Aktuality z Košickej eparchie

Miništrantský tábor v Kňazskom seminári v Prešove


Košice, 3.august 2020 (TSKE) V dňoch od 27. júla do 31. júla sa v priestoroch gréckokatolíckeho Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove uskutočnil miništrantský tábor. Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od 8 do 19 rokov z farností Prešovsk...

Vladyka Milan Chatur je po návrate z Ukrajiny negatívny na COVID-19


Košice, 27.júl 2020 (TS KE) Eparchiálny úrad oznamuje veriacim, že vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup sa po návrate z Ukrajiny a povinnej 5-dňovej karanténe podrobil testom na koronavírus s negatívnym výsledkom. Vo svojej pastoračnej činnosti pokraču...

Klientka Domu sv. Lazára dostala pomoc v rámci projektu Spolu pomáhame


Košice, 22. júl (TSKE) V rámci projektu SPOLU POMÁHAME zavítal 21. júla primátor mesta Košice Jaroslav Polaček spolu s viceprimátorkou Luciou Gurbáľovou do Domu sv. Lazára a odovzdali šek jednej z jeho klientok. Projekt je zameraný na pomoc pre jednotlivcov a rodiny ...

Kňazské manželské páry na letnej duchovnej obnove


Košice, 22. júl (TSKE) Kňazi zo spoločenstva SKALA spolu so svojimi manželkami absolvovali 5. – 11. júla tradičnú letnú duchovnú obnovu na Stebníckej Hute v okrese Bardejov. Obnova sa niesla v znamení hľadania vlastnej charizmy spoločenstva, jej definovania a ukotvenia ...

Eparchiálna slávnosť vo Veľkých Kapušanoch


Košice, 20. Júl (TSKE) Veriaci Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie si 19. júla na eparchiálnej slávnosti vo Veľkých Kapušanoch uctili blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Vyvrcholením programu slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávi...

Nový apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie


Košice, 20. júl (TSKE) Dnes napoludnie, krátko po skončení pohrebných obradov vladyku Milana Šášika CM, zosnulého eparchiálneho biskupa Mukačevskej eparchie na Ukrajine, bolo zverejnený dekrét Svätého Otca Františka, ktorým menuje za apoštolského administrátora sede vac...

V Čiernej nad Tisou bol vysvätený prvý kňaz pochádzajúci z tohto mesta


Košice, 19. júl (TSKE) V sobotu 18. júla prijal v Čiernej nad Tisou z rúk vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchiálneho biskupa, kňazskú vysviacku diakon Patrik Pankulics. Ide o prvé kňazské povolanie, ktoré sa zrodilo v tomto prihraničnom východoslovenskom mest...

Vladyka Cyril Vasiľ bol pozitívne testovaný na COVID-19, zostáva v domácej karanténe


Košice, 18. júl (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie,  bol spolu s  protosynkelom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom na pastoračnej návšteve slovenskej gréckokatolíckej komunity v nemeckom Mníchove. Po návrate na Slovensko absolv...

Pohrebné obrady vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho biskupa


Posledná rozlúčka so zosnulým mukačevským eparchom vladykom Milanom Šášikom CM bude v nedeľu a pondelok 19. - 20. júla v Užhorode, kde bude pochovaný v krypte Katedrály Povýšenia Svätého kríža. Vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparchiálny biskup, náhle zomrel v uto...

Vladykovia Košickej eparchie vyjadrujú sústrasť nad odchodom vladyku Milana Šášika


Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vyjadrujú úprimnú sústrasť nad odchodom preosvieteného vladyku Milana Šášika CM, mukačevského eparchiálneho bisku...

Pán si povolal vladyku Milana Šášika CM - mukačevského eparchiálneho biskupa


Biskup Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup, dnes odišiel do domu Otca. Informuje o tom webová stránka Mukačevskej eparchie, ale aj ukrajinské Rádio Mária i stránky ukrajinských gréckokatolíkov na sociálnej sieti. Biskup Milan Šášik zomrel v nemocnici v Užhorod...

Vladyka Cyril Vasiľ navštívil veriacich v Mníchove


Košice, 14. júl (TSKE) Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie navštívil 11. – 14. júla  slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Mníchove a Bavorsku a vykonal kanonickú vizitáciu tamojšej farnosti. V sobotu 11. júla vladyka Cyril spolu s koš

Turecko mení chrám Hagia Sofia znova na mešitu


Košice, 11. júl (TSKE) V piatok, 10. júla 2020, vydal Najvyšší turecký súd rozhodnutie o tom, že ruší štatút Hagie Sofie ako múzea, ktorým bol od roku 1934. Chrám Hagia Sofia – teda Božej múdrosti, ktorý sa začal stavať za vlády cisára Justiniána roku 537 nášho letopočt...

Obnova tradičného mníšstva u gréckokatolíkov v Chorvátsku


Košice, 11. júl (TSKE) V predvečer sviatku sv. Antona Pečerského, jedného z pilierov slovanského mníšstva, ktorý sa v byzantskom liturgickom kalendári slávi 9. júla, dostala eparchia v Križevci v Chorvátsku do daru veľké bohatstvo – duchovné povolanie dvoch nových mních...

Košická Eparchia oslávila svojich patrónov


Košice, 6. júl (TSKE)  V prvý júlový víkend sa veriaci košickej eparchie stretli v Sečovciach, aby v miestnom chráme zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi oslávili pamiatku patrónov Košickej eparchie. Od roku 1997 sú Sečovce eparchiánym pútnickým miestom a každoročne 4. a ...

Vyhodnotenie Projektu východní svätí pre súčasnosť 2019/2020


Košice, 8. júl (TSKE) V úvode júla prebehlo v Košickej eparchii vyhodnotenie eparchiálneho kola výtvarného Projektu východní svätí pre súčasnosť. Z dôvodu epidémie ochorenia COVID−19 bolo vyhodnotenie presunuté na začiatok letných prázdnin. V hodnotiacej porote eparc...

V Košickej eparchii vysvätili prvých stálych diakonov


Košice, 5. júl (TSKE) Počas júlovej fatimskej soboty sa na Eparchiálnom pútnickom mieste v Klokočove uskutočnili diakonské vysviacky. Z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, prijali diakonské svätenie traja poddiakoni: Patrik P...

Košická mládež splavovala Hornád


Mladí Košického protopresbyterátu 1.júla  zahájili letné prázdniny a zdolávali rieku Hornád. Týmto spôsobom sa rozhodli otestovať svoju odvahu a prijať výzvu nasadnúť na loďku s Ježišom.  Toto dobrodružstvo bolo pripravené vrámci stretnutí TéVe (Tématické večery). Sp...

Zvony pre gréckokatolíkov v Trenčíne


Známy gruzínsky film osemdesiatych rokov s názvom „Pokánie“ končí pamätnou vetou jednej z postáv, ktorá potom čo sa spýtala, či cesta vedie do chrámu a dostala odpoveď že nie (keďže chrám bol zničený), uzavrela film poznámkou: „Načo je taká cesta, ktorá nevedie do chrám...

Do dôchodku odišiel známy liturgista


Ukrajinský gréckokatolícky kňaz, riaditeľ Inštitútu metropolitu Andreja Šeptického (MASI) v Toronte, ako aj známy liturgista otec Peter Galadza, odišiel 1. júla 2020 na zaslúžený dôchodok. Otec Galadza sa narodil roku 1955 v Pennsylvánii, USA do rodiny gréckokatolíck...