Udalosti v našej eparchii

Maďarská vláda podporí obnovu 6 chrámov Košickej eparchie

Košice 14. máj (TSKE) V utorok 11. mája 2021, sa v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Komárne stretli zástupcovia gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklósom Soltészom. Po pracovnej porade s generálnymi ...

Cena mesta Košice pre pre gréckokatolíckeho kňaza Františka Čitbaja

Košice 12. máj (TSKE) Gréckokatolícky kňaz, stavroforný protojerej otec František Čitbaj, bol ocenený cenou mesta Košice. Stalo sa tak pri príležitosti 652. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice a s tým súvisiacich osláv dňa mesta Košice. Cena mu bola udelená za významný prínos v oblasti kánonického a konfesnéh...

Pozvánka: vladyka Cyril bude sláviť liturgiu pri michalovskej rotunde

Košice 12. máj (TSKE) Zemplínske múzeum v Michalovciach sa počas víkendu 15.-16. mája 2021 pripája k medzinárodnej iniciatíve Noc múzeí a galérii. V rámci programu v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice, bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, sláviť archijerejskú sv. litur...

„Sme tu pre Teba Uchom a srdcom“, odkazuje mladým Rada pre mládež Košickej eparchie

Košice 7. máj (TSKE) „Sila, túžby, nádej, život… malá časť z mnohých vlastností mladého človeka – Teba!! A napriek tomu vo svojom vnútri môžeš zažívať pocit samoty, nepochopenia, nerozhodnosti, či zlyhania v rôznych oblastiach tvojho života. A aj v týchto chvíľach sme tu pre Teba!“ Týmito úvodnými slovami predstavuj...

Spolok sv. Cyrila a Metoda jubiluje

Košice 4. máj (TSKE) Dnes si pripomíname 80. výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu sv. Cyrila a Metoda (JSCM) v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slov...

Aktuálne

Jubilejný rok Klokočov 2020


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Vladyka Milan odpovedá


Kázne z Košickej eparchie


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

Eparchiálna púť do Ríma

NAJNOVŠIE VIDEÁ