilike Agónie v Getsemanskej záhrade. Následne navštívili chrám odkiaľ Kristus zostupoval do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu a pomodlili sa Otčenáš na mieste, kde ho Kristus učil svojich apoštolov.

Púť Košickej eparchie sa presúva z Betlehema do Jeruzalema

Púť Košickej eparchie sa presúva z Betlehema do Jeruzalema

Košice/Jeruzalem, 15. Marec (TSKE) Program ďalšieho dňa začal sv. liturgiou v kaplnke pri Bazilike Božieho narodenia, kde si pútnici následne bozkom uctili miesto narodenia Ježiša Krista a atmosféra vnímania Božej prítomnosti sa umocnila spevom koledy a slávnostného liturgického spevu "S nami Boh".

Pútnici z Košickej eparchie docestovali do Svätej Zeme

Pútnici z Košickej eparchie docestovali do Svätej Zeme

Košice/Jeruzalem, 14. marec (TSKE) Od pondelkového rána 13. marca, prilietavali pútnici z Košickej eparchie do Svätej Zeme. Počtom okolo 250 osôb boli rozdelení do niekoľkých skupín, z ktorých posledná docestovala v utorok poobede.

Čas rodiny vo farnosti Košice – Ťahanovce

Čas rodiny vo farnosti Košice – Ťahanovce

Druhá pôstna nedeľa sa pre farnosť Košice – Ťahanovce stala časom rodiny, lebo privítala v svojom chráme otca. Ťahanovskú farnosť túto nedeľu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby slávil s touto farskou rodinnou sv. liturgiu a aby ju povzbudil svojou prítomnosťou a slovom.

Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

V gréckokatolíckej farnosti Falkušovce v dňoch od 4. do 12. marca 2017 sa po 73. rokoch konali ľudové sväté misie. Tento požehnaný čas mohli veriaci prežívať v prítomnosti otcov misionárov redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Atanáza Daniela Mandzáka CSsR. Konať túto službu pre farnosť ich pozval správca farnosti Emil Zorvan.

Gréckokatolícki miništranti zo Spiša prežili prázdniny na duchovných cvičeniach v Stropkove

Gréckokatolícki miništranti zo Spiša prežili prázdniny na duchovných cvičeniach v Stropkove

Košice 09. marec (TSKE) Cez jarné prázdniny sa miništranti spišskonovoveského protopresbyterátu stretli na duchovných cvičeniach v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Tieto duchovné cvičenia pre miništrantov viedol o. František Engel, kaplán v Spišskej Novej Vsi.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Dargovských hrdinov

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Dargovských hrdinov

Košice, 06. marec (TSKE) V duchu viacročnej tradície aj na začiatku tohto roka navštívil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR veriacich na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. V prvú pôstnu nedeľu, v tzv. nedeľu ortodoxie, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Božej Múdrosti.

Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote v Michalovciach vyzýval k dokonalosti

Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote v Michalovciach vyzýval k dokonalosti

Košice, 06. marec (TSKE) Aj začiatkom marca slávili veriaci Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach fatimskú sobotu. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Vladyka John Kudrick posvätil bohostánok v Strede nad Bodrogom

Vladyka John Kudrick posvätil bohostánok v Strede nad Bodrogom

Košice, 02. marec (TSKE) Do farnosti Streda nad Bodrogom zavítal 24. februára vo večerných hodinách vzácny hosť, vladyka John Kudrick, emeritný biskup Gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Pred sv. liturgiou požehnal nový bohostánok, dielo miestneho rezbára Erika Stelu.

Vladyka Milan Chautur sa zúčastnil kajúcej procesie s pápežom Františkom

Vladyka Milan Chautur sa zúčastnil kajúcej procesie s pápežom Františkom

Rím/Košice, 01. marec (TSKE) V dňoch 28. februára až 3. marca vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa účastní pracovnej cesty v Ríme. Pri tejto príležitosti sa vladyka Milan v popolcovú stredu zúčastnil aj kajúcej procesie, ktorej predsedal pápež František.

Košická eparchia oslavuje štyri vzácne výročia

Košická eparchia oslavuje štyri vzácne výročia

Košice, 26. február (TSKE) V nedeľu 26. februára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal slávnostnej archijerejskej svätej liturgii, ktorá sa niesla v duchu vďačnosti za štyri významné medzníky, ktoré si Košická eparchia v roku 2017 pripomína.

V tomto roku uplynulo 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevským biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ktorý je priamym predchodcom Košickej eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan Chautur pripomína dvadsiate piate výročie svojej biskupskej chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje svoje životné jubileum – 60 rokov života.

Kňazský deň Košickej eparchie sa niesol v znamení osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu

Kňazský deň Košickej eparchie sa niesol v znamení osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu

Košice, 25. február (TSKE) Pri príležitosti osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, sa kňazi v poslednú februárovú sobotu zúčastnili kňazského dňa, ktorý tentokrát prebiehal v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach. Stretnutia sa pri tejto slávnostnej príležitosti zúčastnili kňazi spolu s celými svojimi rodinami.

