Gréckokatolícka eparchia Košice


ROK MILOSRDENSTVA

Aktuality

Množstvo veriacich prišlo do Sloviniek osláviť sv. veľkomučeníka Juraja na odpustovú slávnosť Košickej eparchie

Množstvo veriacich prišlo do Sloviniek osláviť sv. veľkomučeníka Juraja na odpustovú slávnosť Košickej eparchie

Na sviatok veľkomučeníka sv. Juraja, teda v nedeľu 23. apríla, vyvrcholil víkendový program odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Slovinkách.

V Prešove sa konal Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale

V Prešove sa konal Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale

Košice, 23. apríl (TSKE) Na Základnej škole Sibírska v Prešove sa v sobotu 22. apríla uskutočnil Celoslovenský turnaj kňazských seminárov v halovom futbale, ktorý organizoval Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča.

VLADYKA MILAN CHAUTUR NA SVETLÝ UTOROK NAVŠTÍVIL FILIÁLNY CHRÁM VO VYŠNÝCH REMETOCH

VLADYKA MILAN CHAUTUR NA SVETLÝ UTOROK NAVŠTÍVIL FILIÁLNY CHRÁM VO VYŠNÝCH REMETOCH

Košice, 19. apríl (TSKE) Na Svetlý utorok, vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha slávil spolu s o. Michalom Baranom, administrátorom farnosti Vyšná Rybnica, archijerejskú sv. liturgiu v chráme vo Vyšných Remetoch, ktorý je zasvätený svätému archanjelovi Michalovi.

Vladyka Milan Chautur posvätil bohostánok a sedemramenný svietnik v Oreskom

Vladyka Milan Chautur posvätil bohostánok a sedemramenný svietnik v Oreskom

Košice, 19. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, navštívil chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Oreské, filiálky farnosti Michalovce. Vladyka slúžil večiereň Vzkriesenia, pri ktorej posvätil nový bohostánok a sedemramenný svietnik za účasti ...

Sviatky Kristovho Vzkriesenia v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Sviatky Kristovho Vzkriesenia v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Košice, 16. apríl (TSKE) Veľká sobota v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach sa niesla v znamení bdenia pri Kristovom hrobe vo forme modlitieb Jeruzalemskej utierne.

Veľký piatok v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Veľký piatok v katedrálnom chráme Košickej eparchie

Košice, 14. apríl (TSKE) Veľkopiatkový deň prežíva východná cirkev od samého rána sprítomňovaním si Kristovho utrpenia. Už v ranných hodinách vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, viedol v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky modlitbu Veľkopiatkovej utierne - Strasti, počas ktorej sa číta dvanásť čítaní z evanjelia o Kristovej smrti a v poobedňajších hodinách predsedal liturgickej modlitbe veľkej večierne s uložením plaščenice.

Veľký štvrtok v Košickej eparchii

Veľký štvrtok v Košickej eparchii

Na Veľký štvrtok, 13. apríla 2017, sa zišli kňazi Košickej gréckokatolíckej eparchie, aby spolu so svojim biskupom, vladykom Milan Chauturom CSsR, oslávili ustanovenie Eucharistie aj  sviatosť kňazstva. Pri liturgii boli požehnané antimenzioni – plátno s vyobrazením ukladania Krista do hrobu a s relikviami svätých, ktoré sa kladie na oltár pod evanjeliár. Rovnako vladyka Milan požehnal aj myro.

Mladí gréckokatolíci Košickej eparchie sa stretli s Otcom

Mladí gréckokatolíci Košickej eparchie sa stretli  s Otcom

Košice, 10. apríl (TSKE) Okolo 250 mladých ľudí sa počas uplynulého Kvetného víkendu stretlo v Košiciach, aby si pripomenulo veľké veci, ktoré Boh vykonal v Košickej eparchii za 20 rokov jej existencie. Celé toto podujatie sa už niekoľko rokov nazýva „stretnutie s Otcom“, počas ktoré môžu mladí ľudia zakúsiť spoločenstvo s nebeským Otcom skrze spoločenstvo Cirkvi, ako aj s hlavou a otcom miestnej cirkvi, vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom.

