Udalosti v našej eparchii

Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom

Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumentáciu, hospodárenie farnosti, matriky i archív. Sp...

24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností

Košice, 24. január (TSKE) V sobotu 21. januára 2023 zorganizovala farnosť Košice-Staré mesto už 24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností.  Po troch pandemických rokoch sa tak opäť mali možnosť veriaci stretnúť a spoločne zabaviť v priestoroch Congress hotela Centrum v Košiciach. Zúčastneným sa prihovori...

Vianočný koncert Denného centra bl. Teodora Romžu

Košice, 19. január (TSKE) Košická eparchia svojou otvorenosťou, prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov.  13. januára 2023 Denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“. Podujatie bolo adresované ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou a žijú na území mest...

Arcibiskup Cyril Vasiľ reprezentoval Slovensko na stretnutí iniciatívy “HOLY LAND COORDINATION” v Jordánsku

Košice, 18. január (TSKE) Holy Land Coordination - Koordinácia pre Svätú zem je aktivita, ktorá vznikla v roku 1990 na žiadosť Svätej Stolice a ktorú zastrešuje biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Od roku 2000 sa v rámci tejto iniciatívy koná každoročná púť do Svätej  zeme na ktorej sa zúčastňujú nielen reprezenta...

Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi

Košice, 17. január (TSKE) V pondelok 16. januára arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi. Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu so zamestnancami dikastéria. Napoludnie sa v Čes...

Aktuálne

Synoda 2021-2023


Živé vysielanie z Košickej katedrály


Pomáhame Ukrajine


Synodálna cesta v Košickej eparchii


Kantorský kurz


Najbližšie akcie v našej eparchii

NAJNOVŠIE VIDEÁ