Výročná eparchiálna púť gréckokatolíkov z USA

Košice 22. august (TSKE) V nedeľu 16. augusta sa konala výročná púť eparchie Parma (USA) ku kópii ikony Presvätej Bohorodičky z Máriápocs ktorá na pútnicke miesto v Burtone (USA). Deň bol naplnený modlitbou a radosťou zo spoločenstva aj napriek tomu, že program púte bol mierne poupravený oproti minulým rokom, vzhľadom k obmedzeniam  pre COVID-19. Slávnostný program púte začal Molebenom k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol otec Marek Višňovský parmský protosynkel. Po ňom nasledovala prednáška otca Cyrila Pinchaka SJ, o tom akým príkladom môže byť pre človeka Mária, Ježišova matka v odpovedi na Božiu lásku. Archijerejskú svätú liturgiu spoločne s niekoľkými kňazmi eparchie slávil jej eparchialny biskup vladyka Milan Lach SJ. Po svätej liturgii nasledovala modlitba pred kópiou ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú daroval vladyka Milan Chautur, CSsR košický eparchiálny biskup v roku 2018 parmskému eparchovi počas púte gréckokatolíckych veriacich z USA po strednej Európe.  Toto pútnické miesto tak zažilo významnú prítomnosť kópií zázračných ikon – Presvätej Bohorodičky z Máriápocs ako i slziacej ikony Presvätej Bohorodičky z Klokočova. Práve tento moment bol pre pútnikov veľkým obohatením a požehnaním. 

zdroj: web eparchie Parma, USA

Foto: facebook eparchie