Púť mladých Mukačevskej eparchie k hieromučeníkovi Teodorovi

Košice 25. august (TSKE) Jednou z tradičných aktivít Komisie pre pastoráciu mládeže v našej sesterskej Mukačevskej eparchii je každoročná pešia púť do dediny Veľký Bočkov (Velykyj Byčkiv) v Rachovskom okrese, rodisku blaženého biskupa – mučeníka Teodora Romžu (1911-1947, blahorečený 2001).

Vzhľadom na pandémiu Covid 19 bol obvyklý niekoľko dní trvajúci program redukovaný na jednodňovú púť z mesta Chust do Veľkého Bočkova. Púť sa uskutočnila 21. augusta a začala modlitbou molebenu na dvore chrámu Nanebovstúpenia Pána v Chuste. Množstvo mladých doprevádzaných kňazmi viedol a následnej liturgii predsedal vladyka Nil Luščak, apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie.

Samotná púť sa niesla spomienkou i na nedávno zosnulého vladyku Milana Šašika CM, mukačevského biskupa, ktorý pochádzal zo Slovenska a mnoho rokov neúnavne pracoval na spáse duší tohto ľudu na historickej Podkarpatskej Rusi.

Odkaz vladyku Teodora, ktorý vydal svoj život za svoje stádo je stále živým v tejto „striebornej zemi“, ako ju miestni nazývajú. My sa tešíme zo záujmu mládeže o poznanie svojej vlastnej cirkvi a jej duchovného bohatstva a to aj u susedov, s ktorými nás spája spoločné dedičstvo Užhorodskej únie.


Pre TSKE Daniel Černý

Foto: mgce.uz.ua