Aktuality z Košickej eparchie

Marcová fatimská sobota


Košice, 5. marec (TSKE) Prvú sobotu v mesiaci marec 2.3.2024 sa konala pravidelná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Program sa začal bolestným svätým ružencom a nasledovala modlitba tretieho času. V katechéze na tému "Ježišova modlitba" otec Jozef Vaszil...

Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa stretol s kňazmi Košickej eparchie na dôchodku


Košice, 5. marec (TSKE) V nedeľu 3. marca sa vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, stretol s kňazmi Košickej eparchie, ktorí sú v dôchodkovom veku a s kňazskými vdovami. Stretnutie sa koná každoročne ako spomienka na tajomstvo stretnutia maléh...

“Putovna” Cer´kov z molodŷma


Košice, 3. marec (TSKE) Duchovno-edukačné podujatia projektu Cer´kov z molodŷma organizuje O.Z. molodŷ.Rusynŷ už sedem rokov. Tento rok bol koncept projektu trochu pozmenený a pripravili sa podujatia “putovného” charakteru. Prvé tohtoročné podujatie sa uskutočnilo ...

Katechézy Dobrého pastiera – Metodický seminár


Košice, 24. február (TSKE) vo štvrtok 22. februára sa v priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach konal metodický seminár organizovaný Eparchiálnym katechetickým úradom sv. prvomučeníka Štefana. Tentokrát sa na ňom zúčastnili nielen kňazi a katechéti vyučujúci náb...

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov SOŠPg v Prahe


Košice, 23. február (TSKE) V dňoch 21. – 23. februára sa učiteľský zbor našej strednej pedagogickej školy zúčastnil aktualizačného vzdelávania v Prahe. Hlavným bodom programu bola prednáška českého kňaza, teológa, molekulárneho biológa, bioetika a pedagóga Karlovej univ...

Veľký pôst v Rómskej misii Sečovce


Košice, 23. február (TSKE) V piatok 16. februára sa v Trnávke slávila sv. liturgia vopred posvätených darov, ktorá bola spojená aj s posvätením kolivy. Na tejto sv. liturgii sa prvýkrát zúčastnili aj miništranti z Rómskej misie, pre ktorých to bola nová skúsenosť v ich ...

Púť manželov a rodín do Litmanovej


Košice, 20. február (TSKE) Rada pre rodinu košickej eparchie pripravila v rámci Národného týždňa manželstva (NTM) 2024 v sobotu 17.2.2024 Púť manželov a rodín do Litmanovej. Púť začala modlitbou svätého ruženca, ktorú viedli manželky kňazov Anna Matejovská a Alena Maďar...

Stretnutie spoločenstva SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom


Košice, 19. február (TSKE) Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli v Košiciach s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendá

V Košiciach si pripomenuli odchod do večnosti sv. Konštantína Filozofa


Košice, 19. február (TSKE) V nedeľu 18. februára sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1155. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov spolku,...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 19. – 25. február 2024


Pondelok 19. február 8.45 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie protopresbyterov 13.00 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada Utorok 20. február 16.00 Bratislava - odovzdávanie ceny Fra Angelica Stred...

NTM vo farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 19. február (TSKE)Už tradične sa aj v tomto roku, manželské páry z Gréckokatolíckej farnosti Poruba pod Vihorlatom stretli v sobotu 17.februára v rámci Národného týždňa manželstva. Stretnutie začalo svätou liturgiou s požehnaním manželských párov. Tu si manželia...

Mladí na púti Návrat k otcom v Nitre


Košice, 18. február (TSKE) Spolok sv. Cyrila a Metoda a Rada pre mládež slovenských gréckokatolíckych eparchií uskutočnili v sobotu 17. februára poznávaciu púť do staroslávnej Nitry s názvom Návrat k otcom 2024. Podujatie časovo nadväzovalo na liturgickú spomienku blaže...

Predstavitelia Spolku sv. Cyrila a Metoda navštívili Rím


Košice, 15. február (TSKE) Členovia predsedníctva Spolku sv. Cyrila a Metoda, o. Martin Mráz a o. Michal Hospodár, v uplynulých dňoch absolvovali pracovný pobyt v Ríme. Hlavným dôvodom ich pobytu bolo skúmanie historických súvislostí zo života Polykarpa G. Oleára OSBM. ...

Centrum pre mládež Košickej eparchie opäť otvorilo dvere budúcim animátorom


Košice, 12. február (TSKE) V dňoch 9. - 11. februára sa konal prvý ANIMA víkend v Dvoriankach, ladený v duchu spoznávania poslania animátora, ako i spoznávania sa navzájom. Po piatkovom úvode do víkendu cez starého pútnika mali budúci animátori možnosť putovať na vybran...

Dve slávnosti k úcte sv. Cyrila v Ríme


Košice, 12. február (TSKE) Na liturgickú pamiatku skonu sv. Konštantína-Cyrila sa stretlo spoločenstvo Slovákov pôsobiacich v Ríme na pôde Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. V Kostole sv. Cyrila a Metoda slávil sv. omšu otec Pavol Zvara, rektor ústavu. Spoluslúžilo...

Karneval vo farnosti Košice – Staré mesto


Košice, 12. február (TSKE) V sobotu 10.2. sa v priestoroch eparchiálneho úradu konal karneval. Po predstavení masiek sa deti vrhli na súťaže, ktoré si pre ne pripravili animátori. Tieto súťaže sa striedali s tanečnými kolami plnými nielen Erko tancov, ale aj hudby blízk...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 12. – 18. február 2024


Pondelok 12. február 9.30 Košice - Eparchiálny úrad: Ekonomická rada 18.00 Košice - katedrála: Veľké povečerie a časť kajúceho kánonu sv. Andreja Krétskeho Utorok 13. február Bratislava - služobná cesta 11:30 Tlačová konferencia o náboženskej slobode S...

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa otvorilo výstavu o talianskom velikánovi Leonardovi da Vincim


Košice, 5. február (TSKE) V piatok 2. februára 2024 sa konala v priestoroch Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove vernisáž výstavy „Leonardo známy i menej známy“. Výstava sa venuje prierezu diel talianskeho umelca, vedca, vynálezcu i inovátora Leonarda Da V...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 5. - 11. február 2024


Pondelok 5. február 10.00 Prešov - TV Lux 14.00 Prednášky online PravF UK Utorok 6. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Streda 7. február Ružomberok - pracovne stretnutie  Štvrtok 8. február Košice - Eparchiálny úrad: agenda Piatok 9. fe...

Košická eparchia má nového diakona


Košice, 1. február (TSKE) V nedeľu 4. februára slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v košickej katedrále. Počas liturgie udelil diakonskú vysviacku poddiakonovi Jozefovi Havrilčákovi, ktorý zastáva službu arcibiskupského ceremoniára. Obrad diak...