Kapucíni ľudovými misiami povzbudili veriacich v Trhovišti

Kapucíni ľudovými misiami povzbudili veriacich v Trhovišti

Košice, 07. apríl (TSKE) Vo farnosti Trhovište sa v dňoch 26. marca – 2. apríla konali ľudové misie, ktoré viedli bratia kapucíni z Bratislavy – o. Félix Ján Tkáč, o. Jozef Konc, o. Dezider František Alberty a brat Marián Mikuláš Veselský. Misijný program sa konal v Gréckokatolíckom chráme Všetkých svätých v spomínanej farnosti.

Vladyka Milan Chautur poukazuje na jediný správny smer

Vladyka Milan Chautur poukazuje na jediný správny smer

Košice, 03. apríl (TSKE) V piatu pôstnu nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Ako otec svojich veriacich v homílii poukázal na skutočnosť, že mnohí vládcovia a mocipáni, ktorí sa titulujú ako tí, ktorých je potrebné nasledovať, dávajú ľudom smer.

Žiaci jednotlivých protopresbyterátov Košickej eparchie si zmerali vedomosti zo Svätého Písma

Žiaci jednotlivých protopresbyterátov Košickej eparchie si zmerali vedomosti zo Svätého Písma

Košice, 29. marec (TSKE) V jednotlivých pracovných dňoch od 22. až 29. marca sa na rôznych miestach Košickej eparchie konali protopresbyterátne kolá Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťažné družstvá prihlásených škôl si zmerali svoje vedomosti v poznaní vybraných biblických kníh Starého i Nového Zákona. Výhercovia z každého protopresbyterátu sa spolu stretnú na eparchiálnom kole 25.-26. apríla na pôde biskupského úradu v Košiciach, aby sa pobili o prvenstvo a získali príležitosť postúpiť na celoslovenské kolo.

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a budovu školy v Markovciach

Vladyka Milan Chautur posvätil obnovený chrám a budovu školy v Markovciach

Košice, 26. marec (TSKE) Na Štvrtú pôstnu nedeľu vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, pred slávením sv. liturgie v chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Markovciach posvätil zreštaurovaný bohostánok, interiér a exteriér chrámu, ako aj liturgické nádoby, novozakúpenú krížovú cestu, zástavy do chrámu a analoj.

Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme bola požehnaním pre všetkých pútnikov

Púť Košickej eparchie do Svätej Zeme bola požehnaním pre všetkých pútnikov

Košice, 23. marec (TSKE) Od rána 13. marca prilietavali pútnici Košickej eparchie do Svätej Zeme. Počtom asi 250 osôb boli rozdelení do piatich skupín, z ktorých posledná docestovala v utorok poobede. V prvých dňoch púte bol program skupín pochopiteľne rozdielny, čo sa však počas ďalších dní zmenilo a vo väčšej miere už pútnici navštevovali rovnaké miesta i keď neraz v rozdielnom čase. Jednotiacim bodom programu každého dňa bola však spoločná sv. liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom, ako aj kazateľom bol košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR. Liturgický spev viedli členovia Zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach na čele so svojou dirigentkou Máriou Gofusovou.

Púť Košickej eparchie sa chýli ku koncu a k novému začiatku

Púť Košickej eparchie sa chýli ku koncu a k novému začiatku

Košice/Jeruzalem, 20. marec (TSKE) Posledný deň púte Košickej eparchie vo Svätej Zemi začala časť pútnikov návštevou melchitského patriarchálneho chrámu v Jeruzaleme, zatiaľ čo druhá časť pútnikov už odišla má letisko do Tel Avivu, odkiaľ letí späť domov.

Púť Košickej eparchie sa vracia na juh k Jeruzalemu

Púť Košickej eparchie sa vracia na juh k Jeruzalemu

Košice/Jeruzalem, 19. marec (TSKE) Na hore Tábor, na mieste, kde sa Kristus premenil pred svojimi apoštoli, slávili pútnici Košickej eparchie sv. liturgiu. Ďalej ich čakala cesta späť do Betlehema, pričom sa zastavili v Jerichu a v Betánii, ktorá je blízko Jeruzalema.

Pútnici Košickej eparchie spoznali okolie Genezaretského jazera

Pútnici Košickej eparchie spoznali okolie Genezaretského jazera

Košice/Jeruzalem, 18. marec (TSKE) Program pútnikov Košickej eparchie začal sv. liturgiou na mieste Tabgha, kde Kristus rozmnožil päť chlebov a dve ryby pre 5000 mužov okrem žien a detí.

