Slava Isusu Christu !

Udalosti v našej eparchii

Veriaci farnosti Slovinky sa stretli pod krížom

Košice, 25. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre veriacich farnosti Slovinky už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich.  V nedeľu 17. septembra  sa takto veriaci východného a západné

Slávnostná posviacka prestola a ikonostasu v kaplnke sestier baziliánok v Sečovciach

Košice, 25. september (TSKE) V sobotu  23. septembra 2023 arcibiskup Cyril Vasiľ SJ posvätil v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach nový prestol (oltár) a ikonostas. V homílii  vladyka Cyril upriamil pozornosť na úctu k duchovnému chrámu a prestolu, ktorým sa pri krste stáva každý človek. Zároveň pozval všetkých pr...

Začiatok nového školského roka v Jovse

Košice, 22. september (TSKE) Dňa 6. septembra sa žiaci a učitelia Základnej školy v Jovse, zúčastnili na sv. liturgii, pri ktorej prosili Všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie do nového školského roka a tiež o dary Svätého Ducha pri plnení svojich školských úloh. Na záver sv. liturgie bolo požehnanie žiakov, zvlášť ...

Púť do Svätej zeme pri príležitosti 1160.výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Košice, 22. september (TSKE) Farnosti Nižný Žipov a Zemplínske Hradište zorganizovali farskú púť do Svätej Zeme a Jordánska v dňoch 12.- 21. septembra pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa pokladajú za zakladateľov byzantskej cirkvi na našom území. V zemi, ktorá je trikrát svätá, mohli vnímať ...

Vladyka Fülöp Kocsis navštívil gréckokatolícku farnosť Trebišov

Košice, 19. september (TSKE)Dňa 17. septembra farnosť Trebišov navštívil vladyka  Fülöp Kocsis – arcibiskup a metropolita z Maďarska. Jeho návšteva bola  príležitosťou bližšie spoznať osobnosť gréckokatolíckej cirkvi zo susednej krajiny tohto formátu. Vo svojej homílii sa vladyka sústredil na dôležitosť viery v živote ...

Odkazy

Eparchia Košice


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Eparchia Košice


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Schematizmus


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