Košický eparchiálny úradSídlo:
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice
Pošta:
P.O. Box G-13, 043 43 Košice
Telefón
055/727 1911, klapky
Fax:
055/ 622 7453
Eparchiálny úrad: eparchia@grkatke.sk


Eparchiálna kúria

 
vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparchiálny biskup
vladyka@grkatke.sk
vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
apoštolský administrátor Sede Plena
administrator@grkatke.sk
Protosynkel - delegát ad omnia:
ICEODr. Jaroslav Lajčiak, kl. 16
lajciak.jaroslav@grkatke.sk

Kancelár:
PhDr. Marko Rozkoš, PhD., kl. 12
kancelar@grkatke.sk

Osobný tajomník:
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 41
sekretar@grkatke.sk

Tlačový hovorca:
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 41
hovorca@grkatke.sk

Sekretariát:
Martina Gavaľová, kl. 11, 33
sekretariat@grkatke.sk

Aktuár:
Dipl.-Theol. Univ. Kamil Drozd, kl. 26,
aktuar@grkatke.sk

 Riaditeľ školského úradu

 PaedDr. ThLic. Peter Orenič, kl. 14
dsu@grkatke.sk


Ekonomické oddelenie

 
Ekonóm:
Ing. Marta Sabolová, kl. 17
ekonomika@grkatke.sk

Účtovníčka:
Mgr. Klára A. Dzurčaninová, SNPM, kl. 20
s.klara@grkatke.sk

Mzdová účtovníčka:
Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 21
mzdy@grkatke.sk
 
 


Technicko-hospodárske oddelenie

 
Správa majetku:
Ing.Mgr. Stanislav Zimovčák, kl. 30
projekty@grkatke.sk

Správca IT:
Ing. Marián Čonka, kl. 32
• spravcait@grkatke.sk

Technický pracovník:
Ján Gerda
 
 


Eparchiálny súd

 
Súdny vikár:
JCDr. Jozef Ivan, PhD., kl. 15
cirkevny.sud@grkatke.sk
Ďalšie kontakty

 


Archivár:
Mgr. Štefan Ančočík

Zodpovedný za misie:
JCLic. Martin Mihaľ
 
 
Cenzor:
ThLic. Marcel Gajdoš
liturg@grkatke.sk 

Koordinátor formácie kaplánov:
ThLic. František PuciOchrana maloletých

Kontaktná osoba
PhDr. Marko Rozkoš, PhD., kl. 12
kancelar@grkatke.sk