Deň zasväteného života Košickej eparchie

Košice, 6. február (TSKE)Februárová fatimská sobota bola spojená s Dňom zasväteného života v Košickej eparchii. Program pripravili a viedli redemptoristi z michalovského kláštora. Na túto fatimskú sobotu prišli nielen početní mariánski ctitelia, ale aj rehoľníci a rehoľníčky pôsobiaci v Košickej eparchii: sestry služobnice prišli z dvoch košických komunít a z Michaloviec, sestry baziliánky zo Sečoviec a Trebišova, jeden bazilián z Trebišova a zvyšok spoločenstva tvorili redemptoristi z miestneho michalovského kláštora. Celej slávnosti predsedal košický eparcha vladyka Cyril Vasiľ za hojnej účasti aj eparchiálnych kňazov.

Modlitbu Tretieho času a následnú prednášku na tému zasväteného života podľa myšlienok pápeža Františka viedol redemptorista o. Metod M. Lukačik. Vrcholom bola archijerejská sv. liturgia s vladykom Cyrilom Vasiľom, ktorý v kázni poukázal na niektoré pokušenia zasväteného života ako aj na jeho vznešený cieľ, ktorým je čo najplnšie pripodobnenie sa Ježišovi Kristovi. Slávnosť sprevádzal Zbor svätého Jozefa, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. Na záver liturgickej slávnosti sme sa pomodlili mariánsky moleben k Presvätej Bohorodičke pred ikonou Matky ustavičnej pomoci a modlitbu pri relikviách bl. Metoda Trčku CSsR, prvého michalovského protoihumena redemptoristov. Potom ešte vladyka Cyril poďakoval za 8 ročnú službu vedenia michalovskej viceprovincie o. Metodovi CSsR, keďže nedávno prevzal tento úrad nový viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš CSsR.

Pre zasvätené osoby potom nasledoval spoločný čas pri stolovaní v kláštore a popoludní sa pokračovalo stretnutím s ďalšou časťou prednášky o. Metoda o duchovnom materstve a duchovnom otcovstve. V ďalšom bloku bolo predstavenie noviniek, či svedectiev z daných rehoľných spoločenstiev za posledný rok. Najviac rezonovala pomoc ukrajinským emigrantom a otázka nových povolaní. Na toto stretnutie prešiel aj vladyka Milan Chautur, emeritný košická eparcha, aktuálne prebývajúci v kláštore redemptoristov v Michalovciach. Na záver sa k nám prihovorili tak vladyka Milan ako aj vladyka Cyril, ktorý synteticky sa snažil nasvetliť prednesené témy a otázky, ktoré zazneli. Nechýbalo ani jeho poďakovanie sa za zaangažovanie sa zasvätených osôb pomoci ukrajinským utečencom, ktorých stále máme medzi nami. Potom sme tento slávnostný deň zakončili molebenom k bl. Metodovi Trčkovi CSsR v bazilike minor pred oltárom, kde sú uložené jeho relikvie.

Metod Marcel Lukačik

Foto: Maroš Dupnák