Košická púť po Svätej Zemi pokračuje cestou do Nazareta

Košická púť po Svätej Zemi pokračuje cestou do Nazareta

Košice/Jeruzalem, 17. marec (TSKE) Už skoro ráno vyrazili pútnici Košickej eparchie na cestu do Nazareta. Cestou sa zastavili v Cezarei Prímorskej, kde sv. Peter pokrstil prvého pohana, aby spoznali vtedajšiu krásu mesta vybudovaného Herodesom Veľkým.

Púť Košickej eparchie pokračuje prehliadkou Jeruzalema

Púť Košickej eparchie pokračuje prehliadkou Jeruzalema

Košice/Jeruzalem, 16. marec (TSKE) Miesta posledných Kristových dní boli na programe pútnikov Košickej eparchie. Deň začali sv. liturgiou v Bazilike Agónie v Getsemanskej záhrade. Následne navštívili chrám odkiaľ Kristus zostupoval do Jeruzalema na Kvetnú nedeľu a pomodlili sa Otčenáš na mieste, kde ho Kristus učil svojich apoštolov.

Púť Košickej eparchie sa presúva z Betlehema do Jeruzalema

Púť Košickej eparchie sa presúva z Betlehema do Jeruzalema

Košice/Jeruzalem, 15. Marec (TSKE) Program ďalšieho dňa začal sv. liturgiou v kaplnke pri Bazilike Božieho narodenia, kde si pútnici následne bozkom uctili miesto narodenia Ježiša Krista a atmosféra vnímania Božej prítomnosti sa umocnila spevom koledy a slávnostného liturgického spevu "S nami Boh".

Pútnici z Košickej eparchie docestovali do Svätej Zeme

Pútnici z Košickej eparchie docestovali do Svätej Zeme

Košice/Jeruzalem, 14. marec (TSKE) Od pondelkového rána 13. marca, prilietavali pútnici z Košickej eparchie do Svätej Zeme. Počtom okolo 250 osôb boli rozdelení do niekoľkých skupín, z ktorých posledná docestovala v utorok poobede.

Čas rodiny vo farnosti Košice – Ťahanovce

Čas rodiny vo farnosti Košice – Ťahanovce

Druhá pôstna nedeľa sa pre farnosť Košice – Ťahanovce stala časom rodiny, lebo privítala v svojom chráme otca. Ťahanovskú farnosť túto nedeľu navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, aby slávil s touto farskou rodinnou sv. liturgiu a aby ju povzbudil svojou prítomnosťou a slovom.

Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

V gréckokatolíckej farnosti Falkušovce v dňoch od 4. do 12. marca 2017 sa po 73. rokoch konali ľudové sväté misie. Tento požehnaný čas mohli veriaci prežívať v prítomnosti otcov misionárov redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Atanáza Daniela Mandzáka CSsR. Konať túto službu pre farnosť ich pozval správca farnosti Emil Zorvan.

Gréckokatolícki miništranti zo Spiša prežili prázdniny na duchovných cvičeniach v Stropkove

Gréckokatolícki miništranti zo Spiša prežili prázdniny na duchovných cvičeniach v Stropkove

Košice 09. marec (TSKE) Cez jarné prázdniny sa miništranti spišskonovoveského protopresbyterátu stretli na duchovných cvičeniach v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Tieto duchovné cvičenia pre miništrantov viedol o. František Engel, kaplán v Spišskej Novej Vsi.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Dargovských hrdinov

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Dargovských hrdinov

Košice, 06. marec (TSKE) V duchu viacročnej tradície aj na začiatku tohto roka navštívil košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR veriacich na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. V prvú pôstnu nedeľu, v tzv. nedeľu ortodoxie, slávil archijerejskú svätú liturgiu v chráme Božej Múdrosti.

Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote v Michalovciach vyzýval k dokonalosti

Vladyka Milan Chautur na fatimskej sobote v Michalovciach vyzýval k dokonalosti

Košice, 06. marec (TSKE) Aj začiatkom marca slávili veriaci Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach fatimskú sobotu. Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Vladyka John Kudrick posvätil bohostánok v Strede nad Bodrogom

Vladyka John Kudrick posvätil bohostánok v Strede nad Bodrogom

Košice, 02. marec (TSKE) Do farnosti Streda nad Bodrogom zavítal 24. februára vo večerných hodinách vzácny hosť, vladyka John Kudrick, emeritný biskup Gréckokatolíckej eparchie Parma v USA. Pred sv. liturgiou požehnal nový bohostánok, dielo miestneho rezbára Erika Stelu.

