Aktuality z Košickej eparchie

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ (18.-24.10. 2021)


Košice, 11. október (TSKE) Pondelok 18. október  Košice – Eparchiálny úrad – agenda 12.00 Gelnica - pastoračná návšteva farnosti Utorok 19. október  10.00 Prešov - udelenie čestného doktorátu Apoštolskému nunciovi 12.00 Poprad – stretnutie riaditeľov...

V Černovej odhalili pamätník pátra Vendelína Javorku SJ, prvého rektora Pápežského kolégia Russicum


Košice, 17. október (TSKE) V piatok 15. októbra sa v Ružomberku a Černovej konalo celodenné spomienkové podujatie na miestneho rodáka a jezuitského kňaza Vendelína Javorku. Prvou časťou programu bola odborná konferencia k vydanej publikácii o pátrovi Vendelínovi, ktorá ...

V košickej katedrále otvorili prvú fázu nadchádzajúcej synody


Košice, 17. október (TSKE) Svätý otec František v nedeľu 10. októbra vo Vatikáne slávnostne otvoril synodálny proces trvajúci tri roky. Pozostáva z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Témou tohoto podu...

Odhalenie busty Štefanovi B. Romanovi


Košice, 15. október (TSKE) Prvú bustu Štefanovi Boleslavovi Romanovi odhalili na podnet Matice slovenskej v pondelok 4. októbra v matičnej Aleji dejateľov v Martine. Udalosť sa viaže na nedožitú storočnicu Dr. h. c. Štefana B. Romana a 50. výročie založenia Svetového ko...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ navštívil v Ríme kardinála Jozefa Tomka


Košice, 12. október (TSKE) V dňoch 13.-16. októbra je arcibiskup Cyril Vasiľ SJ na pracovnej ceste v Ríme, kde ho sprevádza archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel (generálny vikár) Košickej eparchie. Okrem pracovných stretnutí a návštev príslušných vatikánskych úra...

V Úpore odhalili pamätnú tabuľu gréckokatolíckemu kňazovi Jánovi Tichému


Košice, 12. október (TSKE) V nedeľu 10. októbra sa v Úpore slávila spomienková slávnosť na otca Jána Tichého, ktorý bol prvým a jediným žijúcim kňazom v tejto obci od postavenia chrámu. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košick...

Rada KBS pre rodinu zorganizovala v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo


Košice, 11. október (TSKE) Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu v spolupráci s Kanet, n. o. zorganizovala v sobotu 9. októbra v Žiline Celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo (KPM) s podtitulom: Podnety pre efektívnejši...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ (10.-17.10. 2021)


Košice, 11. október (TSKE) 10. - 17. Október 2021 Nedeľa 10. október  - Bazilika minor v Michalovciach – archijerejská sv. liturgia pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie Pondelok - Utorok 11. - 12. októbra  - Účasť na 100. plenárnom zasadaní Kon...

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie


Košice, 11. október (TSKE) V nedeľu 10. októbra sa v michalovskej Bazilike Minor slávila odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Ružencovej Panny Márie, ktorý si cirkev pripomína 6. októbra. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup...

V Michaľanoch pochovali gréckokatolíckeho kňaza Juraja Kačalu


Košice, 4. október (TSKE) V sobotu 2. októbra odišiel do večnosti vo veku 84 rokov gréckokatolícky kňaz Juraj Kačala. Posledná rozlúčka a pohrebné obrady, ktoré viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický emeritný biskup, sa uskutočnili v stredu 6. októbra v obci Michaľa...

Odpustová slávnosť v Oreskom


Košice, 4. október (TSKE) Pri príležitosti chrámového sviatku Pokrova - Ochrany presvätej Bohorodičky sa v Oreskom konalo modlitebné odpustové trojdnie. Začalo sa v piatok 1.októbra v deň samotného sviatku, Eucharistickou adoráciou, prijatím sviatosti zmierenia a svätou...

V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu, 3. októbra sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku historicky po prvýkrát slávil nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Na pútnickom mieste Košickej eparchie v Klokočov...

Púť kresťanských pedagógov


Košice, 3. október (TSKE) Dňa 02. okróbra sa v Klokočove, v rámci Fatimskej soboty a Eparchiálnej odpustovej slávnosti Klokočovskej ikony Patrónky Zemplína, konala Púť kresťanských pedagógov, určená pre pedagogických, nepedagogických zamestnancov, detí, žiakov a študent...

V Michalovciach sa uskutočnila vedecká konferencia o Klokočovskej Bohorodičke, patrónke Zemplína


Košice, 3. október (TSKE) V nedeľu 3. októbra bude Gréckokatolícka cirkev na Slovensku po prvýkrát v dejinách sláviť nový sviatok, ktorý ustanovila Kongregácia pre Východné cirkvi v Ríme s titulom: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Ze...

Interview so synkelom Vojtechom Boháčom o návšteve pápeža Františka v Prešove


Košice, 29. septembra (TSKE) Pápež František sa počas svojej návštevy Slovenska stretol aj s gréckokatolíckymi veriacimi. Hlava katolíckej cirkvi prvýkrát na území Slovenska slávila byzantskú liturgiu. O význame návštevy pápeža Františka v Prešove a o tom, ako ju vní

Interjú Ferenc pápa látogatásáról Bohács Béla püspöki helynökkel


Kassa, szeptember 29. (TSKE) Ferenc pápa négynapos szlovákiai látogatása alatt találkozott a görögkatolikus hívekkel is. A katolikus egyház feje Szlovákia területén most először mutatott be bizánci liturgiát. Az eperjesi látogatásának a jelentőségéről és annak magyar...

Farská prechádzka novovzniknutej farnosti Zbudza-Oreské


Košice, 29. september (TSKE)„I keď je účasť na Eucharistii srdcom nedele, jednako by bolo obmedzujúce zúžiť povinnosť "svätiť ju" len touto účasťou. Deň Pána sa totiž prežíva dobre vtedy, ak je celý poznačený vďačnosťou a činnou spomienkou na spásonosné Božie gestá.“ (D...

A magyar esperesi kerület zarándoklata Máriapócsra


Kassa, szeptember 26. (TSKE) Szeptember 25-én, szombaton került sor a magyar esperesi kerület híveinek éves zarándoklatára Máriapócson. Mintegy 200 hívő és 15 pap vett részt rajta. A járványhelyzet miatt a lerövidített liturgikus program 10:30-kor szent liturgiával kezd...

Púť maďarského protopresbyterátu do Máriapócse


Košice, 26. september (TSKE) V sobotu 25. septembra sa uskutočnila každoročná púť veriacich maďarského protopresbyterátu do Máriapócse. Zúčastnilo sa jej okolo 200 veriacich a 15 kňazov. Kvôli pandemickej situácii skrátený liturgický program začínal liturgiou o 10:30 ho...

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi navštívil bohosloveckú školu v Maďarsku


Košice, 25. september (TSKE) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Arcibiskup Demetrio Gallaro, 10. septembra navštívil spolu s vladykom Manuelom Ninom, exarchom pre katolíkov byzantského obradu v Grécku Vysokú školu sv. Atanáza v maďarskom meste Nzíregyháza. Návš