Aktuality z Košickej eparchie

Kanonická vizitácia vo farnosti Košice-Západ spojená s malým odpustom


Košice, 25. Január (TSKE) Na začiatku Nového roka, po sviatkoch Zjavenia Pána, do farnosti Košice – Západ zavítal otec archimandrita Jaroslav Lajčiak, kde vykonal dvojdňovú kanonickú vizitáciu. Najprv vizitoval farskú kanceláriu, kde skontroloval administratívnu dokumen...

24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností


Košice, 24. január (TSKE) V sobotu 21. januára 2023 zorganizovala farnosť Košice-Staré mesto už 24. ročník Gréckokatolíckeho plesu košických farností.  Po troch pandemických rokoch sa tak opäť mali možnosť veriaci stretnúť a spoločne zabaviť v priestoroch Congress ho...

Vianočný koncert Denného centra bl. Teodora Romžu


Košice, 19. január (TSKE) Košická eparchia svojou otvorenosťou, prispela k vytvoreniu rodinného zázemia pre vojnou skúšaných Ukrajincov.  13. januára 2023 Denné centrum bl. Teodora Romžu Košickej eparchie usporiadalo ,,Rizvdjanyj večer“. Podujatie bolo adresované ľuď

Arcibiskup Cyril Vasiľ reprezentoval Slovensko na stretnutí iniciatívy “HOLY LAND COORDINATION” v Jordánsku


Košice, 18. január (TSKE) Holy Land Coordination - Koordinácia pre Svätú zem je aktivita, ktorá vznikla v roku 1990 na žiadosť Svätej Stolice a ktorú zastrešuje biskupská konferencia Anglicka a Walesu. Od roku 2000 sa v rámci tejto iniciatívy koná každoročná púť do Svät...

Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi


Košice, 17. január (TSKE) V pondelok 16. januára arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi. Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu s...

Pred 20 rokmi zomrel vladyka Michal Rusnák CSsR


Košice, 16. január (TSKE) Pred dvadsiatimi rokmi, 16. januára 2003, zomrel biskup Michal Rusnák CSsR (1921 - 2003), biskup slovenských gréckokatolíkov v Kanade a rodák z Pozdišoviec. Kňazskú vysviacku prijal od blahoslaveného P. P. Gojdiča OSBM (1888 – 1960) v roku 1949...

Vianočná „modlitba“ v Humennom


Košice, 16. január (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach organizuje v spolupráci s gréckokatolíckymi farnosťami, resp. miestnymi samosprávami, od roku 2007 regionálne prehliadky vianočného folklóru pod názvom „Christos raždajetsja!“ Tie sa uskutočň

Arcibiskup Vasiľ na stretnutí iniciatívy Holy Land Coordination v Jordánsku


Košice, 16. január (TSKE) Každoročné stretnutie iniciatívy Holy Land Coordination sa začalo v sobotu 14. januára v Jordánsku. Biskupi z 11 krajín budú spoločne až do 19. januára uvažovať ako pomôcť kresťanom na Blízkom Východe. Slovensko na stretnutí reprezentuje vladyk...

Vladyka Nil Luščak si pripomenul 10 rokov od biskupskej vysviacky


Košice, 13. január (TSKE) Pri príležitosti 10. výročia biskupskej vysviacky biskupa Nila Luščaka OfM, apoštolského administrátora Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, sa konala v užhorodskej katedrále Povýšenia sv. Kríža slávnosť. Veriaci a duchovenstvo Mukačevskej ep...

Dobrá novina vo farnosti Koromľa


Košice, 13. január (TSKE) Vianočný čas vo farnosti Koromľa každoročne patrí Dobrej novine. Výnos z tejto akcie poputuje deťom ako aj dospelým v africkej krajine Keňa, kde momentálne pôsobí aj náš slovenský kňaz o. Marián Kašaj, ktorý do júna 2022 pôsobil ako farár vo fa...

V Sečovciach si pripomenuli gréckokatolíckeho kňaza Pavla Tirpáka


Košice, 13. január (TSKE) Počas svätej božskej liturgie, v nedeľu po Osvietení a zároveň v 33. nedeľu po Päťdesiatnici, si farnosť Sečovce pripomenula 30. výročie úmrtia otca Pavla Tirpáka, ktorý v nej pôsobil tesne pred zákazom Gréckokatolíckej cirkvi v Československu,...

Synodálne stretnutie na tému cirkev a štát


Košice, 13. január (TSKE) Prvé novoročné stretnutie synodálnej skupiny zaoberajúcej sa dialógom medzi cirkvou a štátom sa uskutočnilo 11. januára v Košiciach. Moderátor o. Michal Hospodár privítal Najosv. vladyku Cyrila Vasiľa, dvoch prednášateľov a ostatných prítomných...

Novoročná fatimská sobota


Košice, 8. január (TSKE)Bazilika minor v Michalovciach otvorila dvere mariánskym pútnikom na prvej fatimskej sobote v novom roku 7. januára. Tradičný program fatimskej soboty mal na starosti protopresbyterát Michalovce. Po modlitbe 3. času pokračoval otec Emil Zorvan...

Spevy Bohozjavenia na brehoch Zemplínskej Šíravy


Košice, 6. január (TSKE) V prvý piatok nového roka zaplnili gréckokatolícky chrám v Klokočove veriaci, ktorých vo sviatok Teofánie - Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista do dediny na brehoch Zemplínskej Šíravy pritiahla netradičná udalosť, veľké sväte...

Homília arcibiskupa Vasiľa na sviatok Bohozjavenia 2023


Košice, 6. január (TSKE) Prinášame Vám homíliu vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa-košického eparchiálneho biskupa, ktorú predniesol v Klokočove 6. januára na sviatok Bohozjavenia: Drahí bratia a sestry, V ostatných rokoch sa do centra celosvetovej pozornosti  -...

Spomienka na život a dielo Pavla Kušníra


Košice, 5. január (TSKE) Začiatkom novoročného pracovného týždňa, 3. januára, sa v gréckokatolíckej katedrále v Košiciach zišli veriaci pri príležitosti spomienky 20. výročia odchodu do večnosti a nedožitej 90-ky Mgr. Pavla Kušníra. Medzi nimi bola rodina nebohého, zást...

Pastiersky list vladyku Cyrila k začiatku nového občianskeho roku 2023


Košice, 1. január (TSKE) Prinášame Vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa-košického eparchialneho biskupa k novému občianskemu roku 2023. Milí bratia a sestry, ctihodní duchovní otcovia, rehoľníci a rehoľníčky! Ježiš Kristus je priesečníkom duch...

Vyjadrenie arcibiskupa Vasiľa k odchodu do večnosti emeritného pápeža Benedikta XVI.


Košice, 31. december (TSKE) V sobotu 31. decembra zomrel emeritný pápež Benedikt XVI. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v mene svojom i celej Košickej eparchie sa pridáva k modlitbe za dušu zosnulého. Prinášame vám vyjadrenie vladyku Cyrila:   TSKE Foto: TSKE

Vianočný koncert v košickej katedrále


Košice, 30. december (TSKE) 28. decembra sa vo večerných hodinách niesli Katedrálnym chrámom Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach nádherné duchovné piesne, ktoré boli hlavnou časťou vianočného koncertu určenému na podporu súčasných i nových duchovných povolaní. V...

Vladyka Cyril udelil nižšie svätenia bohoslovcom Košickej eparchie


Košice, 30. december (TSKE) Na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana 27. decembra, v košickej katedrále pred svätou liturgiou udelil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, prvý a druhý stupeň nižších svätení – postrižénije a poddiako...