Aktuality z Košickej eparchie

Vladyka Szilárd Keresztes oslávil 90 rokov


Košice 19. júl (TSKE) Emeritný gréckokatolícky vladyka Szilárd Keresztes oslávil 19. júla 2022 svoje deväťdesiate narodeniny. Narodil sa 19. júla 1932 v obci Nyíracsád v župe Hajdú-Bihar vo východnom Maďarsku. Po maturite bol jedným z prvých bohoslovcov vo vtedy novozal...

Harangszentelés és felolvasóavatás Nagykaposon


Július 17.-én, az első hat egyetemes zsinat atyáinak vasárnapján került sor a Kassai görögkatolikus egyházmegye Magyar esperesi kerületének egyházmegyei ünnepére Nagykaposon a Boldog Gojdics Pál-Péter fölszentelt vértanúról elnevezett görögkatolikus templomban.  Az ü

Posviacka zvona a postriženije vo Veľkých Kapušanoch


Košice 18. júl (TSKE) V nedeľu otcov prvých šiestich všeobecných snemov 17. júla, sa konala eparchiálna odpustová slávnosť Maďarského protopresbyterátu Košickej eparchie v Chráme blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch. Slávnosť sa začala už

Týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny


Košice 18. júl (TSKE)Mimoriadny týždeň, takto by sa  mohol nazvať týždeň od 11. do 15. júla. V týchto dňoch sa uskutočnil týždenný denný tábor pre odídencov z Ukrajiny. Denné centrum Košickej Eparchie usporiadalo tento výnimočný týždeň, ktorý sa niesol v duchu vzájomnéh...

Syntéza synodálnej cesty Košickej eparchie


Košice 18. júl (TSKE)V týchto dňoch sa ukončuje prvá (eparchiálna) fáza Synody o synodalite. Jej ovocím je dokument s názvom Záverečná syntéza. Syntézu na základe textov za jednotlivé oblasti synodálneho procesu v Košickej eparchii redakčne spracoval o. Michal Hospodár,...

V prvý prázdninový deň sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky z Ukrajiny


Košice 6. júl (TSKE)V piatok 1. júla sa na Kostolianskej ulici stretli deti a matky na nové načerpanie síl. Košická eparchia tu zriadila denné centrum pre pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. Ráno sa deti s ich mamami stretli na autobusovej stanici s animátorm...

Púť synov a otcov


Košice 22. jún (TSKE) V sobotu, 19. júna, sa konal druhý ročník Púte synov a otcov Košickej eparchie. Trasa púte viedla z  Gréckokatolíckeho chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v Kojšove na Folkmarskú skalu. Popri spoločnom kráčaní prežili synovia a otcovia výnimočný čas...

Deň rodiny v michalovskej gréckokatolíckej farnosti


Košice 22. jún (TSKE) V nedeľu 19. júna, v rámci slávenia 2. nedele po Zostúpení Svätého Ducha, sa v michalovskej gréckokatolíckej farnosti uskutočnil Deň rodiny. Dopoludňajší program začal sv. liturgiou, v ktorej sa prihovoril otec Maroš Rinik, miestny farár a protopre...

Športovo relaxačný deň pre utečencov z Ukrajiny


Košice 21. jún (TSKE)V sobotu 18. júna sa v priestoroch rodinného centra Košickej eparchie, určeného na pomoc a prácu s ukrajinskými odídencami, uskutočnilo významné podujatie. V areáli centra na Kostolianskej ulici sa zišlo 25 ľudí vrátané detí, ktoré museli opustiť sv...

Kňazský deň Košickej eparchie


Košice 20. jún (TSKE) V pondelok 20. júna sa v priestoroch košického eparchiálneho úradu uskutočnil kňazský deň Košickej eparchie. V samotnom úvode sa zídení kňazi zjednotili v modlitbe tretieho času. Následne sa prítomným prihovoril vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibisku...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 20.jún – 5. júl 2022


Pondelok 20. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Kňazský deň 14.00 Košice - Eparchiálny úrad: nahrávanie dokumentu o pátrovi Fedorovi 16.30 Košice - kostol Premonštrátov: sv. omša pri príležitosti životného jubilea opáta Ambróza Štrbáka Utorok 21. jún 9.0...

Porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice


Košice, 15. jún (TSKE) Dňa 14. júna sa v priestoroch pastoračného centra gréckokatolíckej farnosti Košice-Staré Mesto konala hodnotiaca porada riaditeľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie Košice. Prítomných riad...

Odpustová slávnosť v Kožuchove


Košice, 13. jún (TSKE) Počas uplynulej nedele, ktorá nesie názov Nedeľa Všetkých svätých, slávili veriaci v gréckokatolíckom chráme v Kožuchove odpustovú slávnosť. V jubilejnom roku 100. výročia od jeho postavenia a posvätenia navštívil tento chrám  archimandrita Jarosl...

Posviacka obnoveného chrámu v Brezine


Košice, 13. jún (TSKE) V nedeľu Všetkých svätých 12. júna, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Brezina. Pri tejto príležitosti posvätil obnovený zovňajšok miestneho chrámu zasväteného svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi. ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13.– 19. jún 2022


Pondelok 13. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda Utorok 14. jún Bratislava: ročníkové stretnutie po 35 rokoch od kňazskej vysviacky Streda 15. jún Rím - Dozorná rada Pápežskej nadácie ACN Štvrtok 16. jún 9.00 Košice - Eparchiálny úrad: Agenda...

Júnová Fatimská sobota v Klokočove


Košice, 7. jún (TSKE) V najväčšom pútnickom mieste Košickej eparchie, v Klokočove, sa v sobotu 4. júna zišli veriaci z celej eparchie. Zišli sa na Fatimskej sobote, ktorá sa niesla v duchu svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať koncom júna v Ríme. Samotná slávn...

Odpustová slávnosť Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach


Košice, 7. jún (TSKE) Počas víkendu 4.-5. júna sa konala eparchiálna odpustová slávnosť v michalovskej Bazilike minor pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Program odpustovej slávnosti začal modlitbou posvätného ruženca a veľkou večierňou. Pred sobotnou ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 6.– 12. jún 2022


Pondelok 6. jún Badín: Plenárne zasadnutie KBS Utorok 7. jún Badín: Plenárne zasadnutie KBS Streda 8. jún Dopoludnia: Košice - Eparchiálny úrad – Agenda Popoludní: Odlet do Ríma Štvrtok 9. jún Rím - Pápežská rada pre legislatívne texty  Piatok...

Výberové konanie


Gréckokatolícka eparchia Košice Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu PROJECT MANAGER pre medzinárodný projekt: „Integrationsprojekt mit dem Auswärtigen Amt Deutschland“   CHARAKTERISTIKA PRACOVNÉHO MIESTA:  Plánovanie, organizovanie, koordinovanie, ...

Modlitba ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine v Klokočove


Košice, 1. jún (TSKE) Počas celého mesiaca máj, ktorý je zasvätený mariánskej úcte, Svätý Otec František veriacich pozýval k dennej modlitbe ruženca za ukončenie vojny na Ukrajine, ako aj vo všetkých častiach sveta. V posledný deň tohoto mesiaca pápež viedol túto modlit...