Gréckokatolícki kňazi reprezentujú Slovensko na Majstrovstvách Európy kňazov vo futbale v Chorvátsku

Gréckokatolícki kňazi reprezentujú Slovensko na Majstrovstvách Európy kňazov vo futbale v Chorvátsku

Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 20.-24.februára sa v chorvátskom meste Vukovar konajú 11. Majstrovstvá Európy kňazov vo futbale. Aj tento krát našu krajinu zastupuje družstvo kňazov tvorené z Košickej eparchie a Presovskej archieparchie.

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Košice, 21. február (TSKE) V utorok 21. februára 2017 uplynulo 20 rokov od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie. V tento deň bola zverejnená bula Ecclesiales communitates, ktorou pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie, zriadil na Slovensku novú cirkevnoprávnu jednotku – apoštolský exarchát. Na jeho čelo bol menovaný dovtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie, vladyka Milan Chautur CSsR.

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi konal karneval pri príležitosti 20. výročia farnosti. S nádhernými maskami od výmyslu sveta sa predstavilo takmer 80 detí, ktoré spolu s ich rodičmi a starými rodičmi počas programu zabával kúzelník Wolf ...

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Košice, 17. február (TSKE) V rámci jubilea Košickej eparchie, ktorá v mesiaci február slávi 20. výročie od svojho kreovania, sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove konali Sväté misie. V dňoch 13. až 16. februára redemptoristi z Michaloviec pod vedením o. Miroslava Bujdoša CSsR. a brata Gorazda Figuru CSsR., spolu s ďalšími dobrovoľníkmi viedli tieto misie pre približne tristo žiakov a zamestnancov školy.

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Košice, 16. február (TSKE) V stredu 15. februára, sa v priestoroch Eparchiálneho úradu Košickej eparchie stretli mladí, aby sa započúvali do prednášky o Teológii tela sv. Jána Pavla II. Išlo už o druhé stretnutie v tomto akademickom roku, ktoré spolu pripravili mladí z hnutia Focolare v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Košice, 16. február (TSKE) V utorok 14. februára, na sviatok Odchodu do večnosti prepodobného Konštantína–Cyrila, apoštola Slovanov, sa mladí vysokoškoláci k Košíc stretli na liturgii sv. Jána Zlatoústeho slávenú v cirkevnoslovanskom jazyku. Liturgiu pripravili mladí z o. z. Molody Rusyny v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Košice, 13. február (TSKE) V nedeľu 12. februára navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad Jazerom.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Košice, 08. február (TSKE) Katechéti Košickej eparchie sa 7. 2. 2017 zúčastnili na metodickom seminári na eparchiálnom úrade v Košiciach, kde rozoberali tému „Vyučovanie náboženskej výchovy v skupinách tvorených z viacerých ročníkov.“

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 06. február (TSKE) V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Košice, 02. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby vo vzájomnej jednote slávili svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Košice, 31. január (TSKE) Farnosť Závadka v posledný januárový víkend privítala preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchu. Vladyka počas celého víkendu obohacoval veriacich svojimi homíliami a príhovormi, v ktorých upriamoval pozornosť k životu v pravde, k láske k Bohu a blížnemu. Povzbudzoval k vzájomnému odpúšťaniu a k odsúdeniu hriechu, nie však hriešnika.

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Košice, 31. január (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie slávil na sviatok Troch svätých svätiteľov Deň učiteľov so svojimi pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Košickej eparchie boli vybraní zamestnanci ocenení za ich obetavú prácu.

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Košice, 17. január (TSKE) Po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a palubovky, bola po viac ako roku, znovuotvorená budova telocvične Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove. S výraznou podporou štátnej dotácie z rezervy vlády SR sa podarilo zrenovovať obidve miestnosti telocvične, ktoré 16. januára slávnostne požehnal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Košice, 15. január (TSKE) V nedeľu si veriaci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach pripomenuli poklonu úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Každoročnú spomienku na väznenie ich patróna tento rok slávili archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Košice, 09. január (TSKE) Prvú fatimskú sobotu v tomto roku 2017, liturgicky mal na starosti michalovský protopresbyterát. Začala sa modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala modlitba tretej hodinky a krátka katechéza na tému: Výzva k viere, poklone, nádeji, láske a k odpusteniu.

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Košice, 07. január (TSKE) Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa začali 5. januára 2017 modlitbou Kráľovských časov v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Modlitba bola prepletená čítaniami starozákonných prorokov o prísľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej zmluvy, skrze ktorú Boh sa zaväzuje zostať pri svojom ľude ( Iz 35, 1 – 10; Iz 1, 16 – 20. Iz 12, 3 – 6; Iz 49, 8 – 15).

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Poďakovať Bohu za prežitý rok prišli košickí gréckokatolícki veriaci do katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na svätú liturgiu, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

1 , 2 , 3 , 4


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka