Aktuality z Košickej eparchie

Slováci na slávnosti v chráme sv. Antona v Ríme


Košice, 3. máj (TSKE) Slávnosť prekrásna, slávnosť Pánova – tento hymnus asi najlepšie vystihuje oslavy, ktoré sa v nedeľu myronosičiek 1. mája 2022 uskutočnili v Ríme, v gréckokatolíckom chráme sv. Antona Pustovníka pri pápežskom kolégiu Russicum. Okrem národnej púte b...

Americký kardinál Timothy Dolan navštívil Košice


Košice, 2. máj (TSKE) V sobotu 30. apríla navštívil mesto Košice kardinál Timothy Dolan spolu so zástupcami pápežskej organizácie CNEWA (Catholic Near East Welfare Association - Pápežská agentúra na podporu pastoračných a humanitárnych aktivít v severovýchodnej Afrike, ...

Gréckokatolíci zo Slovenska poďakovali pápežovi za návštevu Prešova i Slovenska


Rím, 30. apríl (TSKE) V sobotu 30. apríla sa v aule Pavla VI. stretli pútnici zo Slovenska s pápežom Františkom. Medzi viac ako 4000 pútnikmi boli aj skupiny gréckokatolíkov, ktoré zastupovali všetky slovenské eparchie. Viedol ich vladyka Peter Rusnák, bratislavský epar...

Gréckokatolíci prišli do Ríma ďakovať Svätému Otcovi


Rím, 29. apríl (TSKE) V piatok 29. apríla začali gréckokatlíci zo Slovenska svoju púť vo Večnom meste. Spolu s celou slovenskou katolíckou cirkvou prišli poďakovať pápežovi za jeho minuloročnú návštevu Slovenska a osobitne za historické spoločné slávenie archijerejskej ...

Eparchiálna odpustová slávnosť sv. Veľkomučeníka Juraja v Slovinkách


Košice, 26. apríl (TSKE) V nedeľu 25. apríla sa vo farnosti Slovinky konala eparchiálna odpustová slávnosť ku cti sv. veľkomučeníka Juraja. Po dlhých dvoch rokoch pandemických opatrení, mohla byť slávená aj za účasti ľudu a nielen vo virtuálnom priestore. Radostné „Chri...

Deň otvorených dverí


Košice, 25. apríl (TSKE) V pondelok 25. apríla, Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, otvorila svoje brány pre deviatakov. Do priestorov školy tak zavítali žiaci, ktorí zaslali prihlášku na štúdium v pedagogických a sociálnych odboroch. Po u...

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu vladyku Jána Babjaka


Košice, 25. apríl (TSKE) Tlačové stredisko Svätej stolice dnes napoludnie zverejnilo, že Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Prešovskej archieparchie predložené arcibiskupom Jánom Babjakom SJ a zároveň menoval vladyku Petra Rusnáka, bratislav...

Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 25. apríl – 1. máj 2022


Pondelok 25. apríl 10.00 Mukačevo (Ukrajina) - sv. liturgia - Svetlý pondelok podľa Juliánskeho kalendára Utorok 26. apríl 9.00 – 15.00 Košice - Eparchiálny úrad – agenda 15.00 On-line prednášky PraF UK Streda 27. apríl Košice - Eparchiálny úrad – agen...

Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska


Košice, 24. apríl (TSKE) V dňoch 20.-22.apríla sa priestoroch Hotela Sitno vo Vyhniach uskutočnil 28. ročník Valného zhromaždenia ZKŠS (Združenia katolíckych škôl Slovenska). Vzdelávanie – spoločná cesta múdrosťou bol spoločným názvom  stretnutia vyše sto riaditeľov kat...

Vladyka Cyril navštívil obec Byšta


Košice, 24. apríl (TSKE) V sobotu 23. apríla, na sviatok svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja, vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup navštívil obec Byšta. Táto malá obec na Zemplíne je filiálnou obcou farnosti Brezina. Pri tejto príležitos...

Svetlý pondelok vo farnosti Michalovce oslávili s arcibiskupom Vasiľom


Košice, 18. apríl (TSKE) Vo Svetlý pondelok vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, navštívil farnosť Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach. Nadviazalo sa tak na dlhoročnú predpandemickú tradíciu návštevy vladyku vo Svetlý pondelok vo ...

Pastiersky list arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ pri príležitosti sviatkov Paschy 2022


Košice, 18. apríl (TSKE) Prinášame vám pastiersky list vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa, pri príležitosti sviatkov Paschy 2022, ktorý sa na Svetlý pondelok číta vo všetkých chrámoch Košickej eparchie: Ctihodní otcovia, drahí bra...

Vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach zaznelo radostné Christos Voskrese


Košice, 18. apríl (TSKE) Radostné "Christos Voskrese - Kristus vstal z mŕtvych!" zaznelo v Nedeľu Kristovej Paschy aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Tento radostný spev o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou a jeho vzkriesení tam zaniesli mladí z...

Spev Christos Voskrese po dvoch rokoch pandémie zaznieval radostnejšie


Košice 18. apríl (TSKE) Počas uplynulých dvoch rokov boli sviatky Paschy poznačené pandémiou Covid19. Zatiaľ čo minulý rok bola verejnosť z bohoslužieb najvýznamnejších sviatkov liturgického roku úplne vylúčená, tento rok tomu bolo už inak a tak spev Christos Voskrese –

Arcibiskup Vasiľ nad Ježišovým hrobom: "Dnes pod krížom si znova vyberáme, kým chceme byť."


Košice, 15. apríl (TSKE) Na Veľký piatok popoludní predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup-košický eparchiálny biskup, modlitbe večierne s uložením plaščenice do hrobu. Prvý krát po dvoch rokoch pandémie sa mohli všetci veriaci slobodne zúčastniť na obradoch Veľkéh...

Zomrel kňaz Mons. Jozef Tóth


Košice, 15. apríl (TSKE) V stredu 13. apríla sa konala rozlúčka s nebohým kňazom-básnikom Mons. Jozefom Tóthom vo farskom Kostole sv. Jána Nepomuckého v Haniske pri Košiciach. Pri tejto príležitosti slávil zádušnú sv. omšu Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup. V k...

Gréckokatolícki kňazi spovedajú na vlakovej stanici v Košiciach


Košice, 14. apríl (TSKE) Vo Svätý a veľký štvrtok katolícki veriaci vstúpili do bezprostredného slávenia veľkonočných sviatkov. Počas nich si pripomínajú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Príprava na sviatky Kristovho vzkriesenia prechádza aj cez vnútorné ...

Slová arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ kňazom Košickej eparchie na Veľký štvrtok 2022


Košice, 14. apríl (TSKE) Prinášame vám v homíliu arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorú predniesol počas liturgie slávenej na Veľký štvrtok v spoločenstve kňazov Košickej eparchie v katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach: Drahí bratia kňazi.Po dv...

Vo Veľký štvrtok sa vladyka Cyril stretol s kňazmi Košickej eparchie


Košice, 14. apríl (TSKE) Na Svätý a veľký štvrtok 14. apríla vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil večiereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého. V katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach sa tak stretol s kňazmi ...

Kvetná nedeľa v Košiciach


Košice, 12. apríl (TSKE) Počas uplynulého víkendu Katolícka cirkev slávila poslednú predveľkonočnú nedeľu, ktorá nesie názov Kvetná. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, slávil archijerejskú svätú liturgiu v katedrálnom...