Aktuality z Košickej eparchie

V Novosade oslávili sviatok sv. Juraja, svojho nebeského patróna


Košice 2. december (TSKE) Gréckokatolícky chrám v Novosade je zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Z dôvodu pandémie Covid 19 nemohli veriaci osláviť svoj chrámový sviatok v tradičnom aprílovom dátume. Preto využili sviatok Posvätenia chrámu svätého veľkomučeníka Jur...

Kardinál Sandri slávil bohoslužbu na otvorenie Východných dní v Ríme


Košice 2. december (TSKE) V pondelok, 30. novembra 2020 sa v bazilike svätých apoštolov slávila eucharistická bohoslužba, ktorej predsedal kardinál Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. Bohoslužba bola slávená pri príležitosti novény ku sviatku Počatia Presvä

Delegácia z Ríma na oslavách sv. Andreja v sídle Ekumenického patriarchátu


Košice 1. december (TSKE) 29. novembra v predvečer sviatku sv. apoštola Andreja, ktorý je patrónom Ekumenického patriarchátu prijal patriarcha Bartolomej v sídle patriarchátu zástupcov cirkvi prvého Ríma. Tak ako ekumenický patriarchát vysiela svojich delegátov do Rí

Püspöki helynök találkozott Magyarország szlovákiai nagykövetével


Kassa, november 24. (TSKE) Kedden, november 24.-én, Magyarország Nagykövetségén, Kassán, ifj. Bohács Béla atya, a kassai görögkatolikus egyházmegye magyar hívei számára kijelölt püspöki helynök, diplomáciai látogatás alkalmával találkozott Magyarország szlovákiai nagykö

Arcibiskup Cyril Vasiľ prijal zástupcov rusínskeho Spolku sv. Jána Krstiteľa


Košice 28. november (TSKE) Vo štvrtok 26. novembra prijal vladyka Cyril Vasiľ v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach zástupcov Spolku sv. Jána Krstiteľa (Obščestvo sv. Joana Krestiteľa). Ide o spolok, ktorý založil v roku 1862 rusínsky buditeľ A...

Synkel pre maďarských veriacich Košickej eparchie sa stretol s generálnou konzulkou Maďarskej republiky


Košice 27. november (TSKE) V utorok 24. novembra sa na Generálnom konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach stretol synkel (biskupský vikár) pre maďarských veriacich otec Vojtech Boháč s generálnou konzulkou Maďarskej republiky Dr. Ágotou Hetey na zdvorilostnej návšteve...

Odpustová slávnosť v pražskej katedrále sv. Klimenta


Košice 27. november (TSKE) Gréckokatolíci v Prahe získali chrám sv. Klimenta do užívania v roku 1931, kedy im ho vyčlenil pražský arcibiskup František Kordač. Ako vieme, zásluhu na tomto mimoriadne štedrom rozhodnutí mal vtedajší duchovný správca farnosti, dnes už blaho...

Nová eparchia a biskup pre Gréckokatolíkov v Poľsku


Košice 25. november (TSKE) Na pravé poludnie dňa 25. novembra, čo je podľa juliánskeho kalendára sviatok sv. Jozafáta, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vytvoril v Poľsku novú gréckokatolícku eparchiu Olsztyn-Gdańsk a menoval jej prvého biskupa. No...

V seminári v Nyiregyháze posvätili druhákom podriasniky


Košice 24. november (TSKE) 7. novembra v predvečer sviatku svätého archanjela Michala bola v seminárnej kaplnke gréckokatolíckeho seminára v Nyíregyháze (Maďarsko) slávena večiereň zo sviatku. Pri tejto príležitosti rektor seminára, otec András Dobos posvätil štyrom boh...

V dome sv. Lazára v Košiciach prijali výťažok zbierky „Polievka sv. Alžbety“


Košice 22. november (TSKE) Dňa 19. novembra navštívil Dom sv. Lazára patriaci do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček s pani viceprimátorkou Mgr. Luciou Gurbáľovou. Vedeniu Gréckokatolíckej eparchiálnej char...

Sviatok bl. matky Jozafáty Hordaševskej v Košiciach


Košice 20. november (TSKE) Vo štvrtok 19. novembra arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a archimandrita Jaroslav Lajčiak, prijali pozvanie miestnej predstavenej komunity, ktorá sídli pri eparchiálnom úrade, na spoločné slávenie modlitby ...

Odovzdanie podriasnikov v seminári


Košice 20. november (TSKE) Streda, 18. novembra, sa stala malým míľnikom pre desiatich seminaristov druhého ročníka – pred večernou archijerejskou liturgiou im otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ odovzdali podriasnik, čierny vrchný mimo...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa stretol s novou predstavenou sestier služobníc na Slovensku


Košice 18. november (TSKE) V stredu 18. novembra sa uskutočnilo prvé oficiálne a pracovné stretnutie vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, s provinciálnou preds...

Homília arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ z tohtoročnej Trnavskej novény


Košice 18. november (TSKE) Prinášame vám homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorá zaznela v pondelok 16. novembra 2020 počas sv. omše v Trnave pri príležitosti tohtoročnej Trnavskej novény. Sv. Ján Pavol II. – architekt manželskej lásky a ochranca rodín ...

Online diskusia o rôznorodosti kresťanskej viery


Košice 18. november (TSKE) V pondelok večer 16.novembra, sa v rámci Univerzitného katolíckeho spoločenstva pri UCL univerzite v Londýne (Catholic Society at University College London), uskutočnila online panelová diskusia na tému: Rôznorodosť kresťanskej viery a východn...

Arcibiskup Cyril Vasiľ požehnal priestory Klenotnice v Michalovciach


Košice 15. november (TSKE) V piatok 13. novembra vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, zavítal do priestorov Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Spolu s Danielom Rusnákom, podpredsedom Košického samosprávneho kraja a Stanislavou Rovňákovou,...

V Pánovi usnul americký vladyka Gerald Nicholas Dino, ktorý mal korene na Slovensku


Košice 15. november (TSKE) V sobotu 14. novembra popoludní miestneho amerického času (pár minút po polnoci v nedeľu ráno nášho času) zomrel vo Phoenixe vo veku 80 rokov emeritný vladyka gréckokatolíckej eparchie Phoenix, kyr Gerald Nicholas Dino. Vladyka Gerald sa na...

Pozvánka vladyku Cyrila Vasiľa SJ k duchovnej príprave počas Filipovky


Košice 15. november (TSKE) Slávenie sviatkov Narodenia Pána sa v našom liturgickom kalendári nezadržateľne blíži, s čím súvisí aj dôležitá duchovná príprava na toto obdobie. Aj naši biskupi pozývajú svojich veriacich k dôslednému prežitiu tohto času, ktorý odkazuje na j...

Pravidlá pre slávenie verejných bohoslužieb platné od pondelka 16. novembra 2020


Košice 14. november (TSKE) Prinášame vám informácie a pravidlá pre slávenie verejných bohoslužieb platné od pondelka 16. novembra 2020. Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj s...

Sv. Efrém Sýrsky na vatikánskej známke


Košice 12. november (TSKE) Začiatkom septembra uzrela svetlo sveta vatikánska známka v hodnote 1,15 Euro na ktorej je vyobrazený svätý Efrém Sýrsky. Stalo sa tak pri príležitosti stého výročia jeho vyhlásenia za učiteľa Cirkvi. Známka bola vytlačená v ostrovnom štáte Ma...