Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Aktuality z Košickej eparchie

Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu


Košice, 16. jún (TSKE) “Ponúknuť bohatstvo kresťanského Východu” bola hlavná myšlienka druhého dňa Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy v juhotalianskej eparchii Lungro. Hierarchovia zastupujúci 12 východných cirkví Európy, ktoré sú v plnom spolo...

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova pre členov farských rád


Košice, 15. jún (TSKE) V Cerkvi Nanebovstúpenia Pána v Dobrej sa 10. júna konala duchovná obnova pre členov farských rád Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Hosťom stretnutia bol otec Stefan Zoltán, správca farnosti Miskolc-Szirma z Maďarska. Vo svoje...

V Maďarskom protopresbyteráte sa uskutočnila duchovná obnova manželiek kňazov


Košice, 15. jún (TSKE) Cerkev Premenenia Pána vo Veľkých Trakanoch sa 9. júna stala miestom duchovnej obnovy manželiek kňazov Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie. Tému „Poslanie manželiek kňazov“ priblížil otec Róbert Jáger, tajomník košického eparchu,...

Začalo sa európske stretnutie východných katolíckych biskupov


Košice, 15. jún (TSKE) Východní katolícki biskupi Európy začali 14. júna na juhu Talianska svoje pravidelne výročné stretnutie, v poradí už 21. Stretnutie v podvečer otvoril domáci biskup, vladyka Donato Oliverio, modlitbou večierne v Katedrálnom chráme sv. Mikul...

Na metodickom seminári katechéti Košickej eparchie rozoberali liturgický rok


Košice, 13. jún (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade na poslednom metodickom seminári školského roka 2017/2018 12. júna katechéti a kňazi košickej eparchie preberali tému liturgického roka, kalendára a sviatkov východnej cirkvi. Metodický seminár ...

V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu


Košice, 13. jún (TS KE) Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah. Byzantinos svojou činnosťou chce pomocou masmediálnych projektov šíriť kresťansk...

Byzantinos vydal video-dokument o obnove gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach


Košice, 13. jún (TS KE) Pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 1968, vydalo občianske združenie Byzantinos 29-minútový video-dokument s názvom Vzkriesenie. Z pohľadu košických veriacich preze...

V Úbreži vladyka Milan Chautur posvätil prestol a zreštaurovaný ikonostas


Košice, 12. jún (TS KE) V rámci slávnosti chrámového sviatku, ktorá sa 10. júna konala v Cerkvi Zoslania Svätého Ducha v Úbreži, posvätil košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR za účasti miestneho farára a ďalších pozvaných kňazov, prestol a zreštaurovaný ...

Vladyka Milan Chatur posvätil obnovenú farskú budovu v Jovse


Košice, 11. jún (TS KE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 9. júna posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha obnovenú farskú budovu vo farnosti Jovsa. Po posviacke vladyka Milan spolu s prítomnými kňazmi z okolitých farností slávil v Cerkv...

Vladyka Milan Chautur navštívil farnosť Zemplínska Teplica


Košice, 11. jún (TS KE) Vo farnosti Zemplínska Teplica pri príležitosti sviatku Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí 8. júna sa uskutočnila pastoračná návšteva vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu. Pred začiatkom svä

Deti a rodiny Košickej eparchie putovali na júnovú fatimskú sobotu do Klokočova


Košice, 04. jún (TS KE) V Klokočove sa 2. júna konala fatimská sobota spojená s púťou rodín a predovšetkým detí, ktoré tohto roku po prvýkrát prijali sviatosť zmierenia a slávnostne pristúpili k sviatosti eucharistie. Program vyvrcholil archijerejskou svätou litu...

Za účasti dvoch biskupov oslávili 200 rokov cerkvi v Trhovišti


Košice, 4. jún (TS KE) Vo farnosti Trhovište sa 3. júna konala slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku Všetkých svätých spojená s oslavou 200. výročia tejto cerkvi. Hlavným sláviteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Milan Šášik CM, mukačevský epar...

Slávnostného svätého prijímania v Trebišove sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 29. máj (TS KE) Košický eparcha Milan Chautur CSsR slávil 27. mája v Cerkvi Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove svätú liturgiu, pri ktorej 26 detí farnosti slávnostne prijalo najsvätejšiu Eucharistiu. Už úvode slávnosti vladyka Milan položil deťom otáz...

Na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove sa rozlúčili s maturantmi


Košice, 28. máj (TS KE) Pri príležitosti slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení spojeným so slávnostným ukončením štúdia štvrtákov Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávil 25. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR archijerejskú svätú li...

Cerkev sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej oslávila 10. výročie zápisu do zoznamu UNESCO


Košice, 28. máj (TS KE) Spoločenstvo asi 150 veriacich sa 26. mája v areáli drevenej Cerkvi sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej zúčastnilo archijereskej svätej liturgie, ktorú pri príležitosti 10. výročia zápisu tohto chrámu medzi kultúrne pamiatky UNESCO slávil košický ...

Cirkevná materská škola bl. Vasiľa Hopku oslávila sviatok svojho patróna


Košice, 25. máj (TS KE) V Pondelok Svätého Ducha 21. mája košický eparcha Milan Chautur CSsR, spolu s riaditeľom košického eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom, otcom Milanom Zalehom, ihumenom michalovského kláštora redemptoristov, slávili svätú li...

Kňazský zbor Košickej eparchie obhájil na speváckom festivale tretie miesto


Košice, 23. máj (TS KE) Kňazský zbor Košickej eparchie sa 15. –18. mája zúčastnil na 37. ročníku Medzinárodného festivalu Hajnowskie dni muziky cerkiewnej v poľskom Bialystoku, kde v kategórii amatérske farské spevácke zbory získal 3. miesto. Zbor obhájil umiestn...

Kňazi Košickej eparchie riešili problematiku závislostí


Košice, 22. máj (TS KE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. mája uskutočnil Kňazský deň Košickej eparchie, ktorého témou bola problematika závislostí. Program otvoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spoločnou modlitbou Tretieho času, ...

Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov


Košice, 20. máj (TS KE) Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach, počas ktorej bol spustená vynovená verzia mobilnej aplikácie Časoslov. Sobotnou veľkou večierňou s lítiou v ...

Katolícka stredná pegagogická škola v Košiciach slávila odpustovú slávnosť


Košice, 19. máj (TS KE) V májový piatok, ktorý predchádzal akademickému týždňu pred maturitnými skúškami, 18. mája slávila Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach odpustovú slávnosť spojenú s rozlúčkou maturantov. Archijerejskú svätú l...