Košický eparchiálny úradSídlo:
Dominikánske námestie 2/A,
040 01 Košice
Pošta:
P.O. Box G-13, 043 43 Košice
Telefón
055/727 19, klapky
Fax:
055/622 74 53
Eparchiálny úrad:
eparchia@grkatke.sk


Eparchiálny úrad

 
vladyka Cyril Vasiľ SJ, 
arcibiskup - košický eparchiálny biskup


arcibiskup@grkatke.sk

Protosynkel (generálny vikár):
ICODr. Jaroslav Lajčiak, kl. 16
protosynkel@grkatke.sk

Synkel (vikár) pre maďarských veriacich:
Magyar püspöki helynök:
ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
bohac.vojtech@grkatke.sk
magyar.helynok@grkatke.sk

Synkel (vikár) pre rusínskych
a ukrajinských veriacich:


Dipl.-Theol. Univ. Kassián Kamil Drozd
kassian@grkatke.sk
Riaditeľ Eparchiálneho úradu:
ICODr. Jaroslav Lajčiak, kl. 16
riaditel@grkatke.skKancelária arcibiskupaKancelár:
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 13
kancelar@grkatke.sk

Osobný tajomník:
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 13
sekretar@grkatke.sk

Sekretariát:
Martina Gavaľová, kl. 11, 33
sekretariat@grkatke.sk

Aktuár:
Dipl.-Theol. Univ. Kamil Drozd, kl. 26
aktuar@grkatke.sk

Archivár:
Mgr. Štefan Ančočík
ancocik.stefan@grkatke.sk

Cenzor:
ThLic. Marcel Gajdoš
gajdos.marcel@grkatke.sk

Ceremoniár: ICOLic. Jozef Havrilčák
havrilcak.jozef@grkatke.skTlačové oddelenieTlačový hovorca:
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 13
hovorca@grkatke.sk
Predseda Komisie pre masmédia a zodpovedný redaktor TSKE
Mgr. Tomáš Miňo
hovorca@grkatke.sk; mino.tomas@grkatke.sk


Ekonomické oddelenie

 
Ekonóm:
Ing. Štefánia Čepová, PhD., kl. 17
ekonomika@grkatke.sk

Personálna a mzdová účtovníčka:
Mgr. Jana Vojčíková, kl. 21
mzdy@grkatke.sk
 
 


Hospodárske oddelenie

 
Správa majetku:
Ing. Mgr. Stanislav Zimovčák, kl. 30
projekty@grkatke.sk

Medzinárodná spolupráca a projekty:


ThDr. Vojtech Boháč, PhD.
bohac.vojtech@grkatke.sk

Právnik:
JUDr. Matúš Lemeš, kl. 23
pravnik@grkatke.sk

Správca IKT:
Ing. Jozef Kmec, kl. 32
ikt@grkatke.sk
 
 


Eparchiálny súd

 
Súdny vikár:
JCDr. Jozef Ivan, PhD., kl. 15
cirkevny.sud@grkatke.sk


Školský úrad


Riaditeľ Školského úradu:
Mgr. Karol Knap, kl. 14
dsu@grkatke.sk

Metodik:  Mgr. Adriána Horňáková
hornakova.adriana@grkatke.sk


Katechetický úradRiaditeľ Katechetického úradu: Mgr. Karol Knap, kl. 14
dku@grkatke.sk

Metodik: Mgr. Alžbeta Anna Gerberyová
dkumetodik@grkatke.sk
 
 Ochrana maloletých

Kontaktná osoba
HELic. Mgr. Martin Mráz, kl. 11
kancelar@grkatke.sk