Vianočná akadémia na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove

Košice, 2. január (TSKE) V predvianočnom čase 19. decembra sa na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove konalo hudobno-dramatické pásmo o pokore, chudobe, vzájomnom obdarovaní, ktoré pre rodičov a priateľov školy pripravili študenti. Atmosféru Vianoc umocnil prestretý vianočný stôl podľa starých zvykov, ktorý so študentami pripravila učiteľka Anderková.

Stretnutie začalo duchovnou katechézou duchovného správcu školy otca Milana Diheneščíka zameranou na rodinu a jej poslanie pri výchove detí. Po katechéze bola rodičom ponúknutá predvianočná svätá spoveď a tak nasledoval program študentov 2. A triedy pod režijným vedením sr. Šebastiány.

Na záver rodičia v spolupráci s učiteľkami Frankovou a Horňákovou pripravili pre všetkých pohostenie, pri ktorom sa vytvoril priestor na vzájomné neformálne rozhovory rodičov, študentov, učiteľov.

TSKE informovala Eva Šimková.

foto: Viktória Capiková