Aktuality z Košickej eparchie

Posviacka kaplnky a slávnostné otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska (GPS) pre mladých v Košiciach


Košice, 11. január (TSKE) V stredu 10. januára sa v Košiciach uskutočnila posviacka kaplnky a otvorenie Gréckokatolíckeho pastoračného strediska pre mladých v Košiciach, s názvom GPS Košice. Ide o prvý krok z realizácie vízie Rady pre mládež Košickej eparchie, budovať v...

Pápež potvrdil novú hlavu Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi


Košice, 10. január (TSKE) Pápež František dnes potvrdil v úrade hlavy Sýrsko-malabarskej katolíckej cirkvi biskupa Mar Raphaela Thattila, ktorého zvolila synoda biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi v predchádzajúcich dňoch. Mar Rafael Thattil má 67 rokov a doteraz pôsobil...

Vianoce v rómskej osade Habeš


Košice, 6. január (TSKE) V nedeľu 17. a 24. decembra sa v kaplnke na Habeši v Sečovciach stretlo spoločenstvo ľudí, ktorí sa pripravovali na sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista. Za pomoci pani Fedorkovej, ktorá je vedúcou Komunitného centra rímskokatolíckej Charity v S...

Homília arcibiskupa Vasiľa na sviatok Bohozjavenia v Klokočove


Košice, 6. január (TSKE) Na sviatok Bohozjavenia, v sobotu 6. januára, slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ archijerejskú sv. liturgiu v Klokočove. V jej závere sa spoločne s koncelebrujúcimi kňazmi a veriacimi odobral k blízkej vodnej nádrži Zemplínska Šírava, aby tam vyko...

Na sviatok Bohozjavenia posvätí arcibiskup Vasiľ vody Zemplínskej Šíravy


Košice, 3. január (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ bude v sobotu 6. januára na sviatok Bohozjavenia sláviť svätú liturgiu v Klokočove na brehu Zemplínskej Šíravy. Po sv. liturgii požehná jej vody. Vladyka Cyril už minulý rok slávil v deň pripomienky na krst Ježiša Krist...

V Nacinej Vsi rozdávali vianočnú radosť


Košice, 1. január (TSKE) V predposledný deň roka 2023, v sobotu 30. decembra, sa v Nacinej Vsi (Michalovský protopresbyterát) pod názvom "Christos raždajetsja" uskutočnil v poradí 15. ročník Prehliadky vianočného folklóru, ktorý pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda so s...

Pastiersky list arcibiskupa Vasiľa na Nový rok 2024


Košice, 1. január (TSKE) Prinášame pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý sa čítal vo všetkých chrámoch Košickej eparchie v pondelok 1. januára 2024 na začiatok nového občianskeho roku: Milí spolubratia kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, milí bratia...

Ukrajinská mládež v Košiciach si pripravila pásmo vianočných kolied


Košice, 29. december (TSKE) Pod vedením o. Pantelejmona Gerberyho MSU, ktorý vedie ukrajinskú misiu v Košiciach, navštívila vladyku Cyrila Vasiľa SJ ukrajinská mládež. Dňa 25. decembra 2023 na sviatok Narodenia nášho Spasiteľa a Vykupiteľa Ježiša Krista si pripravili kr...

Na druhý sviatok vianočný privítali v Trebišove arcibiskupa Vasiľa


Košice, 29. december (TSKE) Už tradične ako každý rok na sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičke, sa vo farnosti Trebišov slávila sv. liturgia za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ.  Slovami: "Boh je verný svojim prísľubom" , povzbudzoval vladyka veriacich farnosti po...

Šiesti seminaristi Košickej eparchie prijali nižšie svätenia


Košice, 28. december (TSKE) V stredu 27. decembra na sviatok sv. mučeníka Štefana udelil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky nižšie svätenia 6 seminaristom Košickej eparchie. Na službu čitateľa a speváka modlitbou a postrihnutí

Sviatky Narodenia Pána v košickej katedrále


Košice, 28. december (TSKE) Košickí gréckokatolíci vstúpili do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach mimoriadne už v piatok 22. decembra. Ak totiž predvečer sviatku Narodenia ...

V košickej katedrále zazneli vianočné koledy


Košice, 28. december (TSKE) V deň sviatku svätého apoštola, prvomučeníka a archidiakona Štefana v stredu 27. decembra sa v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky uskutočnil druhý ročník koncertu pod názvom Vianočná koleda. V rámci koncertu vystúpil deti z fa...

Predvianočná spoveď na železničnej stanici v Košiciach


Košice, 21. december (TSKE)V týchto dňoch sa spoločne blížime k zavŕšeniu pôstneho obdobia Filipovky, počas ktorého sme sa pripravovali na príchod narodenia nášho Pána. Práve toto obdobie má byť zavŕšené tou najdôležitejšou prípravou, v ktorej si nanovo očistíme svoje s...

Vianočný večierok programu CM Exchange


Košice, 18. december (TSKE) Na pravidelnom večierku výmenného programu CM Exchange sa jeho členovia stretli v sobotu 16. decembra v spoločenských priestoroch Eparchiálneho úradu v Košiciach. Stretnutie organizovala Komisia pre zahraničné vzťahy, zastrešená Spolkom sv. C...

Mikuláš navštívil rómsku osadu na Habeši


Košice, 12. december (TSKE)V sobotu 9. decembra zažili deti v rómskej osade na Habeši výnimočnú slávnosť, kedy prvýkrát v histórii ich kaplnky medzi nich zavítal arcibiskup Mikuláš. Veľké prekvapenie začalo hneď po príchode, kedy sa deti nevedeli vynadívať na osobu, kto...

Deň otvorených dverí Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta


Košice, 12. december (TSKE) Najväčšia škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie otvorila svoje brány pre žiakov základných škôl. Deviataci tak mohli spoznať mnohé aktivity @Strednej odbornej školy služieb a priemyslu sv. Jozafáta – rôzne odbory, kurzy, exkurz...

Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda na PROEDUCO


Košice, 11 december (TSKE) V dňoch 6. a 7. decembra sa Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda zúčastnila Medzinárodného veľtrhu vzdelávania ProEduco (Kasárne Kulturpark, Košice). Pedagógovia a žiaci 4. ročníka učiteľských a sociálnych odborov prezentovali...

Svätá liturgia s vyslaním koledníkov Dobrej noviny Košickej eparchie.


Košice, 11. december (TSKE) V nedeľu 10. decembra sa vo farskom chráme v Trebišove za účasti protosynkela archimandritu o. Jaroslava Lajčiaka a ďalších kňazov Košickej eparchie konalo vysielanie a požehnanie koledníkov Dobrej Noviny Košickej eparchie. Vo svojej homílii ...

Projekt “Cer´kov z molodŷma” uzavrel ďalší rok


Košice, 9. december (TSKE) O.Z. molodŷ.Rusynŷ v rámci projektu “Cer´kov z molodŷma”, ktorý je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, zorganizovalo posledné dve tohtoročné podujatia. 20. novembra sa spoločne s jrm. Jordanom a o. Martinom T...

Duchovná obnova manželiek kňazov


Košice, 9. december (TSKE)  V pastoračnom centre farnosti Košice – Staré Mesto sa v sobotu 9. decembra uskutočnila duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. Bolo to pokračovanie stretnutí, ktoré boli odozvou synodálnej cesty, po ktorej kráčame. Organizácie ...