Aktuality z Košickej eparchie

Dominikova vianočná pieseň – regionálne kolo


Košice, 11. december (TSKE) Vo štvrtok 7. decembra 2023 zorganizovala Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda na Juhoslovanskej ulici č. 2 v Košiciach 7. ročník súťaže v speve vianočných kolied a piesní pod názvom Dominikova vianočná pieseň. Je vyjadrením úcty a vďaky náš

V Spišskej Novej Vsi inštalovali nový relikviár


Košice, 5. december (TSKE) V nedeľu 3. decembra navštívil farský chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Súčasťou pastoračnej návštevy bolo aj slávenie sv. liturgie, počas ktorej vladyka Cyril inštaloval nový relikviár s ostatkami blahoslav...

Deň otvorených dverí na SOŠPg


Košice, 2. december (TSKE) Prvý decembrový deň na Strednej odbornej škole pedagogickej v Košiciach v rámci Dňa otvorených dverí privítali záujemcov o štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Hneď pri vstupe sa ich s radosťou ujali žiaci školy a previedli ich celým...

V Bačkove sa konala výstava betlehemov „V Viflejemi novina“


Košice, 2. december (TSKE) Dňa 2. decembra usporiadali Gréckokatolícka cirkev v Bačkove, Spolok sv. Cyrila a Metoda a obec Bačkov výstavu betlehemov s názvom „V Viflejemi novina“. Betlehemy neodmysliteľne patria k sviatku Narodenia Pána. Tak ako v minulosti, aj tohto ro...

Decembrová fatimská sobota


Košice, 2. december (TSKE) V chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach sa v sobotu 2. decembra zišli veriaci, aby si uctili Presvätú Bohorodičku. Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením pani MUDr...

Eparchiálne stretnutie mladých Košickej eparchie – SME SPIŠ 2023


Košice, 30. november (TSKE) Aktivity Rady pre mládež Košickej eparchie vyvrcholili Eparchiálnym stretnutím mládeže „SME“ počas víkendu sviatku Krista Kráľa (24. – 26. november). Tento rok patril Spišskému protopresbyterátu, preto cesty mladých viedli priamo do centra – ...

Zasvätenie prvákov v Cirkevnej základnej škole sv.Juraja v Trebišove


Košice, 29. november (TSKE) Dňa 21.novembra na sviatok vstupu našej Presvätej Vládkyne Bohorodičky Márie do chrámu sa v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja uskutočnila celoškolská liturgia, ktorej súčasťou bolo prijatie nových prváčikov do svojich ra...

Katedrála v červenom - Kresťania na celom svete trpia pre svoju vieru


Košice, 23. november (TSKE) Košická katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici sa v stredu 22. novembra zapojila do celosvetovej iniciatívy s názvom "Červená streda". Na celom svete sa chrámy a monumenty rozžiarili na červeno. Vďaka tejto iniciatíve s...

Diskusia mladých s vladykom Cyrilom: Radosť vs. utrpenie kresťana


Košice, 23. november (TSKE) V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého súčasťou je tohto roku aj podujatie Červená streda, spoločenstvo Univerzitnej pastorácie v Košiciach – UNIPAS Košice, pripravilo v utorok 21. novembra diskusiu mladých s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, a...

Červená streda v Porube pod Vihorlatom


Košice, 23. november (TSKE) Projekt Červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Táto iniciatíva vznikla v roku 2015. Celý svet si v tento deň pripomína tých, ktorí pre svoju vieru trpia. Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na vážne...

O kresťanskej kultúre sa hovorilo v Trebišove


Košice, 15. november (TSKE) V aktuálnom Roku kresťanskej kultúry sa v nedeľu 19. novembra v Trebišove konalo hodnotné podujatie. Organizačne ho zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda spolu s Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína, ktoré poskytlo aj priestory. S predn...

Dieťa prisľúbení – aktivita pre deti na Filipovku


Košice, 15. november (TSKE) Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana Vám na obdobie Filipovky ponúka aktivitu pre deti (5 - 12 ročných) s názvom "DIEŤA PRISĽÚBENÍ", ktorú môžete využiť vo svojich rodinách, a to tam, kde sa daná aktivita nevykonáva v rámci farského spo...

Duchovná obnova kňazských manželských párov Košickej eparchie


Košice, 13. november (TSKE) Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila v dňoch 10. – 12. novembra 2023 duchovnú obnovu pre kňazské manželské páry. Obnovu sprevádzal vladyka Marián Andrej Pacák, CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzant...

Duchovná obnova manželov vo farnosti Košice- Staré mesto


Košice, 13. november (TSKE) Dňa 11. novembra sa konala duchovná obnova manželov vo farnosti Košice – Staré mesto. Duchovná obnova začala modlitbou 3. hodinky so vzácnym hosťom otcom Ivanom Molčanyim. Po modlitbe sa prítomní začali spoločne zamýšľať nad otázkami: "Čo je ...

Jesenná “Cer´kov z molodŷma” už má za sebou dve podujatia


Košice, 12. november (TSKE) A ďalšie dve pred sebou. Aj tento semester pokračuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ v organizovaní duchovno-vzdelávacích podujatí na internátoch Jedlíkova v Košiciach, ktoré v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma” organizuje už siedmy rok. Na prvé pod...

Mladí sa stretli s exministrom Karasom


Košice, 11. november (TSKE) Vo štvrtok 9. novembra sa v Bratislave konala diskusia s exministrom spravodlivosti Viliamom Karasom, ktorú organizoval Spolok sv. Cyrila a Metoda v spolupráci s Nadáciou Hannsa Seidela. Na podujatí boli účastní predovšetkým absolventi výmenn...

V Amerike vysvätili šiesteho biskupa eparchie Parma


Košice, 10. november (TSKE) Naši bratia a sestry vo viere, ktorí žijú v eparchii Parma sa dočkali nového biskupa. Na biskupský trón eparchie Parma zasadol ako šiesty sídelný biskup vladyka Robert Mark Pipta. Eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 ako súčasť metropó

V Ríme sa naposledy rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom


Košice, 9. november (TSKE) V stredu 8. novembra sa v Ríme v cháme sv. Atanáza pri Pápežskom gréckom kolégiu rozlúčili s Mons. Michelom Bergerom, jedným z najväčších znalcov byzantskej ikonografie. Pohrebným obradom predsedal vladyka Manuel Nin O.S.B., apoštolský exarcha...

Novembrová Fatimská sobota


Košice, 6. november (TSKE) V michalovskej Bazilike minor sa 4. novembra veriaci ľud zišiel na fatimskú sobotu. Duchovný program mal na starosti protopresbyterát Spišská Nová Ves a začal sa modlitbou posvätného ruženca. Nasledoval tretí čas a katechéza, v ktorej otec Ada...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ slávil v Ríme večiereň na sviatok blaženého Teodora Romžu


Košice, 30. október (TSKE) Až srdce radosťou poskočilo, keď sa človek v pondelok 30. októbra porozhliadol po chráme sv. Antona pri pápežskom kolégiu Russicum. Ani nevedeno, kedy bol chrám takto naposledy plný duchovenstva a veriacich. Vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup ...