Aktuality z Košickej eparchie

Aprílová fatimská sobota


Košice, 4. apríl (TSKE) Michalovská bazilika minor privítala mariánskych ctiteľov na fatimskej sobote hneď v prvý aprílový deň. Po modlitbe ruženca a tretieho času sa v katechéze prihovoril otec Štefan Ančočik, farár farnosti Zbehňov. Predstavil otázky života a smrti, s...

Kvetná nedeľa v Trebišove


Košice, 4. apríl (TSKE) Kvetná nedeľa 2. apríla  sa stala pre farnosť Trebišov ešte radostnejšou  vďaka návšteve vladyku Milana Chautura, ktorý vo farnosti slúžil sv. liturgiu s požehnaním ratolestí. Vo svojej homílii sa vladyka zamyslel nad princípom prirodzenej autori...

Nedeľné pôstne zamyslenia v Trebišove


Košice, 4. apríl (TSKE)Počas  piatich nedieľ  Štyridsiatnice sa vo farnosti Trebišov uskutočnila pôstna aktivita s názvom „Krátke pôstne zamyslenia“.  Päť nedieľ prichádzali do farnosti na večernú sv. liturgiu hostia s rôznymi duchovnými skúsenosťami. Aktivitu otvoril v...

Duchovná obnova budúcich novokňazov


Košice, 31. marec (TSKE): Nedeľa piateho týždňa Veľkého pôstu bola začiatkom duchovnej obnovy určenej pre piatich budúcich novokňazov Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie, rovnako ako aj pre ich budúce manželky.  Kláštor sestier redemptoristiek v Lomnici pri ...

Nová apoštolská administratúra (exarchát) pre gréckokatolíkov v Bielorusku


Košice, 30. marec (TSKE)  Pápež František 30. marca 2023 zriadil Apoštolskú administratúru (exarchát) pre veriacich byzantského obradu v Bielorusku a vymenoval archimandritu Sergeja Gajeka M.I.C., doterajšieho apoštolského vizitátora, za jej prvého apoštolského administ...

Návšteva kardinála Kurta Kocha


Košice, 30. marec (TSKE) Prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch navštívil v dňoch 28. – 30. marca Slovensko. Súčasťou jeho sprievodu bol Mons. Jaromír Zádrapa, oficiál Východnej sekcie Dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Počas svojho pob...

V Košiciach mali duchovnú obnovu manželky kňazov


Košice, 29. marec (TSKE)V Košiciach, na sviatok Zvestovania Našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne sa uskutočnila už druhá duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. V duchu synodálnej cesty, jej troch kľúčových bodov, ktorými sú  spoločenst...

Manželské večery vo Veľatoch


Košice, 28. marec (TSKE)Počas februárových a marcových nedieľ prebiehali v priestoroch "Espresso Vama" vo Veľatoch Manželské večery, ktoré zorganizovali gréckokatolícke farnosti Veľaty a Stanča.  Počas siedmich večerov 11 manželských párov z rôznych farností rozoberalo ...

Školské misie na základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach


Košice, 28. marec (TSKE)Od 13. do 16. marcaprebiehali na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2 v Košiciach školské misie. Konali sa prvýkrát v histórii školy. Misionári z rehoľe redemptoristov  – o. Jozef Kišák a brat Gorazd prijali p...

Druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma


Košice, 24. marec (TSKE)Dňa 14.marca sa uskutočnilo  v poradí už druhé podujatie projektu Cerkov s molodyma opäť v priestoroch OZ molody Rusyny na Jedlíkovej 13 v Košiciach. Tentokrát sa modlili s otcom Františkom Krajňákom Akafist Christovym strasťam po rusínsky z kniž

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20. - 26. marca 2023


Pondelok 20. marec ­  Košice – Eparchiálny úrad: agenda Utorok 21. marec 9.00 Ľutina: Metropolitný kňazský deň   Streda 22. marec Košice – Eparchiálny úrad: agenda 18.30 Košice - katedrála: Kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho Štvrtok 23. marec Rím...

Krížová cesta v Porube pod Vihorlatom


Košice, 21. marec (TSKE)Na 4. pôstnu nedeľu sa veriaci v Porube pod Vihorlatom stretli popoludní na krížovej ceste. Účastníci si vzájomne pomáhali niesť veľký drevený kríž po obci. Takto sa učili symbolicky ako Veronika či Šimon pomáhať si spolu niesť svoje kríže a toto...

V Košiciach bola duchovná obnova pre manželky kňazov


Košice, 15. marec (TSKE) V Košiciach sa na 4. zádušnú sobotu uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Podujatie organizačne zastrešil synodálny tím pod vedením o. Michal Hospodára, koordinátora. Obnova je jedným z ovocí synodálnej cesty a na je...

Slovenskí gréckokatolícki biskupi sú na návšteve Nemecka


Košice, 15. marec (TSKE) V dňoch 13.-17. marca 2023 absolvujú pracovnú cestu v Nemecku vladyka Cyril Vasiľ SJ a vladyka Peter Rusnák. Na tejto ceste ich sprevádza košický protosynkel otec Jaroslav Lajčiak a otec Vojtech Boháč, biskupský vikár. Medzi prvými navštívenými ...

Kánonická vizitácia v Sobranciach


Košice, 13. marec (TSKE) Vyvrcholením kánonickej vizitácie farnosti Sobrance bola archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil arcibiskup Cyril Vasiľ 12. marca spolu s otcom Jozefom Kellöm, farárom farnosti a otcom Ondrejom Fabianom, výpomocným duchovným protopresbyterátu...

Denné centrum Teodora Romžu počas jarných prázdnin usporiadalo pre deti a matky z Ukrajiny zaujímavé podujatia


Košice, 13. marec (TSKE)Denné centrum Teodora Romžu Košickej eparchie, počas jarných prázdnin v Košickom kraji, usporiadalo pre deti a matky z Ukrajiny zaujímavé podujatia. Aktivity prebiehali počas celého týždňa od 6. marca. Patrili medzi ne výstup na Hrebienok v Tatrá

Výročie narodenia grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove


Košice, 13. marec (TSKE)Dňa 8. marca v Trebišove otvorili rok v znamení významného 200-tého  výročia narodenia grófa Júliusa Andrássyho – politika a bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko - Uhorska. Podujatie sa začalo bohoslužbou v miestnom kostole Navštívenia Pan...

Začíname Cerkov s molodyma 2023


Košice, 7. marec (TSKE) Aktivity v rámci projektu Cerkov s molodyma v Košiciach, ktorý je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, pokračujú aj v roku 2023.  Prvé stretnutie sa uskutočnilo 21. februára v priestoroch O.Z. molody Rusyny na Jedlíkovej 13 ...

Zádušná fatimská sobota


Košice, 7. marec (TSKE)Marcová fatimská sobota sa prekrývala s druhou sobotou Veľkého pôstu – Druhou zádušnou sobotou. Vďaka tomu sa táto fatimská sobota slávila v netradičných tmavých farbách liturgických rúch. Sprievodný program mal na starosti maďarský protopresbyter...

Obdobím Veľkého pôstu chce sprevádzať nová kniha Múdrosť na cestu


Košice, 27. február (TSKE) Občianske združenie Byzantinos v spolupráci s Košickou eparchiou vydalo novú knihu Múdrosť na cestu, s podtitulom Rozhovory s duchovnými otcami kresťanského Východu. Kniha je výberom z rozhovorov Sergeja Boľšakova (1901-1990) s mníšskymi otcam...