Projekt Cerkov s molodyma

Košice, 16. november (TSKE) V rámci projektu Cerkov s molodyma sa na internátoch Technickej univerzity v Košiciach v zimnom semestri uskutočnili už dve duchovno-vzdelávacie akcie. Naše O.Z. molody.Rusyny sa zameriava na udržiavanie rusínskej kultúry, jazyka a tradícií medzi mladými ľuďmi, no taktiež aj na rozvíjanie duchovného života, ktorý k rusínskej národnosti a kultúre neodmysliteľne patrí. 

Na internátoch Jedlíkova v Košiciach sme sa 10.10.2022 spoločne modlili cirkevnoslovanskú liturgiu s čítaním apoštola a evanjelia a kázňou v rusínskom jazyku, ktorú medzi nás prišiel sláviť o. Milan Jasik z Obščestva svjataho Joana Krestiteľa. Po liturgii nasledovala prednáška o bl. vladykovi Vasiľovi Hopkovi, kde nám o. Milan okrem vladykovej životnej cesty pripomenul aká bola pre neho dôležitá krátka tzv. strelná modlitba v najťažších časoch mučenia a tiež aký silný bol jeho vzťah k svojim rusínskym koreňom. 

V novembri sme sa stretli taktiež pri cirkevnoslovanskej liturgii s čítaniami a kázňou po rusínsky na sviatok Zhromaždenia sv. archanjela Michala 8.11.2022. Sláviť ju medzi nás prišiel o. František Krajňák (taktiež z OSJK), ktorý nám v rámci nasledovnej prednášky o rusínskom liturgickom jazyku priblížil, ako vznikali preklady liturgických textov a Nového zákona do rusínskeho jazyka. Taktiež sme sa naučili zaspievať dve liturgické časti v rusínčine z nových knižiek-molitvennikov Radujte sja v Hospoďi. 

Najbližšie sa stretneme pri poslednej tohtoročnej duchovnej akcii v rámci projektu Cerkov s molodyma, ktorý je tiež podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín, v pondelok 5.12.2022 o 19:00h na Jedlíkovej 7 v Košiciach pri slávení Veľkej večierne. Príde medzi nás jeromonach Kassián Kamil Drozd, ktorý je poverený rusínskou pastoráciou v Košiciach. Po modlitbe bude nasledovať prednáška na tému sv. Mikuláša. Všetky akcie tohto projektu sú vysielané online na sociálnej sieti a tiež dostupné aj zo záznamu. Srdečne pozývame!


TSKE informovala Anna Zamutovská