Aktuality z Košickej eparchie

Chrámový sviatok byzantských katolíkov vo francúzskom Lyone


Košice, 19. október (TSKE) Katolíkov byzantského obradu, akými sme aj my, možno nájsť naozaj po celom svete. Na mnohých miestach majú tú milosť, že majú aj vlastné farnosti. Mnohé z tých na menej tradičných miestach emigrácie súviseli s exodom Rusov, z ktorých sa po Prv...

Vysviacka nového biskupa pre Križevackú eparchiu


Košice, 8. september (TSKE) Gréckokatolícki veriaci v Križevackej eparchii (Chorvátsko) čakali dlhé dva roky, kým po odchode vladyku Kekića do zaslúženého dôchodku, bude na jeho miesto menovaný nový eparchiálny biskup. Ich modlitby boli vypočuté na sviatok Narodenia Pre...

Sviatok Pokrova - Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Horjanskej rotunde


Košice, 14. október (TSKE) V utorok, 13. októbra, v predvečer sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky, či inak nazývanom Pokrov, sa v starobylej rotunde v mestskej časti Užhorod – Horjany (Ukrajina) slávila modlitba veľkej večierne s litijou, ktorej predsedal vladyka Nil ...

Gréckokatolíci podporili výbuchom postihnutých veriacich v Bejrúte sumou 55 349,67


Košice, 14. október (TSKE) Čiastka presahujúca 55 tisíc eur bola vyzbieraná počas mimoriadnej zbierky, ktorú v polovici augusta vyhlásil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Zbierka sa konala v nedeľu 30. augusta vo všetkých farnostiach celej Gréckokatolíckej...

40 rokov slovenského gréckokatolíckeho biskupstva v Kanade


Košice, 13. október (TSKE) V súčasnej pandemickej situácii nie je vôbec ťažké zabudnúť na okrúhle výročia, nakoľko naša pozornosť sa mnohokrát sústreďuje na dianie okolo nás. Predsa však je dobré si pripomínať významné a okrúhle výročia udalostí minulých, a to o to viac...

Elhunyt Gyurkovics András, görögkatolikus áldozópap


Kassa, október 13. (TSKE) A feltámadás hitében 2020. október 11-én Gyurkovics András görögkatolikus áldozópap és esperes szeretett Teremtője kezébe helyezte lelkét, hogy örökre dicsőíthesse a mindenség Urát az Istenszülő Szűz Mária és minden szentek közösségében. And...

Zomrel gréckokatolícky kňaz Andrej Gyurkovics


Košice, 13. október (TSKE) V nádeji na vzkriesenie odovzdal 11. októbra gréckokatolícky kňaz, protojerej Andrej Gyurkovics, svoju nesmrteľnú dušu svojmu Stvoriteľovi, aby navždy mohol oslavovať Pána všetkého stvorenstva v spoločenstve s Presvätou Bohorodičkou a všetkými...

Odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca


Košice, 13. október (TSKE) V dňoch 10. a 11. októbra sa v bazilike v Michalovciach konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca. Tento rok sa slávnosť konala v komornej atmosfére, keďže sú v platnosti obmedzenia počtu osôb na hromadných podujatiach. Sobotňajší

Gréckokatolíci v Bulharsku si pripomenuli prvé výročie zriadenia eparchie sv. pápeža Jána XXIII.


Košice, 12. október (TSKE) V nedeľu 11. októbra uplynul presne rok od povýšenia gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu v Sofii (Bulharsko) na eparchiu svätého Jána XXIII. Práve na sviatok tohto svätca dvadsiateho storočia (11. október) slávil eparchiálny biskup Christ...

Na cirkevnom gymnáziu v Trebišove slávili liturgiu vo viacerých jazykoch


Košice, 10. október (TSKE) Anglickým pozdravom „Glory to Jesus Christ!“ začali 9. októbra jazykovo-zbehlí štvrtáci Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove slávenie svätej liturgie, ktorou sa zapojili do Európskeho dňa cudzích jazykov. Svätá liturgia so vsuvka...

