Udalosti v našej eparchii

Posvätili nástenné ikony obnovenej katedrály v Miskolci

Košice, 25. január (TSKE)  V nedeľu, 23. januára sa konala posviacka obnoveného interiéru katedrály v Miskolci. Najviditeľnejším prvkom reštaurácie je 72 ikon na stenách katedrály, zhotovených v postbyzantskom štýle. Fresky boli napísané (namaľované) podľa kanonických pravidiel východného obradu. Na strope a stropný

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 24. - 30. január 2022

Pondelok 24. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 25. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 26. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 27. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda  Piatok 28. január  Košice - Eparchiálny úrad – agenda Nedeľa 30. január ...

Počet gréckokatolíckych veriacich v porovnaní so sčítaním v roku 2011 narástol

Košice 20. január (TSKE) Vo štvrtok 20. januára boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 týkajúce sa náboženského zloženia obyvateľstva. V porovnaní s predchádzajúcim sčítaním v roku 2011 narástol počet gréckokatolíkov na Slovensku o 5,5 percenta. K výsledkom sčítania sa vyjadrili aj najvyšší

Mukačevská eparchia vyznamenala arcibiskupa Vasiľa radom III. stupňa hieromučeníka Tedora Romžu

Košice 20. január (TSKE) Na sviatok Svätého Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára, 19. januára, predsedal slávnostnej archijerejskej liturgii v katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Užhorode vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup. Do našej susednej a zároveň materskej eparchie prišiel n...

Vladyka Cyril oslávil vo farnosti Košice-Terasa tzv. „malý odpust“

Košice 17. január (TSKE) V nedeľu 16. januára vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú v Gréckokatolíckom chráme svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla vo farnosti Košice – Západ. Spoločne s veriacimi tak oslávil tzv. „malý odpust“, pri príležitosti sviatku Pokl...

Aktuálne

Synoda 2021-2023


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