Aktuality z Košickej eparchie

V Ríme prebieha liturgický kongres za účasti slovenských zástupcov


Košice, 16. február (TSKE) V týchto dňoch v Ríme prebieha diskusia o Inštrukcii na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov Východných cirkví (CCEO) vydanej 6. januára 1996. Inštrukcia ako záväzný dokument, nadväzuje na Kódex kánonov Východných cirkví promulgov...

Vladyka Cyril prvý krát ako sídelný biskup posvätil nové antimenziony


Košice, 15. február (TSKE) V pondelok 14. februára si Cirkev pripomenula sviatok odchodu do večnosti prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, ...

Spomienka na blažený skon sv. Konštantína v Košiciach


Košice, 14. február (TSKE) Na Nedeľu márnotratného syna sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1153. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov ...

V Sečovciach vstúpili do Národného týždňa manželstva spolu s vladykom Milanom Chauturom


Košice, 14. február (TSKE) V nedeľu 13. februára, ktorú Cirkev nazýva aj nedeľou o márnotratnom synovi, slávil preosvietený vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup, archijerejskú svätú liturgiu v chráme svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Sečovciach....

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 14. február – 20. február 2022


Pondelok 14. február – Nedeľa 20. február  Rím – pracovná cesta (konferencia pri príležitosti 25. výročia od vydania Inštrukcie pre aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO)

Komunita sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie slávila svoj odpust


Košice, 14. február (TSKE) Komunita sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá pôsobí na úrade Košickej eparchie počas uplynulého víkendu „o Márnotratnom Synovi“ slávila svoj odpust. Slávnosť začala duchovnou obnovou v sobotu 12. februára, pokračovala večierň

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 7. – 11. február 2022


Utorok 7. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 8. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 9. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 10. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Piatok 11. február Košice - E...

Košická eparchia pripravila dotlač modlitebnej knihy Hore srdcia


Košice, 9. február (TSKE) Už približne dvadsať rokov používa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku modlitebnú knižku „Hore srdcia“. Ide o základnú pomôcku pre gréckokatolíkov na slávenie božských liturgií svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého počas celého litu...

Pedagógovia Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach zúčastnili spoločného školenia


Košice, 4. február (TSKE)V dňoch 2. – 4. februára sa pedagógovia Strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach zúčastnili spoločného školenia s cieľom aktualizovať profesijné kompetencie, ktoré im umožnia tvorivo začleňovať prvky zážitkovej pedagogiky do v...

Národný týždeň manželstva 2022 v Košiciach


Košice, 2. február (TSKE) V roku 2022 sa bude konať Národný týždeň manželstva v termíne 14. – 20. februára. Aj teraz bude NTM prebiehať z dôvodu pandémie hlavne v online priestore a bude sa niesť v znamení témy: „Manželský trojuholník?“ Nezameriame sa však na trojuholní

Aplikácia Časoslov sa rozšírila do Križevackej eparchie


Košice, 2. február (TSKE)V Nedeľu 30. januára, pri príležitosti osláv patrónov chorvátskej Križevackej eparchie - Troch svätiteľov, vladyka Milan Stipić slávnostne spustil aplikáciu “Grkokatolički časoslov”. Po slávnostnej archijerejskej svätej liturgii v katedrálnom ch...

V Choňkovciach môžu vyrábať liturgické víno


Košice, 31. január (TSKE) Vo štvrtok 27. januára vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie, spolu s otcom archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom) Košickej eparchie, navštívili obec Choňkovce. Pri tejto príležitosti vínna majsterk...

V michalovskej škôlke realizovali projekt "Rastieme s Bohom"


Košice 31. január (TSKE) Priestory materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach prechádzajú v ostatnom čase postupnou rekonštrukciou a obnovou, aby boli podnetným a bezpečným prostredím. Vďaka podpore nemeckej katolíckej nadácii Renovabis, v sp...

Vladyka Cyril navštívil spišskú farnosť Helcmanovce


Košice, 31. január (TSKE) V rámci pastoračných návštev farností Košickej eparchie navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, spišskú farnosť Helcmanovce. V miestnom chráme sv. archanjela Michala slávil sv. liturgiu spolu s otcom Kassiánom...

Prijímanie záväzkov učeníctva v spoločenstve SKALA


Košice, 31. január (TSKE) V Nedeľu o Zachejovi 30. januára sa v priestoroch biskupskej rezidencie v Košiciach stretli členovia Spoločenstva kňazských a laických rodín (SKALA). Pravidelné stretnutie kňazov i laikov zo školy učeníctva bolo obohatené o prijatie záväzkov ma...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 31. január – 6. február 2022


Pondelok 31. január Košice - Stretnutie s učiteľmi cirkevných škôl Utorok 1. február Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 2. február 10.45 Košice - Eparchiálny úrad: Duchovná obnova pre zamestnancov ep. úradu 12.00 Košice - katedrála: sv. liturgia...

Pred štrnástimi rokmi bola kánonicky zriadená Košická eparchia


Košice, 29. január (TSKE) V nedeľu 30. januára uplynie štrnásť rokov čo bola kánonicky zriadená Košická eparchia, bulou pápeža Benedikta XVI. Qui successimus a podriadená prešovskému metropolitnému stolcu. Eparchia, ako samostatná cirkevnoprávna jednotka, vznikla povýše...

Posvätili nástenné ikony obnovenej katedrály v Miskolci


Košice, 25. január (TSKE)  V nedeľu, 23. januára sa konala posviacka obnoveného interiéru katedrály v Miskolci. Najviditeľnejším prvkom reštaurácie je 72 ikon na stenách katedrály, zhotovených v postbyzantskom štýle. Fresky boli napísané (namaľované) podľa kanonickýc...

Megáldották a belsőleg felújított miskolci székesegyházat


Kassa, január 24. (TSKE)  Január 23-án, az Isteni Ige vasárnapján ünnepi Szent Liturgia keretében szentelték meg a belsőleg felújított Miskolci székesegyházat. A felújítás leglátványosabb része a mintegy hetvenkét posztbizánci stílusban készült ikon. A falfestmények ...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 24. - 30. január 2022


Pondelok 24. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Utorok 25. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Streda 26. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda Štvrtok 27. január Košice - Eparchiálny úrad – agenda  Piatok 28. január  Košice -...