O biskupskom erbe vladyku – nominanta Milana Stipića


Košice, 9. október (TSKE) Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým menoval Mons. Milana Stipića, doterajšieho apoštolského administrátora eparchie Križevci v Chorvátsku, za jej sídelného biskupa. Bisk...

Gréckokatolíci sa vracajú do Dalmácie – liturgia v chráme zničenom dvoma vojnami


Košice, 8. október (TSKE) Sobota, 3. októbra, sa niesla v chráme v obci Kričke pri Drniši (Chorvácko) vo veľkom duchu. Sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky oslávil vladyka – nominant Mons. Milan Stipić slávnostnou liturgiou pre miestnych veriacich. Na liturgii diakonov...

Pred 10 rokmi posvätili v Mukačevskej eparchii prvý chrám zasvätený ikone Klokočovskej Bohorodičky


Košice, 4. október (TSKE) V nedeľu 4. októbra slávil vladyka Nil Luščak OFM, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie archijerejskú sv. liturgiu v obci Turá Poľana. V tento deň miestni veriaci slávili už po desiaty krát odpustovú slávnosť svojho chrámu zasväteného ...

Prežívanie Európskeho dňa jazykov na Cirkevnom gymnáziu v Trebišove


Košice, 4. október (TSKE) Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove si 30. septembra pripomenulii Európsky deň jazykov. Celú aktivitu slovom a vtipnou jazykovou videodokrútkou sprevádzali študenti 3. ročníka Matej Vida a Simeon Kohut. Zahraniční lektor...

Prosba biskupov k fatimskej sobote v Klokočove


Drahí duchovní otcovia, milovaní bratia a sestry!Vždy sme vás pozývali na Fatimské soboty k našej Nebeskej Matke do Klokočova, aby ste v tomto svete plnom nepokoja našli pochopenie u tej, ktorá ako matka vie pomôcť, pritúliť a priniesť radosť do srdca. Dnes vás chceme p...

Papszentelés Nagyszelmencen


Kassa, szeptember 28. (TSKE) Szeptember 27.-én, vasárnap a nagyszelmenci (Nagyszelmenc/Veľké Slemence) Szentlélek eljöveteléről elnevezett görögkatolikus templomban Cyril Vasiľ, SJ érsek atya, a kassai egyházmegye sede plena apostoli kormányzója, áldozópappá szentelte N...

V Krásnej predstavili novú publikáciu o prof. Michalovi Lackovi SJ


Košice, 28. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra sa v košickej mestskej časti Krásna uskutočnila prezentácia zborníka o živote a diele prof. Michala Lacka SJ. Publikácia je výsledkom spomienkového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach a v Krásnej – rodisku prof....

Kňazská vysviacka vo Veľkých Slemenciach


Košice, 28. septembra (TSKE) V nedeľu 27. septembra v gréckokatolíckom chráme Zostúpenia Svätého Ducha vo Veľkých Slemenciach vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Sede plena Košickej eparchie, udelil diakonovi Rolandovi Nosovovi kňazské svätenie. Vladyka ...

Deň spoločenstva SKALA


Košice, 27. september (TSKE) V poslednú septembrovú sobotu sa stretli členovia spoločenstva SKALA na podujatí s názvom Deň spoločenstva. Vo farskom Chráme Ochrankyne presvätej Bohorodičky vo Veľkom Ruskove medzi nich zavítal najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ SJ, apošt...

V Užhorode uviedli do úradu apoštolského administrátora Mukačevskej eparchie


Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra bol v Užhorode do úradu apoštolského administrátora Sede vacante Mukačevskej eparchie slávnostne uvedený vladyka Nil Jurij Luščak OFM, doterajší pomocný biskup eparchie. Na tento deň pripadol v juliánskom kalendári svi...