Slava Isusu Christu !

Udalosti v našej eparchii

Katechézy Dobrého pastiera – Metodický seminár

Košice, 24. február (TSKE) vo štvrtok 22. februára sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach konal metodický seminár organizovaný Eparchiálnym katechetickým úradom sv. prvomučeníka Štefana. Tentokrát sa na ňom zúčastnili nielen kňazi a katechéti vyučujúci náboženstvo na školách, ale aj ďalší priaznivci prá

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov SOŠPg v Prahe

Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 21. – 23. februára sa učiteľský zbor našej strednej pedagogickej školy zúčastnil aktualizačného vzdelávania v Prahe. Hlavným bodom programu bola prednáška českého kňaza, teológa, molekulárneho biológa, bioetika a pedagóga Karlovej univerzity MARKA VÁCHU. Nemenej pútavé boli aj ďalš

Veľký pôst v Rómskej misii Sečovce

Košice, 23. február (TSKE) V piatok 16. februára sa v Trnávke slávila sv. liturgia vopred posvätených darov, ktorá bola spojená aj s posvätením kolivy. Na tejto sv. liturgii sa prvýkrát zúčastnili aj miništranti z Rómskej misie, pre ktorých to bola nová skúsenosť v ich živote. V nedeľu 18. februára sa v Komunitnom c...

Púť manželov a rodín do Litmanovej

Košice, 20. február (TSKE) Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Púť začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli manželky kňazov Anna Matejovská a Alena Maďarová. Nasledovalo svedectvo manželov Henriety a Ond...

Stretnutie spoločenstva SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 19. február (TSKE) Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli v Košiciach s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendári podujatí a jeho zmyslom je vzájomné počúvanie s...

Odkazy

Eparchia Košice


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Eparchia Košice


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Schematizmus


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