Ekonóm: Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 17                           ekonomika@grkatke.sk

Účtovníčka: Mgr. Jana Vojčíková, kl. 21                                       mzdy@grkatke.sk