Vladyka Milan Chautur sa zúčastnil kajúcej procesie s pápežom Františkom

Vladyka Milan Chautur sa zúčastnil kajúcej procesie s pápežom Františkom

Rím/Košice, 01. marec (TSKE) V dňoch 28. februára až 3. marca vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, sa účastní pracovnej cesty v Ríme. Pri tejto príležitosti sa vladyka Milan v popolcovú stredu zúčastnil aj kajúcej procesie, ktorej predsedal pápež František.

Košická eparchia oslavuje štyri vzácne výročia

Košická eparchia oslavuje štyri vzácne výročia

Košice, 26. február (TSKE) V nedeľu 26. februára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach predsedal slávnostnej archijerejskej svätej liturgii, ktorá sa niesla v duchu vďačnosti za štyri významné medzníky, ktoré si Košická eparchia v roku 2017 pripomína.

V tomto roku uplynulo 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevským biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ktorý je priamym predchodcom Košickej eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan Chautur pripomína dvadsiate piate výročie svojej biskupskej chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje svoje životné jubileum – 60 rokov života.

Kňazský deň Košickej eparchie sa niesol v znamení osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu

Kňazský deň Košickej eparchie sa niesol v znamení osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu

Košice, 25. február (TSKE) Pri príležitosti osláv dvadsiateho výročia vzniku Košického exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, sa kňazi v poslednú februárovú sobotu zúčastnili kňazského dňa, ktorý tentokrát prebiehal v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach. Stretnutia sa pri tejto slávnostnej príležitosti zúčastnili kňazi spolu s celými svojimi rodinami.

Gréckokatolícki kňazi reprezentujú Slovensko na Majstrovstvách Európy kňazov vo futbale v Chorvátsku

Gréckokatolícki kňazi reprezentujú Slovensko na Majstrovstvách Európy kňazov vo futbale v Chorvátsku

Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 20.-24.februára sa v chorvátskom meste Vukovar konajú 11. Majstrovstvá Európy kňazov vo futbale. Aj tento krát našu krajinu zastupuje družstvo kňazov tvorené z Košickej eparchie a Presovskej archieparchie.

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

Košice, 21. február (TSKE) V utorok 21. februára 2017 uplynulo 20 rokov od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie. V tento deň bola zverejnená bula Ecclesiales communitates, ktorou pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie, zriadil na Slovensku novú cirkevnoprávnu jednotku – apoštolský exarchát. Na jeho čelo bol menovaný dovtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie, vladyka Milan Chautur CSsR.

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Karneval v gréckokatolíckej farnosti Spišská Nová Ves

Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa vo farnosti Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi konal karneval pri príležitosti 20. výročia farnosti. S nádhernými maskami od výmyslu sveta sa predstavilo takmer 80 detí, ktoré spolu s ich rodičmi a starými rodičmi počas programu zabával kúzelník Wolf ...

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove sa tešila misiám otcov redemptoristov

Košice, 17. február (TSKE) V rámci jubilea Košickej eparchie, ktorá v mesiaci február slávi 20. výročie od svojho kreovania, sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove konali Sväté misie. V dňoch 13. až 16. februára redemptoristi z Michaloviec pod vedením o. Miroslava Bujdoša CSsR. a brata Gorazda Figuru CSsR., spolu s ďalšími dobrovoľníkmi viedli tieto misie pre približne tristo žiakov a zamestnancov školy.

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Sv. Ján Pavol II. spojil v Košiciach mladých na začiatku nového semestra

Košice, 16. február (TSKE) V stredu 15. februára, sa v priestoroch Eparchiálneho úradu Košickej eparchie stretli mladí, aby sa započúvali do prednášky o Teológii tela sv. Jána Pavla II. Išlo už o druhé stretnutie v tomto akademickom roku, ktoré spolu pripravili mladí z hnutia Focolare v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Na vysokoškolských internátoch po stopách sv. Konštantína-Cyrila a Metoda

Košice, 16. február (TSKE) V utorok 14. februára, na sviatok Odchodu do večnosti prepodobného Konštantína–Cyrila, apoštola Slovanov, sa mladí vysokoškoláci k Košíc stretli na liturgii sv. Jána Zlatoústeho slávenú v cirkevnoslovanskom jazyku. Liturgiu pripravili mladí z o. z. Molody Rusyny v spolupráci s UNIPASOM – Univerzitnou pastoráciou Košickej eparchie.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Košice – Nad Jazerom

Košice, 13. február (TSKE) V nedeľu 12. februára navštívil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne na košickom sídlisku Nad Jazerom.

