Aktuality z Košickej eparchie

Prvá svätá spoveď a slávnostné sväté prijímanie u slovenských gréckokatolíkov v Anglicku


Košice, 23. mája (TSKE) V šiestu nedeľu po Pasche, 22. mája, navštívil gréckokatolícku misiu v Londýne vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného prijímania a prvej svätej spovede deviatich detí, ktoré spo...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 23. – 29. máj 2022


Pondelok 23. máj Londýn: účasť na synodálnom dni Eparchie pre syromalabarských katolíkov vo Veľkej Británii Utorok 24. máj Pracovná cesta Londýn Streda 25. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 26. máj 9.00 Ťahanovce - sv. liturgia so žiakm...

V Košiciach zasadala celoslovenská Rada pre rodinu KBS


Košice, 19. máj (TSKE) Rada KBS pre rodinu sa v utorok 17. mája stretla na druhom tohtoročnom zasadnutí na Eparchiálnom úrade v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnilo 19 zástupcov diecéz a eparchií na čele s predsedom Rady KBS pre rodinu. Stretnutie začalo sv. liturgiou, k...

V Zdobe požehnali zreštaurovaný ikonostas


Košice, 17. máj (TSKE) V sobotu 14. mája sa v gréckokatolíckom chráme v Zdobe konala veľká slávnosť. V tento deň vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť, v ktorej vyrastal a v ktorej pôsobil ako kňaz jeho otec. Pri tejto prí

A Magyar Esperesi Kerület kurátorainak találkozója Hatfában


Kassa, május 15. (TSKE) Két év kihagyás után, az elmúlt vasárnap délutánján, május 15-én, ismét megrendezésre került a Magyar Esperesi Kerület kurátorainak találkozója a Szőlőskei Hatfában. Nagy örömmel várták és vettek részt rajta mind a kurátorok, mind pedig a paró

Požehnaním prezidentky sa začala inaugurácia novozvolenej hlavy štátu v Budapešti


Košice, 16. mája (TSKE)   Inaugurácia novozvolenej maďarskej prezidentky Katalin Novákovej, ktorá sa konala v sobotu, 14. mája v Budapešti, bola v mnohých ohľadoch výnimočnou. Nováková je prvou ženou vo funkcii maďarského prezidenta a vo svojich 44 rokoch je najmladšou ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 16. – 23. máj 2022


Pondelok 16. máj 9.30 Prešov - Rada hierarchov 15.00 Košice - Eparchiálny úrad:stretnutie so zástupcami arcidiecéznej charity Trident(Taliansko) Utorok 17. máj Košice - Eparchiálny úrad: stretnutie so zástupcami Sekulárnych inštitútov Košice - Eparchiálny...

Az újonnan megválasztott államfő beiktatása különleges áldással kezdődött Budapesten


Kassa, május 16. (TSKE) Az újonnan megválasztott magyar köztársasági elnök, Novák Katalin beiktatása, amelyre május 14-én, szombaton került sor Budapesten, több szempontból is kivételes volt. Novák az első nő a magyar elnöki poszton, és 44 évesen Magyarország történetén...

V Zemplínskej Teplici požehnali obnovený farský chrám


Košice, 15. máj (TSKE) V nedeľu 15. mája navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ farnosť Zemplínska Teplica. V miestnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky slávil archijerejskú svätú liturgiu, v úvode ktorej požehnal zrekonštruovaný interiér chrámu. Miestne spoločenstvo ...

Arcibiskup Cyril Vasiľ sa zúčastnil Stretnutia Rady európskych biskupských konferencií pre rodinu a život CCEE vo Vilniuse


Košice, 13 .máj (TSKE) v termíne 10. – 12. mája 2022 sa vo Vilniuse v Litve konalo stretnutie biskupov a tajomníkov Rád pre rodinu európskych biskupských konferencií. Stretnutie sa konalo pod záštitou CCEE (Rady európskych biskupských konferencií). Hlavným hostiteľom ...

Biblická súťaž v Košiciach


Košice, 13. máj (TSKE) Dňa 11. mája sa v priestoroch Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu v Košiciach konala biblická súťaž. Prebiehala v dvoch kategóriách (kat. A 1.-2. roč. a kat. B 3.-4. roč.). Súťaž otvoril v mene vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec Jaroslav Lajčiak, pro...

Odpust mladých spojil opäť mladých


Košice, 10. máj (TSKE) Uplynulý víkend 6. – 8. mája slávili mladí Košickej eparchie Odpust mladých, ktorý sa tradične koná počas májovej Fatimskej soboty. Do slávenia Odpustu mladých vstúpili mladí už v piatok 6. mája liturgiou a modlitbou celonočného bdenia v grécko...

Dlhoročný cerkovník z farnosti Závadka prijal nižšie svätenia


Košice, 10. máj (TSKE) V pondelok 9. mája navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spišskú farnosť  Závadka. Pred svätou liturgiou, ktorú slávil v miestnom chráme sv. archanjela Michala, ustanovil na službu chrámového čitateľa a speváka dlhoročného miestneho cerkovníka (kost...

Odpustová slávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia farnosti Poruba pod Vihorlatom


Košice, 9.máj (TSKE) Vo štvrtú nedeľu po Pasche – v Nedeľu o uzdravení ochrnutého, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, farnosť Poruba pod Vihorlatom. Otec arcibiskup vo farskom chráme slávil archijerejskú svätú liturgiu pri príleži...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 9. – 15. máj 2022


Pondelok 9. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda 17.00 Závadka: liturgia spojená s udelením nižších svätení laickému kandidátovi Utorok 10. máj Vilnius (Litva): Konferencia európskych biskupských konferencií Streda 11. máj Vilnius (Litva): Konferenci...

Stretnutie kňazských rodín maďarského protopresbyterátu


Košice, 7.máj (TSKE) Aj tohto roku sa podarilo zorganizovať už tradičné stretnutie rodín kňazov maďarského protopresbyterátu na brehu rybníka v obci Svätuše. Zhromaždené kňazské rodiny mali príležitosť na spoločné rozhovory pri guláši, alebo na športové aktivity a ch...

Papi családok találkozója


Kassa, május 7. (TSKE)   Az idén is sikerült meg szervezni a magyar esperesi kerület papjainak immár hagyományossá vált családi találkozóját a szentesi horgásztó partján. A találkozás örömével összejött papi családoknak lehetőségük volt a közösen elfogyasztott ebéd m...

Prvá sociálna práčovňa a kaviareň v Užhorode


Košice, 6. máj (TSKE) O tom, že vynaliezavosti sa pri dobrote srdca medze nekladú svedčí aj najnovší počin od našich susedov. Gréckokatolícka charita Mukačevskej eparchie otvorila v týchto dňoch priestory sociálnej práčovne spojenej s kaviarňou v meste Užhorod. Veru,...

Štedrosť amerických gréckokatolíkov


Košice, 4. máj (TSKE) Najväčšia zbierka na pomoc v dejinách amerických gréckokatolíkov metropolitnej cirkvi v Pittsburghu priniesla fantastický výsledok. V archieparchii Pittsburgh a biskupstvách Passaic, Parma a Phoenix sa vyzbieralo pol milióna dolárov, ktoré poputujú

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 2. – 8. máj 2022


Pondelok 2. máj Prílet z Ríma Utorok 3. máj 9.00 Prešov: Redakčná rada časopisu Slovo 15.00 On-line prednášky PraF UK Streda 4. máj Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 5. máj 9.30 Trebišov: liturgia a otvorenie bazéna na CZŠ sv. Juraja ...