Aktuality z Košickej eparchie

Gréckokatolíci zo Slovenska sa stretli so Svätým Otcom


Košice, 8. október (TSKE) Pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie udelil pápež František špeciálnu audienciu skupine 1300 gréckokatolickych pútnikov zo Slovenska. Audiencia prebe...

Svätý Otec prijal púť slovenských gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu


Svätý Otec František prijal v sobotu 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri...

Príhovor pápeža Františka slovenským gréckokatolíkom


Prinášame príhovor Svätého Otca Františka slovenským gréckokatolíkom, účastníkom Ďakovnej púte Prešovskej archieparchie v Jubilejnom roku 200-ročnice zriadenia eparchie a ďalších výročí. Skupinu 130...

V Košiciach posvätili nový chrám


Košice, 30. september (TSKE) V košickej mestskej časti Nad jazerom posvätil 30. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, nový Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne.

Vladyka Milan Chautur posvätil v Družstevnej pri Hornáde nové ikony


Košice, 2. október (TSKE) Vo sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v úvode svätej liturgie v gréckokatolíckej kaplnke v obci Družstevnej pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice-Staré Mesto, posvätil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ikony umies...

V Dvoriankach vladyka Milan Chautur posvätil košické eparchiálne centrum pre mládež


Košice, 1. október (TSKE) V obci Dvorianky za účasti približne 400 ľudí sa 29. septembra konala Posviacka Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Program sa začal slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal košický eparcha Milan Ch...

Vo Vysokej nad Uhom oslávili 70. výročie farnosti


Košice, 27. september (TSKE) V Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky vo Vysokej nad Uhom sa 23. septembra konala slávnosť chrámového sviatku spojená s oslavou 70. výročia zriadenia farnosti. Pri tejto príležitosti bola aj posvätená ikona blahoslavenej Anny Koles...

Vladyka Milan Chautur podaroval veriacim v USA ikonu Klokočovskej Bohorodičky


Košice, 25. september (TSKE) V rámci svojej púte po historicky významných miestach gréckokatolíckej ruténskej cirkvi v Európe, navštívili 24. septembra veriaci Parmskej eparchie zo Spojených Štátov Amerických Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach....

Vyhlásenie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku


Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 27. riadnom zasadnutí v pondelok 24. septembra 2018 v Prešove vydala vyhlásenie, ku ktorému sa svojím podpisom pridal aj pražský apoštolský exarcha: „Rada hierar...

V Prešove sa stretla Rada hierarchov na svojom 27. riadnom zasadnutí


Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa v pondelok 24. septembra stretla na svojom 27. riadnom zasadnutí Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadnutie sa uskutočnilo deň po hlavných oslavách 200. výročia zria...

TV Lux odvysiela záznam posvätenia novej cerkvi na košickom sídlisku


Košice, 25. september (TSKE) Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, spolu s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, posvätí 30. septembra novú Cerkev Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach - Nad Jazerom. Z...

Pozdravný príhovor Mons. Bernarda v Ľutine


Pozdravný príhovor Mons. Bernarda Bobera za Konferenciu biskupov Slovenska v rámci osláv 200. výročia Prešovskej eparchie v Ľutine Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov Slovenska tým...

V Dvoriankach sa uskutoční otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie


Košice, 24. september (TSKE) Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva na posvätenie priestorov a slávnostné otvorenie Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, ktoré sa uskutoční 29. septembra. Program začne archijerejskou svätou liturgi...

V Slanskom Novom Meste oslávili 150. ustanovenia gréckokatolíckej farnosti


Košice, 24. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia ustanovenia farnosti Slanské Nové Mesto posvätil 23. septembra košický eparcha Milan Chautur CSsR exteriér obnovenej farskej budovy. Vo svojej homílii upozornil veriacich na časté prežívanie...

Vyhlásenie Eparchiálneho úradu dňa 19.9.2018


Ohľadom článku zverejneného v DenníkuN, a na základe otázok, s ktorými sa na vladyku Milana Chautura obrátili redaktori tohto denníka, vydáva Eparchiálny úrad v Košiciach nasledovné stanovisko: V novembri 2017 bola na Eparchiálny úrad v Košiciach ohlá

V Porostove oslávili 150. výročie cerkvi


Košice, 18. september (TSKE) Pri príležitosti 150. výročia posvätenia Cerkvi Povýšenia svätého kríža vo farnosti Porostov posvätil 16. októbra vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, pamätnú tabuľu a obnovený interiér chrámu. Veriaci zároveň slávili odpustovú ...

Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Juraja v Trebišove nasledovali stopy sv. Cyrila a Metoda


Žiaci druhého stupňa CZŠ sv. Juraja v Trebišove sa 17. septembra vybrali po stopách vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Asi sto detí najprv navštívilo baziliku Narodenie Panny Márie vo Vranove. Tu slávili Eucharistiu spoločne s miestnym dekanom otcom Štefanom Albi...

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu


Košice, 16. september (TSKE) V rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca na košickej kalvárii, slávil na miestnom poľnom oltári košický eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú svätú liturgiu. Stalo sa tak pr...

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi


Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs. V tomto roku išlo už o dvadsiatu druhú púť sl...

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove


Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová a po...