Farnosť Nižný Žipov - Stavoservis s.r.o. Trebišov - Zmluva o dielo č. 2911