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Katechéti Košickej eparchie rozoberali problém vyučovania skupiny žiakov z viacerých ročníkov

Košice, 08. február (TSKE) Katechéti Košickej eparchie sa 7. 2. 2017 zúčastnili na metodickom seminári na eparchiálnom úrade v Košiciach, kde rozoberali tému „Vyučovanie náboženskej výchovy v skupinách tvorených z viacerých ročníkov.“

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Osoby zasväteného života gréckokatolíckych rehoľných spoločenstiev na území Košickej eparchie sa stretli s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 06. február (TSKE) V Bazilike minor v Michalovciach sa na februárovej fatimskej sobote zúčastnili zasvätené osoby rehoľných komunít na území Košickej eparchie a následne sa stretli s miestnym košickým eparchom vladykom Milanom Chauturom CSsR. Program začal modlitbou posvätného ruženca, ktorý viedli Sestry služobnice z Michaloviec. Nasledovala modlitba tretej hodinky a po nej prednáška, ktorú pripravila a predniesla sestra Naukracia Zavacká OSBM, nová viceprovinciálna predstavená Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého.

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Vladyka Milan Chautur sa stretol s kňazmi na dôchodku

Košice, 02. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista sa košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku, aby vo vzájomnej jednote slávili svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Závadka na Spiši

Košice, 31. január (TSKE) Farnosť Závadka v posledný januárový víkend privítala preosvieteného vladyku Milana Chautura, CSsR, košického eparchu. Vladyka počas celého víkendu obohacoval veriacich svojimi homíliami a príhovormi, v ktorých upriamoval pozornosť k životu v pravde, k láske k Bohu a blížnemu. Povzbudzoval k vzájomnému odpúšťaniu a k odsúdeniu hriechu, nie však hriešnika.

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Pri príležitosti Roku výročí Košická eparchia ocenila významné osobnosti na poli eparchiálneho cirkevného školstva

Košice, 31. január (TSKE) Eparchiálny školský úrad Košickej eparchie slávil na sviatok Troch svätých svätiteľov Deň učiteľov so svojimi pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Košickej eparchie boli vybraní zamestnanci ocenení za ich obetavú prácu.

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove znovuotvorili telocvičňu školy

Košice, 17. január (TSKE) Po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a palubovky, bola po viac ako roku, znovuotvorená budova telocvične Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove. S výraznou podporou štátnej dotácie z rezervy vlády SR sa podarilo zrenovovať obidve miestnosti telocvične, ktoré 16. januára slávnostne požehnal vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup.

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Veriaci z Košickej farnosti si pripomenuli väzenie a okovy jedného zo svojich patrónov - sv. apoštola Petra

Košice, 15. január (TSKE) V nedeľu si veriaci farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach pripomenuli poklonu úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Každoročnú spomienku na väznenie ich patróna tento rok slávili archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Januárová fatimská sobota posilnila veriacich Košickej eparchie vo viere

Košice, 09. január (TSKE) Prvú fatimskú sobotu v tomto roku 2017, liturgicky mal na starosti michalovský protopresbyterát. Začala sa modlitbou sv. ruženca, po ktorej nasledovala modlitba tretej hodinky a krátka katechéza na tému: Výzva k viere, poklone, nádeji, láske a k odpusteniu.

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Oslavy sviatku Bohozjavenia v Košickej eparchii

Košice, 07. január (TSKE) Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa začali 5. januára 2017 modlitbou Kráľovských časov v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Modlitba bola prepletená čítaniami starozákonných prorokov o prísľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej zmluvy, skrze ktorú Boh sa zaväzuje zostať pri svojom ľude ( Iz 35, 1 – 10; Iz 1, 16 – 20. Iz 12, 3 – 6; Iz 49, 8 – 15).

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Do nového roka vykročila Košická eparchia prežívaním Božej blízkosti

Poďakovať Bohu za prežitý rok prišli košickí gréckokatolícki veriaci do katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky na svätú liturgiu, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

1 , 2 , 3 , 4


 

 

© Gréckokatolícka eparchia Košice, 2017.

Designed and coded by Ing. Marián Čonka