Aktuality z Košickej eparchie

Nový exarchát pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku


Svätý otec utvoril dnes 11. júla (podľa starého kalendára v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla) apoštolský exarchát pre ukrajinských katolíckych veriacich byzantského obradu, žijúcich v Taliansku. Pápež vymenoval apoštolského administrátora sede vacante exarchátu a ...

V Ríme sa stretli ukrajinskí vladykovia s pápežom Františkom


Zasadnutie stálej synody biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGKC) sa vo večnom meste uskutočnilo minulého týždňa za osobnej účasti pápeža Františka. Piateho a šiesteho júla sa metropoliti tejto cirkvi (4 z Ukrajiny a 4 spoza hraníc), ako aj členovia stáleho s...

Košická eparchia oslávila svojich patrónov


Košice, 8. júl (TSKE) Veriaci Košickej eparchie sa 4. - 5. júla v Sečovciach pripomenuli svojich patrónov – sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Sečovský chrám, ktorý je zasvätený týmto dvom solúnskym bratom, je od roku 1997 dôležitým pútnickým miestom Košickej eparchie. Tu...

Miništrantsky tábor v gréckokatolíckom kňazskom seminári


Košice, 8. júl (TSKE) Začiatkom letných prázdnin 30. júna – 4. júla, sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove konal Miništrantský tábor. Tému tábora „Prebuďme vieru“ zvolili miništranti ešte minulý rok. Účastníkov tábora priví

Víkend osláv zlatého výročia gréckokatolíkov v Parme a Pittsburghu


Víkend v dňoch 22. a 23. júna sa za Atlantickým oceánom niesol v oslavách zlatého jubilea vzniku eparchie Parma, ako aj zlatého jubilea povýšenia tamojšej ruténskej gréckokatolíckej cirkvi Pittsburgh na cirkev metropolitnú. Hierarchická štruktúra našej cirkvi v USA sa d...

Z Veľat putovali k blahoslaveným


Košice, 24. jún (TSKE) Gréckokatolícka farnosť Veľaty v spolupráci s Obecným úradom zorganizovala 22. júna tematickú púť s názvom Po stopách blahoslavených. Prvou zastávkou bola Bazilika minor v Michalovciach, kde ich slovom sprevádzal otec Maroš Dupnák, CSsR. Po inf...

Púť po drevených chrámoch


Košice, 23. jún (TSKE) Asi 50 pútnikov predovšetkým z obce Družstevná pri Hornáde, ktorá patrí do farnosti Košice – Staré Mesto, sa 22. júna zúčastnilo púte po drevených cerkvách. V sobraneckom okrese navštívili Chrám sv. archanjela Michala v Inovciach, kde históriu chr...

Súťaž liturgických vín v Lesnom


Košice, 19. jún (TSKE) V reštaurácií Pod Hôrkou v Lesnom sa 8. júna konalo slávnostné vyhodnotenie štvrtého ročníka súťaže vín Víno Duša. Keďže nad súťažou prevzala záštitu Košická eparchia, vyhodnotenia sa zúčastnil a vína požehnal archimandrita Jaroslav Lajčiak, košic...

V košickej katedrále sa konala týždňová duchovná obnova “Svätosť na dosah”


Košice, 18. jún (TSKE) V nedeľu 16. júna, ktorá je v Gréckokatolíckej cirkvi zasvätená Všetkým svätým, završili v Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach celotýždňovú duchovnú obnovu, ktorej mottom boli slová “Svätosť na dosah.” Pri tejto príležistosti arc...

Veriaci z Breziny putovali po Ukrajine


Košice, 18. jún (TSKE) Pútnicke miesta na Ukrajine navštívili 12.– 14. júna veriaci z farnosti Brezina a filiálných obcí Kazimír a Byšta. Prvou zastávkou púte bol monastier otcov studitov v Univskej lavre pri Ľvove. Tu mohli pútnici bližšie spoznať život východných mníc...

Pozvánka na Modlitbové bdenie a Deň rodiny v Novom Ruskove


Spoločenstvo kňazských a laických rodín pozýva na Modlitbové bdenie a Deň rodiny, ktoré sa uskutočnia 21. - 22. júna vo Veľkom Ruskove. Modlitbové bdenie Začiatok v sídle spoločenstva SKALA od 16:00 do 18:00 v Novom Ruskove. Pokračovanie vo farskom Chráme Presvät...

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ si pripomína 10. výročie biskupskej vysviacky


Košice, 14. jún (TSKE) Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, si 14. júna pripomína 10. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prijal ju v Bazilike Santa Maria Maggiore, v nedeľu 14. júna 2009, v deň 22. výročia svojej kňazskej vysviac...

Deti objavovali poklad uložený medzi zelenými ratolesťami


Košice, 13. jún (TSKE) Vo štvrtok 13. júna zavítali do košickej katedrály žiaci štvrtého ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. V tento deň je podľa latinského kalendára sviatok svätého Antona Paduánskeho – patróna pri hľadaní stratených ...

Užhorodský rukopisný Pseudozonar – piaty diel edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae


Košice, 13. jún (TSKE) V utorok 11. júna 2019 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave prezentácia piatej publikácie medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Autorský kolektív pod vedením Prof. Petra Žeňucha predstavil výs...

Ikonu Kvetného víkendu privítali v Jovse


Košice, 12. jún (TSKE) V Cerkvi Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Jovse privítali 24. mája – 7. júna putovnú ikonu Kvetného víkendu. Tá bola na májovej fatimskej sobote Košickej eparchie  v Klokočove odovzdaná, aby ako príprava na budúcoročný Kvetný víkend, putovala po...

Svätodušné sviatky v michalovskej Bazilike minor


Košice, 10. jún (TSKE) V druhý júnový víkend 8. – 9. júna sa v Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach uskutočnila eparchiálna slávnosť chrámového sviatku. Pozvanie košického eparchu Milana Chautura CSsR k spoločnému sláveniu Božskej liturgie tento rok p...

Štyria gréckokatolícki redemptoristi sú novými misionármi milosrdenstva


Košice, 9. jún (TSKE) Svätý Otec František, prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil ďalších misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi Jozef Jurčenko, Juraj Rak, Jaroslav Štelbaský a Maroš Dupnák. Dostali tak š

Vladyka Dimitrios Salachas oslavuje 80. narodeniny


Košice, 7. jún (TSKE) Emeritný vladyka pre gréckokatolíkov v Grécku, kyr Dimitrios Salachas (Δημήτριος Σαλαχας) sa v dnešný deň dožíva životného jubilea 80 rokov. Vladyka Dimitrios sa narodil 7. júna 1939 v Aténach. Ako mladík vstúpil v rodnom Grécku do malého seminá

Nová apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov v Kazachstane a Strednej Ázii


Košice, 4. jún (TSKE) Prvého júna 2019 bola rozhodnutím pápeža Františka zriadená Apoštolská administratúra pre katolíkov byzantského obradu v Kazachstane a Strednej Ázii so sídlom v Karagande a bol ustanovený jej prvý apoštolský administrátor. Týmto rozhodnutím sa past...