V USA zanikla posledná chorvátska gréckokatolícka farnosť

Košice, 25. august (TSKE) V nedeľu 23. augusta, slávil vladyka Milan Lach SJ, biskup eparchie Parma, poslednú a rozlúčkovú liturgiu pre gréckokatolíckych Chorvátov z farnosti svätého Mikuláša na Superior Avenue v Clevelande (USA).

Kedysi pri zatvorení farnosti bolo zvykom pozvať na poslednú liturgiu všetkých žijúcich bývalých farárov, teraz aj pre pandémiu bola táto udalosť čo do počtu prítomných skromnejšia. Liturgiu s vladykom Milanom slávil aj protosynkel eparchie, otec Marek Višňovský, otec Nathan Adams, diakoni a asistencia, ako aj veriaci nielen tejto, ale aj okolitých farností. Svojou účasťou tak vyjadrili svoju solidárnosť a úctu tejto farnosti, k jej dejinám, a hlavne jej farníkom.

Táto chorvátska farnosť mala svoje počiatky v roku 1902, kedy prvú liturgiu pre veriacich slávil otec Mile Golubić. Pred prvou svetovou vojnou farnosť spravoval jeho krajan otec Hranilović, ale najznámejším farárom v dejinách tejto farnosti bol bezpochyby Mons. Tomislav Firis. Týmto veriacim slúžili primárne kňazi, ktorí sami mali pôvod v Križevackej eparchii a poznali týchto ľudí. Keďže väčšina veriacich pochádza z bývalej chorvátskej župy Žumberak, v Amerike figurujú pod menom Žumberčani.

Chorvátski gréckokatolíci sú špecifickou skupinou veriacich s vlastnými tradíciami, kde napríklad nespievajú Hospodi pomiluj, ale Gospodi pomiluj. Rovnako tak ich hudba k liturgii nevychádza z prostopínija, ale z vlastných tradícií. Kedysi týchto farností bolo viac, ale táto ostala poslednou. Veriaci zo zaniknutej farnosti si môžu vybrať z okolitých gréckokatolíckych farností.

Podľa svedectva jedného z bývalých farárov boli farníci veľmi dobrými ľuďmi, ktorí sa veľmi snažili udržať svoju farnosť a pracovali tvrdo na tomto cieli. Ako sám spomína, chybou bola stavba nového chrámu v tejto lokalite na počiatku 70. rokov, kedy už reálna väčšina farníkov odišla hlavne kvôli práci odtiaľto viac na východ USA . Žiaľ, táto situácia so zmenou okolia chrámu nie je v Amerike ojedinelou.

Je vždy smutné, ak biskup musí nejakú farnosť zrušiť. Je to jedno z najťažších rozhodnutí aj pre biskupa. Žiaľ, aj takéto situácie prináša kolobeh života. Je to memento aj pre nás, aby sme nezaspali na vavrínoch a neboli si istými našou dnešnou situáciou, lebo už zajtrajšok môže priniesť veľké zmeny. Aj naše farnosti na dedinách trpia úbytkom veriacich. Z druhej strany je vidieť silnejúcu migráciu do miest, ako aj do zahraničia. Koniec jedného príbehu však môže byť začiatkom druhého. Mnoho našich veriacich v Západnej Európe stále ešte len čaká na svoje potencionálne farnosti.

Veríme, že zostávajúci veriaci zaniknutej farnosti nájdu v nových farnostiach kam pôjdu, rovnako vľúdne, ak nie aj viac, spoločenstvo bratov a sestier gréckokatolíkov. Aby svet videl cez ich svedectvo to, že Boh žije a je oslávený aj vo svojej Gréckokatolíckej cirkvi.

Pre TSKE Daniel Černý

Foto: Michael Prochko