Aktuality z Košickej eparchie

Oslavy sv. Konštantína – Cyrila tohto roku v Ríme nebudú


Košice 14. februára (TSKE) V Byzantskom kalendári je 14. február venovaný sv. Konštantínovi – Cyrilovi a spomienke na jeho odchod do večnosti vo večnom meste Ríme, roku 869. Jeho pozostatky boli uložené v pápežskej bazilike sv. Klementa. V časoch napoleónskych vojen sa ...

Skautský zbor sv. Cyrila a Metoda oslavoval desaťročnicu svojho vzniku


Košice 14. februára (TSKE) Skautský zbor Košice I. svätých Cyrila a Metoda 11. februára oslavoval 10 rokov od svojho oficiálneho založenia. Zbor však začal vznikať už v roku 2009. Keďže kvôli súčasnej pandemickej situácii nebolo možné zorganizovať jubilejnú skautskú ...

Posviacka obnovenej kaplnky kňazského seminára v Nyíregyháze


Košice 14. februára (TSKE) Sobota 13. februára bola radostným dňom celej gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. V tento deň bola slávnostne posvätená obnovená kaplnka gréckokatolíckeho kňazského seminára v meste Nyriregyháza. Seminár slúži celej gréckokatolíckej metropolit...

Rodák zo Slovenska prijal v Unive diakonát


Košice 14. februára (TSKE) Veľká radosť pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Aj tak by sme mohli charakterizovať dnešnú radostnú správu z Ukrajiny, kde otec Pimen (Peter) Mojzeš, rodák z Bratislavy, prijal diakonské svätenie. V dvadsiatom roku od skončenia svojic...

Do Veľkého pôstu vstúpia gréckokatolíci v modlitbe so svojimi biskupmi


Košice 11. februára (TSKE) Veľký pôst je pre katolíkov byzantského obradu výnimočný najmä svojimi aliturgickými dňami, keď sa od pondelka do piatku riadna Eucharistická svätá liturgia neslávi. To však vôbec neznamená, že chrámy sú zatvorené. Práve naopak, počas Veľkého ...

Zomrel otec Ján Smolnický


Košice 11. februára (TSKE) Nedeľu, 7. februára 2021, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju nesmrteľnú dušu do rúk svojho Stvoriteľa vo veku 82 rokov života otec Ján Smolnický. Pohrebné obrady so zádušnou svätou liturgiou sa budú konať v Katedrálnom chráme svätého Jána K...

Vladyka Cyril Vasiľ povzbudil chorých a tých, ktorí sa o nich starajú


Košice 10. februára (TSKE) Pri príležitosti 29. svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť vo štvrtok 11. februára 2021, aj Katolícka cirkev na Slovensku venuje osobitnú pozornosť chorým a tým, ktorí sa o nich starajú. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady pre pastor...

Februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach


Košice 8. február (TSKE) Dňa 6. februára 2021 sa uskutočnila februárová fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol počet účastníkov limitovaný. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Cyrila Vasiľ  SJ, apoštolský administráto...

V Užhorode pribudne ulica vladyku Šašika


Košice 4. február (TSKE) Rozhodnutím príslušnej komisie Užhorodskej mestskej rady bolo 4. februára 2021 jednohlasne schválené, že ulica vedúca od gréckokatolíckej katedrály Povýšenia sv. kríža v Užhorode po obchodné centrum Edelweis (ТЦ «Едельвейс») bude pomenovaná na č

Národný týždeň manželstva 2021 v on-line priestore


Košice 4. február (TSKE) Každoročne počas týždňa, keď si cirkev pripomína sviatok svätého Valentína, prebieha iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. ...

Na sviatok Stretnutia Pána v Košiciach


Košice 3. február (TSKE) Na sviatok Stretnutia Pána slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, archijerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Už od roku 1997, od vzniku Košického apoštolskéh...

List vladyku Cyrila učiteľom


Vážení pedagogickí zamestnanci! Sviatok Troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa už tradične nesie v duchu vďaky za obetavú prácu Vás učiteľov, a to nie len za Vaše pedagogické výsledky, ale aj za lásku, ktorú vkladáte do každodennej prá

Deň učiteľov Košickej eparchie


Košice 31. január (TSKE) Pri príležitosti sviatku Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa 30. januára konal Deň učiteľov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchi...

Sviatok pratulínskych mučeníkov


Košice 26. január (TSKE) Hovorí sa, že koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi o tejto životnej skúsenosti vydávali a mnohokrát stale vydávajú veľmi silné svedectvo. Nie tak dávno ho na vlastnej skúsenosti zažila i cirkev na našom úze...

V Poľsku bol vysvätený gréckokatolícky biskup pre novovytvorenú eparchiu Olsztyn-Gdańsk


Košice 26. január (TSKE) V sobotu 23. januára v katedrálnom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Olsztyne (Poľsko) sa konala biskupská vysviacka vladyku Akrádia Trochanowskèho, eparchialneho biskupa novovzniknutej eparchie Olsztyn-Gdańsk. Túto pápež František ustanovi...

Vyšla aktualizácia mobilnej aplikácie Časoslov gréckokatolíka


Košice 24. január (TSKE) 24. januára, v Nedeľu o Mýtnikovi a farizejovi, vyšla o 12:00 nová aktualizácia mobilnej aplikácie projektu Časoslov gréckokatolíka pre operačné systémy iOS a Android. Spolu s novou webovou stránkou, ktorá bola spustená predchádzajúcu nedeľu, ak...

Uplynulo 31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrály v Rumunsku


Košice 21. január (TSKE) 21. januára 2021 ubehlo 31 rokov od navrátenia prvej gréckokatolíckej katedrály v Rumunsku do rúk gréckokatolíkom. Katedrála Svätého Ducha bola po rokoch prenasledovania gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom vrátená predovšetkým vďaka oc...

Vladyka Cyril daroval krvné doštičky


Košice 21. január (TSKE) Je všeobecne známe, že krv je tekutina, ktorá sa v ľudskom tele nedá nijako nahradiť, dokonca nedá sa vyrobiť žiadnou chemickou cestou. Jediná možnosť ako ju získať je od dobrovoľných darcov krvi. Tuto skutočnosť si uvedomuje aj arcibiskup Cyril...

Nová webová stránka projektu Časoslov gréckokatolíka


Košice 17. január (TSKE)17. januára, v Nedeľu o Zachejovi, spustila Rada pre mládež Košickej eparchie novú webovú stránku projektu Časoslov gréckokatolíka. Webové rozhranie spolu s mobilnou aplikáciou pre operačné systémy iOS a Android ponúka v elektronickej podobe modl...

Zomrel gréckokatolícky biskup Florentin Crihălmeanu


Košice 12. január (TSKE) Smutná správa dnes prišla z Rumunska, kde vo veku 61 rokov zomrel sídelný vladyka eparchie Cluj-Gherla, kyr Florentin Crihălmeanu. Vladyka Florentin sa narodil 17. septembra 1959. Kňazské svätenie prijal pre eparchiu Cluj-Gherla v septembri 1...