Odpust a kňazské vysviacky v Mukačeve

Košice, 1. september (TSKE) V našej sesterskej mukačevskej eparchii mali v piatok 28.augusta niekoľko dôvodov na radosť. Na tento deň pripadla odpustová slávnosť chrámu v Mukačeve, zasvätenom Zosnutiu Presvätej Bohorodičky a súčasne pri archijerejskej liturgii v miestnom chráme udelil vladyka Nil Luščák OFM, apoštolský administrátor eparchie kňazské svätenia trom svätencom. Novokňazmi, ktorí sú medzi prvými, ktorých vysvätil vladyka Nil z pozície apoštolského administrátora eparchie sa stali: Мichajlo Racin, Andrej Lengyel a Michajlo Džidžina. Svätenci pochádzajú z Rachova, Volovca a Iršavy.

Samotné Mukačevo bolo centrom eparchie až do roku 1780, kedy bolo za biskupa Andreja Bačinského premiestnené sídlo do Užhorodu. V Mukačeve biskupi našej cirkvi sídlili v starobylom monastieri svätáho Mikuláša, za mestom na takzvanej Černečej hore. Uhorská dvorská kancelária dala v polovici 18. storočia peniaze biskupovi Olšavskému na stavbu biskupskej rezidencie v meste, aby sa tak funkcia biskupa odčlenila od funkcie predstaveného monastiera. Budovu začali stavať od roku 1753, ale nebola hotová ani v čase smrti biskupa roku 1767. Po presťahovaní sídla biskupstva do Užhorodu už viac nebolo potrebné pokračovať v rozostavanej stavbe na tento účel, ale došlo k prestavbe budovy na mestský chrám. Samotný chrám však pre veľkosť nákladov bol dokončený a posvätený až roku 1859.

Gréckokatolíci prišli o chrám v roku 1947 a navrátený im bol až roku 1992. Chrám však bol doslova pustý so zničeným interiérom. Ale aj tu sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré. Akútna potreba obnovy umožnila opraviť chrám krásnym spôsobom s využitím tradičného ikonopisu. Chrám prešiel rekonštrukciou od roku 2002 do roku 2009 s tým, že ikonostas bol posvätený roku 2010. Od roku 2002 je farárom otec Jozef Lovska.

Novokňazom ako aj všetkým našim bratom a sestrám v Muakčevskej eparchii s radosťou prevolávame na mnohaja i blahaja lita!

TSKE informoval Daniel Černý