Táto webová stránka je v testovacej prevádzke   Starú stránku môžte nájsť na tomto odkaze. Vaše nápady na vylepšenia či nájdené chyby môžte zaslať na web@grkatke.sk

Aktuality z Košickej eparchie

Na košickej kalvárii slávili spomienkovú liturgiu


Košice, 16. september (TSKE) V rámci programu odpustovej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, ktorú organizujú Saleziáni Don Bosca na košickej kalvárii, slávil na miestnom poľnom oltári košický eparcha Milan Chautur CSsR spomienkovú svätú liturgiu. Stalo sa tak pr...

Gréckokatolícke farnosti putovali do Máriapócsi


Košice, 15. september (TSKE) Na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky 15. septembra sa asi 2000 slovenských gréckokatolíckych pútnikov stretlo na najväčšom pútnickom mieste gréckokatolíkov v Maďarsku - Máriapócs. V tomto roku išlo už o dvadsiatu druhú púť sl...

Blahoslavená Anka Kolesárová sa stala patrónkou prvákov cirkevnej školy v Trebišove


Košice, 14. september (TSKE) Patrónkou prvákov sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja v Trebišove stala nová blahoslavená Anka Kolesárová. Každý rok si prichádzajúce deti volia svojho patróna triedy, ktorým sa pre tohtoročných prvákov stala Anka Kolesárová a po...

Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou


Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká v...

Okolo 100 ľudí putovalo k relikviám bl. Dominika Metoda Trčku


Košice, 30. august (TSKE) V poradí už 6. ročník pešej púte k relikviám bl. hieromučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR sa uskutočnil 25. augusta. Okolo sto pútnikov z rôznych kútov Slovenska a rôzneho veku prešlo šiestimi zastávkami – cerkvami obcí Nižný Hrabovec, Poš

V Kojšove sa uskutočnila krížová cesta a liturgia za baníkov


Košice, 30. august (TSKE) Veriaci farnosti Kojšov a pútnici z blízkeho i ďalekého okolia na sviatok Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa 29. augusta vystúpili s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, na vrch pri Kojšove, na ktorom stojí banský kríž. Cestou ...

Košickí katechéti a kňazi vstúpili do nového školského roka


Košice, 29. august (TSKE) V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach katechéti a kňazi Košickej eparchie začali 28. augusta nový školský rok spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, archijerejskou svätou liturgiou. Vo svojej homílii ...

Počas slávnosti k bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi v Michalovciach redemptorista prijal diakonské svätenie


Košice, 26. august (TSKE) V Bazilike minor Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa 25. – 26. augusta konala odpustová slávnosť bl. hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorá vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou. Hlavným sláviteľom bol vladyka Pe...

Slávnosti chrámového sviatku v Dvoriankach sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur


Košice, 22. august (TSKE) Veriaci farnosti Dvorianky oslávili 18. – 19. augusta chrámový sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnosť začala sobotnou veľkou večierňou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s otcom Meto...

Pútnici z Nacinej Vsi navštívili duchovné miesta v Poľsku


Košice, 21. august (TSKE) Veriaci z farnosti Nacina Ves sa 17. – 19. augusta zúčastnili už šiestej farskej púte. Tentokrát navštívili poľské miesta Zabawa, Czestochova, Zakopané. V pútnickom mieste v Zabawa sa veriaci modlili pri ostatkoch bl. panny a mučenice Karo...

Medzinárodná mládežnícka pešia púť tohto roku začínala vo farnosti Kráľovský Chlmec


Košice, 21. august (TSKE) Kráľovský Chlmec sa 13. augusta stal východiskovým bodom tohtoročnej Medzinárodnej mládežníckej pešej púte, ktorá niesla názov „Kto sú moji príbuzní?“. Najviac očakávanú mládežnícku púť už dlhé roky organizuje Maďarská gréckokatolícka metr...

Vo Vyšnej Rybnici posvätili obnovený chrám a oslávili 600. výročie zmienky o obci


Košice, 20. august (TSKE) Pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vyšná Rybnica slávil v miestnej cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky 18. augusta košický eparcha Milan Chautur CSsR archirejskú svätú liturgiu, pri ktorej posvätil obnovený exte...

Vladyka Milan Chautur v novom videu vyzýva k sledovaniu Svetového stretnutia rodín v Dubline


Košice, 16. august (TSKE) Občianske združenie Byzantinos zverejnilo 16. augusta nové video košického eparchu Milana Chautura CSsR, v ktorom pozýva k sledovaniu diania na Svetovom stretnutí rodín v Dubline. Vladyka Milan, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska...

Kantorský kurz III (2018/2019)


Milí kantori a priaznivci liturgického spevu. POZOR ZMENA!!! Kantorský kurz v Trebišove - termín 15. 12. NEBUDE. Ďakujeme za pochopenie. Aj v nasledujúcom školskom roku bude pokračovať Kantorský kurz vo svojom treťom ročníku. I...

Na klokočovskom odpuste odzneli výzvy k aktivite a autentickosti života


Košice, 13. august (TSKE) Tisíce pútnikov prišli 11. – 12. augusta do Klokočova na košickú celoeparchiálnu odpustovú slávnosť farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Samotná odpustová slávnosť začala už v piatok duchovnou obnovou, spojenou s modlitb...

V Malých Ozorovciach oslávili 20. výročie cerkvi


Košice, 11. august (TSKE) Na sviatok Premenenia Pána 6. augusta slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR v Malých Ozorovciach, filiálnej obci farnosti Zbehňov, archijerejskú svätú liturgiu, ktorá bola spojená s oslavou 20. výročia posvätenia chrámu. ...

V Ptrukši oslávili päťdesiate výročie cerkvi


Košice, 9. august (TSKE) V obci Ptrukša, ktorá patrí do farnosti Veľké Slemence, okres Michalovce, slávili 5. augusta za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, 50. výročie miestnej Cerkvi Premenenia Pána. Pri tejto príležitosti vladyka Milan p...

Mariánski ctitelia v Klokočove sa pripravovali na odpustovú slávnosť


Košice, 4. august (TSKE) Týždeň pred eparchiálnou odpustovou slávnosťou 4. augusta putovali mariánski ctitelia na fatimskú sobotu do Klokočova, aby sa modlili za priebeh blížiacej sa odpustovej slávnosti Košickej eparchie v Klokočove. Fatimská sobota tradične začal...

V Krompachoch oslávili sviatok svojho patróna sv. Pantelejmona


Košice, 2. august (TSKE) V nedeľu 29. júla 2018 sa V Krompachoch, filiálke farnosti Slovinky, sa 29. júla konala odpustová slávnosť sv. Pantelejmona, ktorému je zasvätená miestna kaplnka. Kazateľom ako aj hlavným celebrantom slávnostnej svätej liturgie bol otec T...

Košické maďarské spoločenstvo dostalo do daru nový maďarský preklad evanjeliára


Košice, 31. júl (TSKE) Maďarské spoločenstvo pri farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach–Staré Mesto dostalo 29. júla nový maďarský preklad evanjeliára. Maďarskí veriaci na Slovensku, ale aj v metropólii Hajdúdorog, v Mukačevskej eparchii či Srbsku a R...